Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Biura Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej:  
ul. Gen. Józefa Hallera 13
07-410 Ostrołęka
 


Biuro czynne w dni robocze:

poniedziałek - piątek                  700 - 1500

 

 

Prezes Zarządu

inż. Janina Zambroń
tel. 29-7666381, 29-7666382, 29-7666277, wew. 22
(Powołana przez Radę Nadzorczą 30.06.2015 r.)

 

Zastępca Prezesa Zarządu

mgr inż. Tadeusz Zawistowski
tel. 29-7666381, 29-7666382, 29-7666277, wew. 21
(Powołany przez Radę Nadzorczą 13.07.2015 r.)

 

Członek Zarządu

mgr Anna Popławska
tel. 29-7666381, 29-7666382, 29-7666277, wew. 31
(Powołana przez Radę Nadzorczą 30.06.2015 r.)

 

 

KOMUNIKAT 

     Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, iż stosownie do postanowień art. 91 ustawy – Prawo Spółdzielcze została przeprowadzona lustracja pełna całokształtu działalności Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, za okres od ostatniej lustracji, tj. od dnia 01 lipca 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku. Ustalenia lustracji zawarto w protokóle przekazanym Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółdzielni w dniu jego podpisania, tj. 16 kwietnia 2018 roku. 

     Postępowanie polustracyjne obejmowało również konferencję polustracyjną, na której przeprowadzający badanie przedstawił organom samorządowym Spółdzielni syntezę ustaleń lustracji. 

     Protokół z lustracji pełnej oraz wystąpienie polustracyjne z dnia 17 kwietnia 2018 r. Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej zgodnie z art. 93 § 2 Prawa Spółdzielczego Spółdzielnia jest obowiązana na żądanie członka Spółdzielni udostępnić do wglądu. Dokumenty te znajdują się w siedzibie Spółdzielni przy ul. gen. J. Hallera 13, pokój nr 3 (Dział Kadr, Organizacji i Płac). 

                                                                                    ZARZĄD 

                                                         OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 

LIST POLUSTRACYJNY KRAJOWEJ RADY SPÓŁDZIELCZEJ     

 

 

UCHWAŁY PODJĘTE NA WALNYM ZGROMADZENIU W 2019 R.

           

            Walne Zgromadzenie w 2019 roku zajęło stanowisko w sprawach należących do jego właściwości w formie uchwał: 

1)   Uchwała Nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018 rok.

2)   Uchwała Nr 2 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018 rok.

3)    Uchwała Nr 3 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018 rok.

4)   Uchwała Nr 4/1 w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej p. Janinie Zambroń za 2018 rok.

5)   Uchwała Nr 4/2 w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej p. Tadeuszowi Zawistowskiemu za 2018 rok.

6)    Uchwała Nr 4/3 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej p. Annie Popławskiej za 2018 rok.

7)    Uchwała Nr 5 w sprawie: podziału i przeznaczenia wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej) za 2018 rok uzyskanego z działalności gospodarczej i pozostałej działalności Spółdzielni. 

8)     Uchwała Nr 6 w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań finansowych.

            Uchwały Walnego Zgromadzenia wiążą wszystkich członków oraz wszystkie jej organy. Związanie uchwałą Walnego Zgromadzenia odnosi się tylko do tych uchwał, które dotyczą wszystkich członków w sposób jednakowy a więc uchwał typu normatywnego, określających zasady, na jakich powinny opierać się indywidualne stosunki pomiędzy członkami a Spółdzielnią.

Zgodnie z § 28 Statutu Spółdzielni przebieg poszczególnych części Walnego Zgromadzenia został udokumentowany w protokołach z obrad, które są jawne dla członków Spółdzielni oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.

                                                                                                          ZARZĄD

OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 

 

 

 

Nowości

List do Mikołaja
     Od wielu już lat Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa wraz z Agencją Informedia uczestniczą w akcji „List do Mikołaja
Zabawa choinkowa Osiedla Dzieci Polskich
     Jak co roku w zimowe niedzielne popołudnie Rada Osiedla Dzieci Polskich zaprasza swoich małych mieszkańców z rodzicami na za
miało być po grudzie, a był był blady, chlapowaty grudzień....
       Impresje pogodowe mogłyby zaczynać i kończyć comiesięczne komentarze, ale tak nie jest i nie będzie. Będzie tańsza "a
ZAPRASZAMY DO SIŁOWNI ZREALIZOWANEJ W RAMACH PROGRAMU OSA 2019
ZAPRASZAMY DO SIŁOWNI ZREALIZOWANEJ W RAMACH PROGRAMU OSA 2019
GALA JUBILEUSZOWA
.AG_classic .ag_imageThumb {border-color:#808080} .AG_classic .ag_imageThumb:hover {background-color:#fea804} /* P
Opłata za korespondencję
Szanowni Mieszkańcy, W zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej rośnie liczba lokali mieszkalnych, których właściciele

Więcej o nas

Podstawowe informacje na temat
Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej