Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 INFORMACJE OGÓLNE:

 

 

 

 

 

  

 

Zgodnie z art. 81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu, regulaminów, kopii uchwał organów spółdzielni oraz protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów, lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.

 

REGULAMINY RADY NADZORCZEJ:

 

 Regulamin Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej OSM
 Regulamin Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi RN OSM
 Regulamin Komisji Praw Członków Rady Nadzorczej OSM

Statut Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Regulamin Rady Nadzorczej
są dokumentami uchwalanymi przez Walne Zgromadzenie.

 

 

 KONTAKT: 

tel. 29-7666381,   29-7666382,   29-7666277,   wew. 56

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  

W przypadku odwołania się od decyzji Zarządu, w sprawach określonych przepisami Statutu, należy zgłaszać się do Rady Nadzorczej. Skargi prosimy kierować na piśmie.

 

 

miało być po grudzie, a był był blady, chlapowaty grudzień.... 

        Impresje pogodowe mogłyby zaczynać i kończyć comiesięczne komentarze, ale tak nie jest i nie będzie. Będzie tańsza "akcja zimowa", mniej osób spędzi czas poza domem, dyżurując, odśnieżając, sypiąc piasek  z solą.
        Grudniowe plany  organów samorządu mieszkańców, czyli Rady Nadzorczej, sprowadzały się do uchwalenia , na wniosek Zarządu Spółdzielni,  tabel opłat za lokale użytkowe oraz wynajmowane  powierzchnie w zasobach OSM  obowiązujące w 2020 roku oraz uchwalenie planu remontów na  2020 rok. Przewidziane zostały ambitne cele, zapewniono niezbędne środki finansowe.   Powinno się powieść !!!!
        Podjęto uchwałę związaną z badaniem sprawozdania finansowego za 2019 rok,  uchwalone zostały plany pracy Rady i komisji Rady na I półrocze 2020 roku.
        Przed nami już niedługo,  za kilka miesięcy  kolejne Walne Zgromadzenie Członków,  Zaplanowaliśmy, Zarząd i Rada Nadzorcza ,  działania zapewniające sprawność przygotowania i odbycia się tego zdarzenia.
        Grudzień był jednym z niewielu miesięcy w mijającym roku, wolnym od bywania w sądach.  Tak się złożyło, młyny sprawiedliwości mielą wolno....Za to styczeń zmieni ten stan rzeczy.
        Skoro piszę o grudniu,  a wypadałoby jakąś osobistą impresyjkę pomieścić,  to nie bez lekkiej dumy, ale nie samozachwytu, wspomnieć chcę o wygraniu przez piszącego te słowa, 6 grudnia br. I Dyktanda Ortograficznego dla Dorosłych.  Jak przed każdym poważnym egzaminem miałem obawy związane z pisownią, interpunkcją, pułapkami, w które język nasz jest bogaty... Poszłooooo

                                  Grzegorz Oracz, przewodniczący Rady Nadzorczej, 31.12.2019

 

 

 cicho sza..., i zima za pasem....

      Niepowstrzymana kolej rzeczy w przyrodzie nie odcisnęła żadnego śladu na działalności Spółdzielni i jej organów.  Przyjmowane  blisko pół roku temu  plany pracy, a pisałem już o tym kilka razy, musiały być poddawane korekcie, zmieniała się zwłaszcza liczba spraw wnoszonych przez Zarząd Spółdzielni do zajęcia stanowiska przez Radę Nadzorczą.  Na listopadowe zebrania komisji i Rady Nadzorczej planowane były 4 tematy, a faktycznie ostało się na 9. Rada  w dniu 29 listopada pozytywnie zaopiniowała informację  Zarządu o sytuacji finansowej Spółdzielni na 30.09, podobnie pozytywnie zaopiniowano informacje o realizacji planu remontów zasobów lokalowych zaplanowanych na cały bieżący rok, jak też informację o przestrzeganiu przepisów Kodeksu Pracy w zakresie urlopów wypoczynkowych, wynagrodzeń i innych.

    Pozytywnie, z dużym uznaniem odniesiono się do wyników pracy Działu Społecznego, Oświatowego i Kulturalnego w okresie 3 kwartałów.  Rada uchwaliła „Regulamin korzystania z parkingów….. na terenach OSM”. W tej, jak i poprzednich sprawach podjęte zostały, jednomyślnie, wymagane przez Statut uchwały. Znajdą je Państwo niebawem w stosownej zakładce. .

     Kontynuowany był spór o ponad 125 tys. złotych, które Rada Miasta  „zafundowała” b. radnemu i b. wiceprezesowi. Idziemy do Sadu, wątpliwości nie mamy, że właśnie tak powinniśmy zrobić by móc spojrzeć w twarze członkom Spółdzielni.

     Zajęliśmy się także kilkoma sprawami członkowskimi, mają one jednak charakter tak osobisty, że chcąc być w zgodzie w RODO i dobrymi obyczajami, na tym poprzestanę.  Podjęte uchwały dają możliwość działań Zarządowi.  Będziemy potykać się w SKO ( Samorządowym Kolegium Odwoławczym) w sprawie aktualizacji ( taki eufemizm ) opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych.  Dostrzegamy szansę by walczyć o mniejsze ciężary, odwołanie złożone, czekamy.  Czekamy na rozstrzygnięcia w wielu sprawach zawisłych przed Sądami, a zaterminowanych na grudzień….  Bywanie w sądach wyrabia cnotę cierpliwości….. Dobrze o tym wiedzieć.

      Przed nami długo zapowiadana zima, zaraz, już, jutro, albo pojutrze.  Powtarzam za telewizjami, bo prognozowaniem pogody się nie param..

                 Ostrołęka,29.11.2019 Grzegorz Oracz, przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Robiliśmy swoje, bez "napinki"...

       Październik, o którym będzie traktował niniejszy felieton, w spółdzielczym rozumieniu był kolejnym miesiącem służby na rzecz mieszkańców przede wszystkim, a także środowiska, w którym Spółdzielnia funkcjonuje.

      Gdzieś w tle pozostawały wydarzenia zewnętrzne, społeczne i polityczne, z wyborami do parlamentu Rzeczypospolitej.  Spółdzielnia, jak zostało to utrwalone od ponad 30 lat, od wybudowania pawilonu handlowo-usługowego, obecnej siedziby władz i miejsca pracy wielu osób, postawiła nieodpłatnie , do dyspozycji organizatora wyborów , lokal dla Obwodowej Komisji Wyborczej.  Wybory się odbyły, wyniki zostały ogłoszone, znamy je z relacji medialnych.

     W II i III dekadach września przeprowadzony został pełny przegląd zasobów lokalowych, przede wszystkim  budynki mieszkalne.  Czynności te wykonane zostały przez kilkuosobowe zespoły złożone z pracowników Administracji nr 1 i 2 oraz przedstawicieli Rady Nadzorczej, a efektem dokumentacja wskazująca zauważone usterki, miejsca ich występowania.  Na tej podstawie opracowana została kompletna ,i kompleksowo problem ujmująca, dokumentacja związana z gotowością do odparcia lub zniwelowania skutków ataku zimowej pogody, w tym intensywnych opadów śniegu. Ostatnie lata były w tej mierze wyjątkowo życzliwe i ciepłe…. ale i na zimne, jak powiada przysłowie, należy dmuchać.

      Blisko 3 tygodnie trwał proces składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Spółdzielnia za2019 i 2020 rok. Ustawa, na podstawie przepisów której badania są przeprowadzane w 2 kolejnych latach przez ten sam podmiot uprawniony i wybrany w postępowaniu przetargowym, funkcjonuje od 2 lat. Termin tegoroczny upływał 18 października , potem nastąpiło , podczas posiedzenia komisji przetargowej, przy udziale członka Rady Nadzorczej, otwarcie kopert oraz analiza zgłoszeń. Wyboru , na podstawie wniosków komisji przetargowej i komisji Rady, miała dokonać Rada Nadzorcza w dniu 30 października.

      Po kilku miesiącach od zakończenia obrad ostatniej części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni nadszedł czas  oceny tempa i jakości wdrażania wniosków zgłoszonych przez uczestników i przyjętych stosownymi uchwałami przez każdą z części WZC.

      Wspomniane przed chwilą zebranie Rady Nadzorczej , poprzedzone pracą pozostałych jej organów , podjęło uchwały nadające moc sprawczą planom Zarządu w sprawie „postawienia się” zimie,  wybrało firmę  EKO- Bilans sp.  z o.o. z miasta Łodzi oraz pozytywnie się odniosło do informacji Zarządu dot. wdrażania wniosków z WZC. Postęp jest w pełni zadowalający, pozytywnie prognozuje na przyszłość.  Rada Nadzorcza podjęła stosowne uchwały, ukażą się na tej stronie za niedługo…

       Przedstawiciel kancelarii radców prawnych reprezentującej Spółdzielnię w sporach i sprawach cywilnych, sądowych poinformował Radę Nadzorczą o postępie rozpoznawania przez różne instancje (rejonowy, okręgowy, apelacyjny ) sądowe spraw , najczęściej z powództwa władz OSM, lub odwoławczych z powództwa osób zainteresowanych. Enigmatyczny opis spowodowany jest tym, że o wdrażaniu, konsekwentnym do bólu, zaleceń polustracyjnych z końca 2015 i lutego 2016 roku Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, wielekroć już na tych łamach pisałem. Wyroki, prawomocne, zwracają Spółdzielni efekty „radosnej twórczości” osób sterujących Spółdzielnią w okresie III.2013 – VI. 2015.  Nie ma w tym konsekwentnym  działaniu nic zdrożnego, żadnego zacietrzewienia,  bowiem zgodnie ze słowami piosenki ‘za błędy przyjdzie też zapłacić”…. To zaś powinni uwzględnić amatorzy władania i brania….

        Robiliśmy swoje, tak jak wskazywał to Wojciech Młynarski, autor piosenki z lat 70.ych XX wieku – „Róbmy swoje”….

                Ostrołęka, 01.11.2019  Grzegorz Oracz, przewodniczący Rady Nadzorczej

 

I był jubileusz , i było godnie...

            Z natury swojej , moje comiesięczne  uporządkowane notatki  dotykają spraw już minionych, przeszłych , ale zasługujących na ich zauważenie i odnotowanie. Stało się zupełnie niechcący, że zastępują kronikę życia i działalności Spółdzielni, której prowadzenia przez jakiegoś pracownika biura Spółdzielni byłoby cokolwiek utrudnione, bo trudno jest znaleźć okienka wolnego czasu w napiętych dziennych normach.  Może to robić ktoś neutralny, tak o sobie sądzę, mający czas i chęć spostrzegania i postrzegania. Tyle impresji o charakterze osobistym, bo powoli się zbliża połowa drugiej kadencji  w Radzie  Nadzorczej, a zatem zaistnieje kiedyś pytanie o kontynuację i kontynuatora/kę tego dzieła.  Que sera?… co będzie pokaże czas, tak brzmią słowa piosenki, a życie nie z takimi problemami dawało sobie radę !!!  Do rzeczy, czyli ad rem…

               We wcześniejszych felietonikach wspominałem o coraz bliższym terminie obchodów jubileuszu 60.lecia naszej Spółdzielni, o tempie i temperaturze przygotowań…   Wypada więc, także by być w zgodzie z tytułem, napisać słów parę o tym zdarzeniu, bo już tak młodo to się jednak nie zobaczymy…

              6  września, w piątek, w godzinach popołudniowych , w Sali Centrum Bankietowo-Usługowego w Ostrołęce, przy ul. Warszawskiej 34, spotkało się, cudnie poubierane i w ogóle wystrojone, przede wszystkim kobieca część, znamienite i liczne zarazem grono pracowników i działaczy społecznych Spółdzielni, jej partnerów  gospodarczych oraz ważnych dla naszego środowiska Gości. Nie wszyscy mogli, z rozmaitych zresztą powodów, dotrzeć do nas  osobiście mimo wcześniejszych deklaracji, ale przecież reprezentowali ich godni plenipotenci.  Zaszczycili nas Prezydent Miasta  Łukasz Kulik  i jego zastępca  Maciej Kleczkowski, był starosta ziemski Stanisław Kubeł, był radny Mazowieckiego Sejmiku Samorządowego,  Mirosław Augustyniak, byli wiceprzewodniczący Rady Miasta  Ostrołęki, Stanisław Szatanek i Jakub Frydryk, autor monografii OSM, Jerzy Kijowki, przedstawiciele sąsiednich Spółdzielni w Łomży i Ciechanowie, przedstawiciele firm i instytucji obszaru bankowego i ubezpieczeń, wielu, wielu godnych szczegółowego opisywania. Spółdzielnia została ufetowana wysokimi oznakami  - w maju Rada Miasta Ostrołęki nadała tytuł honorowy i odznakę „Zasłużony dla miasta Ostrołęki”, w  lipcu Sejmik Samorządowy Mazowsza nadał Spółdzielni odznakę i tytuł „Zasłużony dla Mazowsza”. O wcześniej nadanych, a wręczonych na początku lipca, dowodach uznania  naczelnych władz spółdzielczych w Polsce , pisałem wcześniej, zostały one okazane wszystkim uczestnikom uroczystego spotkania. Wieloosobowa grupa obecnych i byłych pracowników i działaczy społecznych naszej Spółdzielni została uhonorowana odznakami nadanymi przez Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej..  Popołudnie, o którym piszę było też okazją do i odautorskiej prezentacji monografii „60 lat OSM”, której autorem jest historyk, regionalista  i działacz spółdzielczy, przez kilka lat prezes  zarządu  OSM w latach 80ych XX w., działacz społeczny i na wielu innych niwach, Jerzy Kijowski.  Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali po 1. egzemplarzu monografii. Niektórzy, szczęśliwcy , otrzymali nawet odautorskie dedykacje… Potem… potem wypełniony został program tego niepowtarzalnego przecież spotkania.  Napisano o tym w mediach społecznościowych,  w „Tygodniku Ostrołęckim”, będzie zapewne wzmianka w „Tęczy Polskiej”….  Na stronie internetowej Spółdzielni można obejrzeć impresje fotograficzne z tej uroczystości…. W tym miejscu za uprawnione uznaję, choć posługuję się tekstem zapożyczonym od Ryszarda Ulickiego, kiedyś tzw. tekściarza piosenek , dostosowanym do okoliczności , takiego oto komunikatu-pewnika : „będą powodzie i trzęsienia, padną królestwa, spłonie ziemia, runie niejedna twarda skała, a Nasza Spółdzielnia ? – będzie trwała !!!”.

      Święto, święto i po święcie….   Od poniedziałku, 9 września Spółdzielnia pracowała jak zwykle… Było, co miało być, a obowiązków nie da się scedować na kogokolwiek…   Na niespodziewane obniżenie temperatury zareagowano włączeniem ciepła, zrobiło się, w mieszkaniach oczywiście, raźniej…

         Na początku II dekady września nastąpiło podpisanie porozumienia z Ministerstwem Sportu i Turystyki w sprawie rekonstrukcji placu zabaw w osiedlu „Modrzejewskiej”.  Starania rozpoczęte wiosną  ucieleśniły się, powstanie piękna i trwała rzecz dla mieszkańców i ich rodzin.

      Wszystko to, co miały do wykonania , w trybie nieświątecznym , organy Spółdzielni , wykonane zostało.  Pracował Zarząd, funkcjonowała Rada.  Rozpatrzyła, na wniosek Zarządu Spółdzielni, szereg spraw związanych z funkcjonowaniem organizmu, w tym bytowe członków Spółdzielni – parkingi i miejsca postojowe, opłaty za wodomierze, zapotrzebowanie na energię cieplną - , ale też związane z działalnością gospodarczą.  Zatwierdziliśmy nową strukturę organizacyjną  obowiązującą od 1.10.br,  i kolejne kroki Zarządu zmierzające do obniżenia kosztów nieuzasadnionych, zwłaszcza osobowych.  Podjętych zostało 7 kolejnych, ważnych uchwał.  Niebawem się pokażą na tej stronie.

       Wiele wskazuje na to, że dobiega , a nawet dobiegła końca swoista epopeja, najdłużej trwające „dojenie” Spółdzielni przez jej pracownika, kiedyś członka władz, kiedyś działacza samorządu terytorialnego. Nieprzyjęcie nowych, zgodnych z prawem i możliwościami Spółdzielni, warunków pracy i płacy, po kilkuset dniach nieobecności , skutkować może tylko w jeden sposób…  Ten Pan nie będzie u nas pracował.  Jeśli będzie, a będzie , taka potrzeba, spór rozstrzygnie Sąd.  Po to jest w końcu…. 

Ostrołęka ,29.09.19                    Grzegorz Oracz, przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Krok za krokiem, ku wrześniowi....

     Drugi miesiąc wakacji lub sezonu urlopowego nie wywarł znaczącego śladu na działalności Spółdzielni. Ci, którzy pracowali robili swoje, zastępowali tam, gdzie były takie potrzeby, koleżanki i kolegów urlopujących.  Ci, którzy odpoczywali, jak się potocznie mówi, ładowali akumulatory aktywnie lub statycznie wypoczywając w Polsce lub poza nią.  Władze Spółdzielni, bo słowo należy poświęcić Zarządowi, żyły głownie, choć nie tylko,  przygotowaniami do kulminacji obchodów jubileuszu 60.lecia naszej Spółdzielni.   Dla przypomnienia, ciąg dalszy i ostatni akord obchodów trwających od maja br. został usytuowany 6 września  przy ul. Warszawskiej 34, w mieszczącym się tam Centrum Bankietowo-Usługowym.   W sierpniu br., wcześniej niż dotychczas, rozpoczęły się intensywne zabiegi środowisk zainteresowanych udziałem w zabiegach o zagospodarowanie środków zapisanych w Budżecie Obywatelskim.  Miały w tym również swój udział Zarząd i  Rady Osiedli, a właściwie najaktywniejsi ich członkowie, także członkowie Rady Nadzorczej, zabiegający o wprowadzenie do planów miejskich projektów zgłaszanych przez  nie.  Pierwsze sygnały docierające z ratusza wskazują na pozytywne wyniki zaangażowania w fazie zgłoszeniowej, teraz pora na zbieranie podpisów poparcia. Wygra ten, kto nazbiera ich więcej !!!   Urlopów zatem  nie miały  Zarząd, a także  organy samorządowe -  komisje, Prezydium Rady Nadzorczej i wreszcie sama Rada.

     Zarząd i podległe mu służby techniczne i administracji Spółdzielni przygotowały wiele opracowań cyklicznie absorbujących Radę.  Zebrania Prezydium, komisji oraz odbyte 27 sierpnia posiedzenie Rady Nadzorczej poświęcone były min. sytuacji i kondycji finansowej  Spółdzielni na koniec I półrocza br. , a także  podsumowaniu wielu rozliczeń zużycia mediów bytowych -  wody zimnej i podgrzanej  oraz  gazu -  i, co przyciąga uwagę wielu członków Spółdzielni, zaawansowanie przyjętego przez Radę Nadzorczą planu remontów zasobów lokalowych Spółdzielni  i warunków środowiska życia członków Spółdzielni  na rok bieżący.  Podjęte zostały, po wnikliwym rozpatrzeniu przygotowanych informacji i analiz, stosowne uchwały, ale najprościej można sytuację na wszystkich odcinkach podlegających ocenie skitować krótko – jest dobrze.  Oby tak dalej !!!

     Okresowej ocenie poddano, także za okres I półrocza, działalność społeczno-kulturalną i oświatową, która Nasza Spółdzielnia, jako jedna z niewielu w Polsce  kultywuje, podejmując działania własne jak i w porozumieniu z różnymi stowarzyszeniami i podmiotami lokalnymi, także pozaostrołęckimi.  Tę działalność Zarząd i Rada Nadzorcza wysoce cenią.

     Powszechny, codzienny, sierpniowy żar, przerywany  jakimiś  rzadkimi , dosłownie, deszczykami nie zahamował budowy chodników, ani jakichkolwiek prac zapisanych w planach, a także innych zadań zgłoszonych w charakterze wniosków podczas czerwcowego, tegorocznego Walnego Zgromadzenia Członków. Tak zapewne będzie dalej.  Pogoda sprzyja, chęci i kasa są !!!

    Znaczącą uwagę władze Spółdzielni przywiązują do dobrej kondycji lokali użytkowych, wielkopowierzchniowych, jak na warunki ostrołęckie, obiektów mieszczących głównie sklepy sieciowe .  Troską o trwałość, o remonty bieżące tych budynków ,  obarczeni są ich dzierżawcy.  Spółdzielnia korzysta na tym w wielonasób – uzyskuje czynsz, wzrasta wartość majątku trwałego, wydłuża się okres żywotności.

    W końcu sierpnia myślano i mówiono o 6.września – zaproszonych zostało do udziału w obchodach wielu znamienitych i ważnych dla miasta , Spółdzielni i regionu gości.  Niektórzy, z osobistych lub zawodowych względów mogą nie przybyć, będziemy radować się ,bo 60.lecia rzadko się zdarzają, z obecności każdego życzliwego spółdzielczości mieszkaniowej,  a naszej Spółdzielni  w szczególności. O tym jak na tym jubileuszu było napiszę już niedługo… Wrzesień jest przecież krótszy….

 

Ostrołęka, 01.09.2019    Grzegorz Oracz, przewodniczący Rady Nadzorczej OSM 

 

W lipcu, jak w ukropie....dosłownie.

     Lipiec, pierwszy miesiąc wakacji dla dzieci, młodzieży i studentów, pierwszy z dwu letnich miesięcy, w czasie których  intensywnie wykorzystywane są pracownicze urlopy wypoczynkowe, to zarazem czas normalnego funkcjonowania życia gospodarczego.  Pracują instytucje i urzędy, pracują wszystkie rozmaite zakłady pracy, fabryki itd., itp …. Tak to jest zorganizowane, i nikt nie próbuje zmieniać lub zatrzymywać biegu życia.  Zaplanowany został nieposiedzeniowy tryb pracy Rady Nadzorczej, co wzorem lat poprzednich oznaczało zorganizowanie przez Dział Windykacji blisko 20 spotkań 2 – 3. osobowych zespołów stworzonych z członków Rady z najpoważniejszymi dłużnikami Spółdzielni, zaś celem spotkań było nie tylko poznanie warunków i sytuacji  bytowej,  rodzinnej i  życiowej dłużników, ale też , jak to się mawia, znalezienie roztropnego rozwiązania zapętlenia dłużnego.

    Efekty oczekiwane i faktyczne osiągnięcia w wyniku działań, o których wyżej, można uznać za w średnim stopniu zadowalające – w ok. 5 sprawach osiągnięto postęp, dłużnicy skontaktowali się bądź to osobiście, bądź telefonicznie z pracownikami Spółdzielni, wpłynęło kilka wpłat znaczących kwot zadłużeń , złożone zostały pisemne deklaracje dotyczące metod i czasu wyjścia z opresji.  Dla większości zadłużonych, niejednokrotnie dziedziczących dług po zmarłych członkach rodziny – rodzicach, dziadkach – jest to z pewnością sytuacja trudna i stresująca, nie wszyscy chcą widzieć w pracownikach Spółdzielni ludzi sprzyjających, chcących okazać pomoc, wiedzących jak to można zrobić.

   Trwały, po cichu, we własnym tempie, przygotowania do wrześniowych obchodów 60 rocznicy powstania i działalności Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.  Znajdowano  lub pozyskiwano  ważne fotografie ludzi zaistniałych pozytywnie w życiu Spółdzielni, które pojawią się w monografii, trwały ostatnie uzgodnienia z autorem monografii i drukarnią związane ze składem i warunkami poligraficznymi…  Ma być to dzieło na miarę 60 lat !!!

     Nieoczekiwanie, a raczej w zgodzie z obowiązującymi przepisami emerytalnymi, w lipcu całkiem spora, bo licząca 6 osób - 4.  panie i 2.  panów – grupa pracowników zakończyła swą zawodową drogę, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat życia spędzonych w służbie ludziom, w różnych jednostkach OSM.  Korzystne dla nowych emerytów wskaźniki, bazujące na czerwcu i II kwartale, spowodowały to, że 22 lipca odbyło się pożegnanie z koleżankami z Administracji nr 1, działu księgowości i technicznego, dwóch panów zakończyło pracę w Zakładzie Remontowo-Budowlanym.  Jeśli się wspomni, że w marcu odeszła 1 pracownica , zaś na jesieni planuje odejście na emeryturę jeszcze 1. osoba, to możnaby  pół żartem, pół serio  powiedzieć, że było to coś na podobieństwo grupowego odejścia na emeryturę….  Na spotkaniu kończącym kariery zawodowe nie brakło serdecznych słów podziękowań za  wieloletnią współpracę, życzeń spełnienia marzeń i planów odkładanych z braku czasu, żalu że tacy fajni, a już jutro nie będzie ich obok, za sąsiednim biurkiem….  Pomyślności, zdrowia i braku czasu życzymy….

    Z godnych, acz nie najważniejszych  wydarzeń, na uwagę zasługuję uroczystość, która się odbyła w Warszawie, z inicjatywy krajowych władz spółdzielczych, w czasie której przedstawiciele władz naszej Spółdzielni odebrali przyznane OSM wyróżnienia.  Będzie jeszcze okazja  by wspomnieć o tym, gdyż zapewne na gali rocznicowej , w środowisku i wobec obecności ostrołęczan, wspomniane wyróżnienia zostaną upublicznione.

     Ogromnie gorący, przez to gorąco jakby dłuższy lipiec  się kończy.  Wreszcie albo dopiero, ale z pewnością we właściwym  momencie.  

Ostrołęka, 31.07.2019                                     Grzegorz Oracz, przewodniczący Rady

 

Wysokie temperatury czerwcowe i pogodowe ekscesy....

      Chociaż od wieków kalendarz jest powtarzalny, a i doba nadal ma 24 godziny,  to zarówno piszący te słowa, jak i  wielu jego bliźnich  stwierdza , że czas  biegnie coraz szybciej, a przynajmniej tak się nam wszystkim wydaje. Kilka tygodni temu, kończąc impresje majowe , sygnalizowałem będące wówczas na wirtualnym horyzoncie Walne Zgromadzenie Członków, bo miało być.  Był pracowity maj , a jeszcze bardziej mobilizujący okazał się właśnie czerwiec.  Odbyło się, tak jak zostało to zaplanowane, to znaczy w okresie od 6 do 18 czerwca, w siedmiu częściach , w różnych lokalizacjach, tak aby  spółdzielcy mieszkający w różnych miejscach naszej, ostrołęckiej aglomeracji mogli spotkać się w najdogodniejszym miejscu względem ich adresów zamieszkania. Nie od rzeczy będzie napomknięcie chociażby o saharyjskich wręcz temperaturach zewnętrznych, o trudnych przez to warunkach fizycznych obradowania…. Niewiele pomagały uruchomione i pracujące na, dosłownie, najwyższych obrotach, wentylatory, chłodna woda, nagłośnienie….

       Ogromny i znaczący wysiłek organów i osób przygotowujących Walne Zgromadzenie i  udział w jego obradach, przypominam , w 7 ( siedmiu ) częściach  tylko 128 osób, na ponad 5400 uprawnionych ,mogą pozostawiać jakieś krytyczne skojarzenia.  Z drugiej jednak strony, jako uczestnik wszystkich części Walnego, bo je rozpoczynałem, witałem, przedstawiałem, itd. , itp., mogę najodpowiedzialniej skonstatować, że było to Walne Zgromadzenie najzupełniej normalne.  Tysiące egzemplarzy sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, projektów uchwał, a także opinii uprawnionych organów rewizyjnych dot. sprawozdania finansowego – wszystkie dotyczyły roku 2018 - dostarczonych w terminach określonych przez Statut gwarantowały dostęp do wiedzy każdemu z osobna i wszystkim członkom.  Ci, którzy przyszli dawali wyraz swemu zadowoleniu z funkcjonowania  Spółdzielni, ze stopnia wdrożeń zgłoszonych w ubiegłym roku, a i na bieżąco , wniosków związanych z poprawą warunków bytowania w osiedlach spółdzielczych 

             Przyjęte zostały wszystkie sprawozdania, podjęte tzn. uchwalone zostały wszystkie uchwały proponowane przez Zarząd, a sam Zarząd uzyskał silne, pełne poparcie absolutoryjne, bez jednego głosu sprzeciwu !!!  Odbyło się 25 czerwca Kolegium Walnego Zgromadzenia, którego zadaniem była między innymi autoryzacja  uchwał  podjętych  przez Walne Zgromadzenie, potwierdzenie zgodności treści protokołów poszczególnych części Walnego ……. „ Bo  to jest ważne i liczy się to, że było się w drodze, że pięknie się szło”  – to słowa nieżyjącego Wojciecha Młynarskiego, które w moim odczuciu mogą być swoistą puentą dla Walnego Zgromadzenia.  W roku 60.lecia naszej Spółdzielni to poparcie duchowe ma swój, symboliczny wręcz , wymiar.  

            Obok zajęć, o których wyżej, bowiem w obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczyli niemal wszyscy członkowie Rady Nadzorcze , miały miejsce zdarzenia  także zaplanowane i przypisane Radzie i jej organom. Prezydium Rady Nadzorczej, odbyte 17 czerwca,  zaaprobowało potrzebę zwołania Rady, co się stało 26  czerwca.

         Na wniosek Zarządu i po dyskusji podjęto uchwałę w sprawie opłat korespondencyjnych , które będą ponosić ci członkowie Spółdzielni, którzy zamieszkują pod innymi adresami niż lokalizacja ich mieszkania, zaopiniowany został także  pozytywnie , przez podjęcie stosownej uchwały, inny wniosek Zarządu dotyczący umowy  dzierżawy lokalu o pow. blisko 238 m. kw. położonego przy ul. Goworowskiej 13 A ( kiedyś część sklepu meblowego PSS) , nie znajdującego najemcy od blisko 1,5 roku.  Obiekt będzie żył i służył społeczeństwu, a zwłaszcza osobom niepełnosprawnym.

            Ostatnie w półroczu zebranie Rady było też okazją do uchwalenia własnego planu pracy na II półrocze br.

           Z każdym dniem bliżej do apogeum obchodów 60.lecia Spółdzielni, przypomnę wyznaczonego na 6 września br.   Dobiegły końca prace redakcyjne związane z monografią Jubilatki, którą napisał dr Jerzy Kijowski.  Zaangażowanych w powstanie tego historycznego  dzieła ,  traktującego o historii  miasta  i  Spółdzielni , historii  która ma tysiące świadków-mieszkańców Ostrołęki, nie tylko Spółdzielców, było wielu pracowników i członków Spółdzielni.  Wydaje się być uprawniona osobista opinia, że ta monografia, w tym kształcie, Spółdzielni się zwyczajnie należała, i nie ma tym stwierdzeniu nic z powtarzania politycznego wzorca.

                                                                 Ostrołęka, 30 czerwca 2019r.

                                         Grzegorz Oracz, Przewodniczący Rady Nadzorczej OSM

 

Majowe wzmożenie, a w tle czerwcowe Walne Zgromadzenie...

      Maj od dawna, przez wielu rodaków, bezdyskusyjnie  kojarzony jest a to z maturami, a to z kwitnącymi kasztanami, a to z zimnymi ogrodnikami i nie mniej zimną Zośką na koniec! Oczywiście w życiu spółdzielczym te skojarzenia też wystąpiły, ale spraw było znacznie więcej, było też zdecydowanie ciekawiej, o czym już zaraz.   Tegoroczne spectrum majowe było pod wieloma względami bogatsze od wymienionych wcześniej znaków szczególnych. Trwały przecież  rozpoczęte w kwietniu  zebrania sprawozdawczo - wyborcze  rad osiedli , zaczęły się mistrzostwa świata w piłce nożnej mężczyzn do lat 20  organizowane przez Polskę, mieliśmy  -  26 maja -   iść do wyborów, by wybrać swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, ale w maju, ściślej w niedziele – najpierw 12 maja , w czasie uroczystej sesji Rady Miasta  rozpoczynającej obchody „Dni Ostrołęki”  , oficjalnie potwierdzono znany już fakt, że Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa  dostąpiła zaszczytu bycia uznaną za zasłużoną dla Ostrołęki, a tydzień potem ,19.maja,  wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Centrum” zorganizowała III sympozjum poświęcone tzw.  budownictwu senioralnemu  oraz festyn spółdzielczy pod hasłem „Łączymy pokolenia”, będące swoistym preludium do kulminacji obchodów 60.lecia OSM na początku września br.    

    To tytułowe wzmożenie majowe można by łączyć z nawałem świąt i dni świątecznych , no bo 1 Maja – Święto Pracy, 2 maja – święto flagi państwowej, 3 maja – święto Konstytucji 3 maja, choć objawiło się ono na wielu innych polach – zimni ogrodnicy byli na początku miesiąca, przymrozki zwarzyły , a nawet zniszczyły dobrze się zapowiadające plony owoców i upraw gruntowych, a ponieważ długo nie było opadów, to i zagrożenie niskimi plonami zbóż i  innych ważnych upraw przybrało realny kształt.    

    W tle przygotowań do festynu myślano i wykonywano wiele czynności związanych z mającym się odbyć w czerwcu, między 6. a 18. , Walnym Zgromadzeniem Członków. Dostarczono wszystkim członkom Spółdzielni materiały związane z tym wydarzeniem, podjęto wiele czynności organizacyjnych i technicznych mających zapewnić wysoki poziom tego wydarzenia. Można i trzeba oczekiwać pozytywnego rezonansu.    

   Dobiegały końca wielomiesięczne prace organizacyjno-techniczne  i redakcyjne związane z wydaniem drukiem monografii Naszej Spółdzielni autorstwa dr. Jerzego Kijowskiego , dobiegał powoli końca ogrom prac dokumentacyjnych, gromadzenia i selekcji  bogactwa dowodów rzetelnej pracy dla ludzi, miasta i regionu.  Nowe spojrzenie na postęp, na zakres zmian na lepsze pozwoli spotęgować impresja filmowa, z lotu drona  , ale nastąpi to podczas  obrad Walnego Zgromadzenia.     

   Wspomniane wcześniej wydarzenia , zaistniałe w niedzielę 19 maja , sympozjum i festyn  znalazły swoje miejsce   i odzwierciedlenie  w publikacjach na portalach społecznościowych oraz w prasie lokalnej.   Udały się, choć przez kilka dni tygodnia poprzedzającego wspomnianą niedzielę natura nadrabiała brak wody.  W Ostrołęce słońce zaświeciło już w sobotę, a w niedzielę było letnio !!!!     

    Niech na całym świecie…. trwają różne zdarzenia, a Rada Nadzorcza swoje zadania wykonać musi i wykonała. Odbyło się zebranie Prezydium, które uwzględniając wnioski złożone przez Zarząd, podzieliło potrzebę zwołania  posiedzenia Rady Nadzorczej.  W jego trakcie, 28 maja,  pozytywnie oceniona została kondycja finansów spółdzielczych na koniec I kwartału, a także efekty  działań Zarządu i podległych mu specjalistycznych komórek w takich obszarach jak  zmniejszanie zaległości czynszowych lokali mieszkalnych i użytkowych,  rozliczenia zużycia wody zimnej i podgrzanej na koniec I. kwartału oraz  treść Regulaminu ustanawiania prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.     

   Pracowity czas maja pozwala  być przekonanym, że mające się rozpocząć za kilka dni Walne Zgromadzenie Członków pozytywnie oceni i doceni  wysiłek włożony przez kierownictwo i załogę oraz społecznych działaczy OSM.    

                                         Ostrołęka, 02 czerwca 2019 r.

                               Grzegorz Oracz, przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Nic dwa razy się nie zdarza ?...

 

   Do tytułowego wyimka z wiersza Wisławy Szymborskiej wrócę jeszcze, natomiast nie czekając na definitywny koniec kwietnia, mamy jeszcze 2 dni, spróbuję uczynić retrospektywę, czyli opisać wszystko to, co ważne ze spółdzielczego punktu widzenia i warte upublicznienia, bo strona internetowa OSM temu ma służyć.

   Różne względy, przede wszystkim zewnętrzne, a w tym problemy natury zdrowotnej, by na tym poprzestać, pani biegłej rewidentki, spowodowały niezrealizowanie założonego na inny czas odniesienia się Rady Nadzorczej do treści i ewentualnych wniosków i zaleceń wynikających z raportu nt. badania sprawozdania finansowego OSM za 2018 rok, które winny, a nawet muszą być przedłożone do decyzji/uchwały Walnemu Zgromadzeniu Członków w 2019 roku. Kalendarz miewa w sobie wiele dat, ale krakowskim targiem znaleziono 15 kwietnia, jako odpowiadający zainteresowanym, czyli kompatybilny.

   Wszystkie etapy bądź , jak kto woli, fazy procedowania zostały zachowane. Po posiedzeniu Prezydium i jego aprobacie dla dalszych działań, w tym terminów wykonania, odbyło się11 kwietnia robocze spotkanie plenarne komisji Rady, w trakcie którego raport /sprawozdanie pani biegłej oraz inne dokumenty z obszaru gospodarczego i finansowego zyskały pozytywną opinię. Rada mogła zebrawszy się 15 kwietnia „ogarnąć” zarówno wspominane kilkakroć sprawozdanie biegłej, ale też przyjąć roczne sprawozdanie finansowe OSM, sprawozdanie Zarządu z działalności w ubiegłym, 2018 roku, a także przyjąć kompletne materiały rekomendowane na Walne Zgromadzenie. We wszystkich wspomnianych wcześniej sprawach Rada podjęła/uchwaliła odpowiednie uchwały, które zamieszczone są na stronie internetowej OSM – okienko Rada Nadzorcza, uchwały podjęte w 2019 roku.

    Powoli, powoli dochodzę po raz pierwszy do brzmienia tytułu tego felietoniku… Na przestrzeni kilku lat trwania sporu między władzami OSM a Urzędem Miasta, a ściślej Radą Miasta, co najmniej kilka razy nawiązywałem do objawów lokalnego partykularyzmu nazywanego lokalnym patriotyzmem, albo pokazywaniem tzw. ”gestu Kozakiewicza” – wszyscy wiedzą o co chodzi – przez Radę Miasta porządkowi prawnemu. Obrona bezprawna, bezsensowna posady byłego wiceprezesa, radnego minionej kadencji, nie kosztowała władz miasta nic. Szarogęsząc się nakazywały płacić Spółdzielni, wchodząc w jej uprawnienia !!! Zapłaciły solidarnie, wynagrodzeniem i zasiłkami chorobowymi w okresie kilku lat, Zarząd Spółdzielni i ZUS, czyli my wszyscy płacący składki na ubezpieczenie społeczne i podatki. Zalecenia Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej wydane po lustracji pełnej z listopada/grudnia 2015 roku są konsekwentnie wdrażane, ale ze względów różnej natury, bo te zwycięstwa w sądach, które dają powód do uprawnionej satysfakcji, nie są nagłaśniane. Mówiliśmy o tym na poprzednich Walnych Zgromadzeniach, powiemy i na tym n najbliższym, bo jest o czym. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu OSM o wystąpienie do Urzędu Miasta, nie do Rady Miasta, choć to ona dała wyraz swemu politycznemu zaangażowaniu w bezprawie, o odszkodowanie z tytułu odmowy wyrażenia zgody na wypowiedzenie wynikających z umowy o pracę warunków pracy i płacy byłemu radnemu. Teraz chodzi o ponad 125 tysięcy złotych. Zapłacił już za swoją prawną bezradność, nadejdzie czas następnych rozliczeń…. Oczekujemy przychylnego stanowiska Prezydenta Miasta, bez kolejnych bytności w sądach, bo one przyznały rację Spółdzielni…

   Zdarzenia poprzedzające majowy festyn związany z 60.leciem istnienia i działania Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej nabierają rozpędu. Zarząd ogłosił konkurs plastyczny na przestrzenną makietę pn.” Moja Spółdzielnia, moje osiedle - tu mieszkam, tu żyję” , natomiast Rada Nadzorcza powołała ze swego, ale nie tylko, grona komisję konkursową. Czekamy na składanie prac, jury swą fachowością gwarantuje rozstrzygnięcie. Warto wziąć w tym udział, ale nie wyręczać, ani nie zastępować uczestników, dzieci i młodzieży !!! To ma być ich wizja, ich praca !!!

   Wspomnianego 15 kwietnia rozważane były także sprawy bieżącej natury, zmiany najemców dużych lokali użytkowych, sprawy ze sfery stosunków międzysąsiedzkich… A potem były świąteczne dni wielkanocne, przeznaczone jakoby na wypoczynek i błogi spokój… I było jak u Szekspira, że „nie śpi ktoś, by spać mógł ktoś” – pracownicy administracji i służby techniczne pełniły dyżury na tzw. wypadek wszelki…, bo a nuż…

   Zdarzyło się, nawiązuję do tytułu po raz kolejny, że nadchodzące okresy rozliczeń mediów, szczególnie energii cieplnej, analiza stosowanych dotychczas technik itp. spowodowały konieczność wprowadzenia zmian do obowiązującego „Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody”. 26 kwietnia Rada Nadzorcza te zmiany uchwaliła, przez najbliższych kilka miesięcy będą trwały wdrożenia, trzeba wypowiedzieć po kilka , obowiązujących nawet od 1994 roku , unormowań by oprzeć się o zgodne z realiami. Tego samego dnia wprowadziliśmy, jako Rada Nadzorcza, ale na wniosek Zarządu , zmiany do Regulaminu tworzenia i gospodarowania funduszami w OSM. Utworzony został wyodrębniony fundusz inwestycyjny. Były też sprawy poboczne, w tym najem jednego garażu podziemnego.

   Dzień wcześniej, na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Ostrołęki, nie bez związku z 60.leciem jej istnienia i działania, podjęła uchwałę o nadaniu zbiorowej, honorowej odznaki „Za zasługi dla miasta Ostrołęki”. Puchniemy z zasłużonej dumy. Portale społecznościowe podały datę uroczystego wręczenia odznaki – w niedzielę, 12 maja, podczas uroczystej sesji Rady Miasta, na początku obchodów „Dni Ostrołęki” . Idziemy glansować pantofle, przymierzać garnitury i kreacje, potem może do fryzjera, ale to już indywidualny wybór J J J

   Za cztery niedziele, 26 maja będą wybory do Europarlamentu !!! Przypominam zawczasu, by dojść do lokalu wyborczego nie trzeba kompasu!!! TRZEBA IŚĆ i GŁOSOWAĆ, wybierać !!!!

                               Ostrołęka, 28 kwietnia 2019 roku Grzegorz Oracz

 

Jak w przysłowiu - w marcu, jak w garncu....

    Po „lenistwie” 28.dniowego lutego, dłuższy raptem o 3 dni marzec wydawał się niemiłosiernie rozciągnięty.  Ponieważ zdarzyły się w czasie jego przemijania i  Dzień Kobiet,  i Dzień Mężczyzn – dla przypomnienia 8 i 10 marca -  nastrojowo i kameralnie zarazem obchodzone przez członków i członkinie Klubu Seniora „Wrzos”, i pierwszy dzień wiosny, i ostatni, niestety tragiczny w skutkach, atak szaleńczej zamieci zimowej , by na tym poprzestać, to wspomniany już przebieg marca  zapadł  zapewne w pamięci wielu z nas.  Trwało  badanie sprawozdania finansowego wykonywane przez zewnętrzny, uprawniony podmiot, inne niż w poprzednim roku wymogi należało dodatkowo spełnić, mówię i piszę rzecz jasna o pracownikach i Zarządzie, toteż  z tzw. przytomnością umysłu należało zmodyfikować zamierzenia ujęte w planie  pracy Rady na I półrocze.  Odbyły się, odpowiednio 18 i 20 marca posiedzenia Prezydium i komisji, zaś 26 marca  posiedzenie Rady Nadzorczej.

    Zaczęło się odliczanie czasu do kolejnego Walnego Zgromadzenia. Temu były poświęcone dwie spośród pięciu spraw, którymi się Rada Nadzorcza zajmowała.  Ustalone zostały  zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, ustanowione zostały sprawy osobowe porządkowe dot. reprezentowania Rady na poszczególnych częściach Walnego.  Rada przyjęła własne sprawozdanie z realizacji zadań w 2018 roku, podjęła  też wymagane prawem  uchwały.

    Na wniosek Zarządu zajęto się też wynikami rozliczenia kosztów energii cieplnej wykorzystywanej do ogrzewania lokali w minionym roku – wypada odnieść się do tego krótko, w lutym bowiem do członków Spółdzielni dotarły pisemne informacje o tymże rozliczeniu, a sprawy związane z technologią i techniką zaopatrzenia w ciepło pozostają w zainteresowaniu władz Spółdzielni i spółki OPEC. 

    Drugi raz od ubiegłorocznego Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza dokonała, na podstawie informacji przedstawionej przez Zarząd, oceny realizacji i wdrażania wniosków zgłoszonych podczas Walnego w 20018 roku.  Dały o sobie znać i niefrasobliwość niektórych komisji uchwał i wniosków Walnego, i bezkrytycyzm wobec wniosków oderwanych od życia, i zapisanie  wniosku , który miał jednego, a właściwie nikogo popierającego, ale ponad 30 członków tego budynku przeciwnych próbie podjęcia realizacji. Głupi żart? Dla kawału?  Komisje uchwał i wniosków, tak jak stanowi norma statutu, winny być sitem segregacji zgłaszanych, może i słusznie, ale w porywie emocji pomysłów na poprawienie  warunków życia. Są jednak tylko notariuszami, bezkrytycznymi należy dodać.

    Za nami marzec, za pasem maj – w nim zaś pierwszy etap obchodów jubileuszu 60.lecia Naszej Spółdzielni.  Informacja Zarządu, którą poddała analizie Rada Nadzorcza ukazała ogromny, skuteczny co najważniejsze, wysiłek organizacyjny, żeby tylko na tym poprzestać, szereg poczynionych działań, których zwieńczeniem w dniu 19 maja będzie wspomniany festyn, a już na progu jesieni, 6 września  obchody jubileuszu. Tyle tego pisania, bo jakieś niedopowiedzenia muszą przecież być.  Mają być niespodzianki, to będą.  Mają być atrakcje, też będą.

    Rzadko, ale przecież się zdarzają w tej ponad 5,5 tysiąca członków liczącej rodzinie, by użyć kolokwializmu, różnice w  pojmowaniu i stosowaniu takich określeń i stanów faktycznych, jak spokój, niezakłócanie życia sąsiadom….  Rada Nadzorcza poprzez kilkuosobowy zespół próbowała wylać oliwę  na wzburzone fale emocji, uprzedzeń, oskarżeń o….   Czy udało się znaleźć rozwiązanie akceptowalne dla zwaśnionych?  Mamy nadzieję, choć jedno z przysłów polski powiada, że „jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził”, a zwłaszcza starszym i przewrażliwionym sąsiadom.

Ostrołęka, 31 marca 2019r.                         Grzegorz Oracz

 

To nic, że luty krótszy był....

      Jeszcze niedawno martwiliśmy się wszyscy tym, ileż to tego Nowego Roku przed nami, a tu szast, prast i… drugi miesiąc „ z głowy”.  Te dwa miesiące, z zakończonym wczoraj lutym  łącznie, to czas znaczącego wysiłku wszystkich, którzy związani są ze Spółdzielnią czy to jako Jej pracownicy różnych szczebli, czy też członkowie władz samorządowych.  Nie dokuczała nam pogoda, bo ani dramatycznych, zapowiadanych przez gwiazdy wróżbiarstwa kataklizmów,, śniegów, mrozów itp. nie  było , nie zdarzyło się też nic  w dziedzinach zarządzanych przez ludzi i różne aparaty, automaty…  Płynęło ciepło, była woda zimna i ciepła, gaz  się spalał według życzenia i potrzeb. 

    Zbliżające się koniec  I kwartału oraz, ale w dalszej perspektywie czasowej, 60 lecie istnienia Naszej Spółdzielni, bliższe , coraz to bliższe zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków mające się odbyć w czerwcu bieżącego roku stanowiły takie małe słupki milowe w działaniach Zarządu i Rady Nadzorczej.  O pracy Zarządu nie zwykłem pisać, zatem tak jak w poprzednich, comiesięcznych niby-felietonikach, dzisiaj zajmę się dokonaniami Rady Nadzorczej.

      Odbyły się wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia, w tym zebrania Prezydium, komisji  oraz plenarne posiedzenie Rady odkładane z różnych, ale bardzo ważnych powodów, na przysłowiową ostatnią chwilę.   Luty ma taki defekt, nie jest, przynajmniej raz na cztery lata, ani o dzień dłuższy.  Obradowaliśmy zatem w  „tłusty czwartek”, 28 lutego.  Zarząd wystąpił z przygotowanymi informacjami i stosownymi wnioskami, które dotyczyły realizacji rzeczowo - finansowego planu remontów za 2018 rok oraz szeroko pojętej dziedziny rozliczeń finansowych z członkami Spółdzielni z tytułów takich jak zużycie mediów ( wody zimnej, podgrzanej, centralnego ogrzewania oraz gazu w II półroczu lub IV kwartale ub. roku .   Ponadto Zarząd Spółdzielni  wniósł o dokonanie analizy kosztów poniesionych przez Spółdzielnie w latach  2002 – 2013 z tytułu wykupu nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami wielorodzinnymi i garażami – przez osoby posiadające  spółdzielcze własnościowe prawa do lokali – w związku ze sprzedażą, zamianą, darowizną lub spadkobraniem tych praw. Z inicjatywy Zarządu zajęliśmy się także  sprawą wydzierżawienia przez Zarząd pustostanu – lokalu użytkowego w obiekcie przy ul. gen. J. Hallera 13.

     Podjęte zostały wymagane przez Statut uchwały , wcześniej, z około tygodniowym wyprzedzeniem, do członków Spółdzielni dotarły zindywidualizowane  informacje o skutkach rozliczeń zużycia mediów, o których wyżej. Porządkowanie spraw związanych z nieruchomościami gruntowymi ma długą historię, a jeszcze dłuższą przyszłość.  Działania podjęte przez Zarząd, a zaaprobowane przez Radę Nadzorczą mają zapewnić Spółdzielni zwrot poniesionych dawno temu nakładów na wykup gruntów.  Tyle w telegraficznym, z konieczności, ujęciu, zdarzenia bowiem zaistnieją, także w wymiarze finansowym  dopiero  w opisanych wyżej okolicznościach.

       Nie zdarzyło się natomiast nic sensacyjnego, nowinkarskiego, czym należałoby w sposób w miarę usprawiedliwiony zajmować miejsce na stronie i czas Czytelników.. chyba że na takie miano zasługiwać będą gotowość sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2018 roku, dobieganie finału badania przez biegłego rzeczoznawcę sprawozdania finansowego Spółdzielni  za poprzedni rok czy też zmiany w czasie pracy Spółdzielni wynikające ze zmian Kodeksu Pracy. Nie będzie wydłużonego czasu pracy we wtorki, instytucji dyżurów i innych rozwiązań kosztownych, bo wymagających płacenia za tzw. nadgodziny, by ująć to najprościej.

      Zaawansowane są starania o godne uczczenie wspominanego na wstępie 60.lecia Spółdzielni.  Pozyskani zostali ważni sponsorzy – Marszałek  województwa mazowieckiego p. Adam Struzik, Prezydent Miasta Ostrołęki p. Łukasz Kulik i wielu, wielu innych życzliwców.  Zarząd się stara by  ten Jubileusz zapisał się jak najpiękniej i na jak najdłużej w pamięci spółdzielców. W maju będzie miał miejsce rocznicowy festyn, potem Walne, potem lato, a potem wrzesień, na którego początek zapisane zostały jubileuszowe uroczystości.

                Zatem był luty, jest marzec, a w naszych głowach majowy i ogólnie ciepły nastrój…..

Ostrołęka, 1 marca 2019 roku                   Grzegorz Oracz

 

A snu zimowego nie było, no bo jak...

     Od ponad czterech tygodni trwa kolejny, Nowy Rok. Miłującym różne zestawienia, liczby, rankingi  itp. chcę tylko napomknąć, że do końca tego właśnie, nowiutkiego roku  zostało – licząc od dziś - tylko  334 dni. Dużo i niedużo, zwłaszcza dla mających zajęcie, a nawet szukających go. Rada Nadzorcza należy do grupy poszukujących i zarazem tworzących nowe fakty.  Nie jesteśmy sami, ani tym bardziej sami dla siebie. Codzienne współdziałanie z innymi organami Spółdzielni, a zwłaszcza z  jej Zarządem, przybiera odpowiednie formy wykonawcze, osoby lub komórki organizacyjne,  daty, najogólniej terminy realizacji.  Kilka tygodni wstecz zespół złożony z Komisji Rewizyjnej oraz  przedstawicieli  pozostałych komisji dokonał głębokiego przeglądu dokumentacji związanej z przetargami przeprowadzonymi w latach 2017 – 2018, a  odnoszącymi się do wyboru wykonawców robót budowlanych i usług. Efekt, czyli protokół oddający oceny i opinie miał być przedstawiony Radzie Nadzorczej 29 stycznia. Tak też się stało. Ale po kolei.

     Pierwszy miesiąc każdego roku nakazuje , tam gdzie jest to możliwe, dokonać ocen zadań wykonywanych i wykonanych, ale nade wszystko, bo tak stanowi Statut Spółdzielni, należy mocą uchwały Rady Nadzorczej przyjąć „Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni” na bieżący, tj. 2019, rok.  Wszystkie służby , czyli komórki organizacyjne Spółdzielni dawno już tę pracę podjęły,  zajął w tej sprawie własne stanowisko Zarząd, odbyły się poważne dyskusje i rozważania treści, zakresu  przewidywanych przychodów  i kosztów wszelakich na zebraniu roboczym komisji, wreszcie 29, czyli wczoraj wspomniany plan został uchwalony.  Nie wnikając, bo nie taki jest cel tego mego pisania, w szczegóły planu, wynik działalności Spółdzielni na tzw. całokształcie nie powinien być niższy niż 361 tysięcy PN ( netto ).  Trzeba pamiętać przy tym, że Spółdzielnia, jak każdy podmiot gospodarczy zasila zasoby kasy państwowej odprowadzanymi podatkami. Tak będzie i w tym roku. Wyrażam  zdanie Rady Nadzorczej, która jest przeświadczona o zdolności osiągnięcia przez Spółdzielnię wytyczonych celów.

     Działalnością, której efekty można było szczegółowo ocenić, a na tle uzyskanych wyników wyznaczyć precyzyjnie zaplanowane kierunki działalności w tym roku, roku jubileuszu 60.lecia działania naszej Spółdzielni, była działalność społeczna, oświatowa i kulturalna realizowana przez Spółdzielnię przede wszystkim z myślą o członkach Spółdzielni i ich rodzinach, ale nie tylko. W kalendarzu ubiegłorocznym trudno byłoby trudno znaleźć jakieś luzy, bez przerwy „się działo”, kręciło, szumiało….  Ocena pracy działu, który te zadania wykonywał wypadła niezwykle pozytywnie. Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu przyjęła/uchwaliła bogaty plan działalności. Będzie się działo, oj będzie…

    Wracam do sygnalizowanego na wstępie głębokiego badania i ocen prawidłowości stosowania procedur w postępowaniach przetargowych w latach 2017 – 2018. To, że Rada Nadzorcza ma prawo, a wręcz musi interesować się całokształtem , a także wybranymi  działami działalności Spółdzielni wynika wprost ze Statutu, ale dodatkowym bodźcem dla  wykonanej przez Radę pracy były zalecenia lustracji pełnej, która się odbyła w końcu 2015 roku, i o której to lustracji zaleceniach wspominałem niejednokrotnie przy różnych okazjach na przestrzeni minionych 3 lat.  W postępowaniach przetargowych uczestniczą jako obserwatorzy, nie członkowie komisji, członkowie Prezydium Rady Nadzorczej – taka lekka forma przysłowia „pańskie oko konia tuczy”, ale obecność ta nie wywiera wpływu na przygotowanie, przebieg, wybór, negocjacje cenowe …  Rada Nadzorcza wysoko oceniła staranność  merytoryczną i fachowość, brak uchybień jakiejkolwiek barwy, troskę o interes Spółdzielni i jej członków.  Chapeaux bas , jakby powiedzieli bracia-Francuzi, czyli czapki z głów.

    Zajęliśmy się też przyziemnymi bardziej sprawami, ludzkimi  kłopotami, a także mającymi mieć miejsce w życiu , tegorocznym życiu naszej Spółdzielni, wydarzeniami.  Bogaty będzie ten rok.  W maju zaistnieje festyn radosny spółdzielczy na świeżym powietrzu, w czerwcu się odbędzie Walne Zgromadzenie Członków, a we wrześniu nastąpi swoista kulminacja – obchody 60.lecia istnienia i działania Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.  Przyjdzie jeszcze czas by o tym nie jeden raz wspomnieć.  A zatem do….

Ostrołęka, 30 stycznia 2019 roku.                 Grzegorz Oracz

 

 Wcale nie jak po grudzie...

  To ostatni z comiesięcznych, sprawozdawczo-refleksyjnych felietonów, którymi  starałem się przybliżyć, oczywiście osobom zainteresowanym codziennością funkcjonowania Spółdzielni i jej statutowych organów, to czym się zajmowała przede wszystkim Rada Nadzorcza , między wierszami przekazując także informacje o pracy Zarządu i podległych mu  ludzi, czyli różnych komórek organizacyjnych, a także o rozmaitych bieżąco aktualnych sprawach.

Dzisiaj ostatni, XII. rozdział tego niby-kronikarskiego zapisu.

   Czas na pełne podsumowanie rocznej działalności  Spółdzielni, w tym Rady Nadzorczej niebawem nadejdzie. W I.  połowie roku odbędziemy zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.  Przygotujemy się do niego tak jak stanowi Statut, czyli najpełniej i najlepiej oraz w terminach zapewniających każdemu zainteresowanemu członkowi Spółdzielni możliwość wzięcia udziału w zebraniach. O tym będzie trochę dalej, a teraz do rzeczy, czyli co też się w tym grudniu, w większości jesiennym, działo…

   Tworząc i przyjmując do realizacji plan pracy Rady Nadzorczej na II. półrocze 2018 roku nie przewidzieliśmy, że w efekcie wyborów do samorządu odbytych 21 października – to dla przypomnienia  -  bardziej, niż kiedykolwiek funkcjonowanie tych dwu ciał tak się zespoli. Praktycznie od grudnia właśnie większą uwagę trzeba było zwrócić na niekolizyjność terminów odbywania się sesji Rady Miasta ( kilku nadzwyczajnych, jak to na początku ) oraz posiedzeń Rady Nadzorczej, a to za przyczyną wybranego do Prezydium Rady Miasta naszego kolegi Stanisława Szatanka, wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a zarazem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Udało się !!!.

   Ze względu na kalendarzowy układ dni świątecznych, część zadań, w tym posiedzenia Prezydium i komisji zrealizowaliśmy w okresie doświątecznym, posiedzenie Rady kończące grudzień i rok odbywając tuż, tuż przed końcem miesiąca.

   Wśród spraw objętych tematyką dominowały sprawy gospodarcze i społeczne, te zaś dotykały obszaru komunikacji między członkami i władzami Spółdzielni. Zatwierdzona została, na wniosek Zarządu OSM, tabela stawek  opłat dla lokali użytkowych oraz  wynajmowanych powierzchni w zasobach Spółdzielni, która będzie obowiązywała w 2019 roku.  To również dzięki temu, ku zadowoleniu rzeszy spółdzielców, jest możliwe zdobywanie środków finansowych na wiele działalności wykonywanych przez Zarząd, bez konieczności sięgania po środki wnoszone przez członków.

  Uchwalony został bardzo ambitny plan remontów zasobów OSM na 2019 rok, opiewający na ponad 8,2 mln. złotych.  Nie miejsce to na szczegółowe opisywanie zaplanowanych inwestycji i remontów, ale wiedza o kształcie planu będzie PT. Spółdzielcom dostępna także na tej stronie internetowej. Będzie kontynuowane trwające od kilku lat remontowanie siedziby Zarządu  przy ul. gen. J. Hallera 13, ale też wiele ważnych , innych przedsięwzięć dotyczących obiektów mieszkalnych i użytkowych.

  Od połowy stycznia , dzięki systemowi e-BOK możliwe będzie w każdej chwili uzyskanie informacji interesujących każdego członka Spółdzielni, szczególnie w sferze kosztowej, ale nie tylko.  Uchwalony przez Radę Nadzorczą, przedstawiony przez Zarząd, „Regulamin systemu eBOK…”, uwzględniając wszelkie normy zawarte w RODO, upodmiotawia członka Spółdzielni, marginalizuje, a nawet eliminuje -  w odniesieniu do większości spraw -  konieczność lub potrzebę osobistego komunikowania się z pracownikiem administracji spółdzielczej. Proces informowania w tradycyjnej, papierowej formie Zarząd rozpoczął i przeprowadził wcześniej, od połowy stycznia 2019 roku, po złożeniu stosownych aplikacji, niestety w formie oświadczenia na papierze, możliwe będzie korzystanie zdalne z tej usługi. Oczywiście musi zaistnieć w tym wszechobecny dzisiaj internet.

  Z dużą uwagą wspieraliśmy działania Zarządu zmierzające do zagospodarowania , przez obce podmioty prowadzące działalność gospodarczą ,  powierzchni lokali użytkowych pozostających we władaniu Spółdzielni.  Trochę wcześniej już o tym, co prawda w innym kontekście wspominałem, ale leży nam , dosłownie, na sercu to aby „nie stały”  puste lokale, do których Spółdzielnia  dopłaca, no bo kosztuje ogrzanie pustostanu, czasem energia elektryczna, podatek od nieruchomości też trochę dokłada…. Podjęliśmy uchwałę, na wniosek Zarządu, aprobującą wynajem, tymczasowo na okres półrocznej próby, kolejnego sporego lokalu w budynku przy ul. gen. J. Hallera 13.  Na tym odcinku właśnie rok kończący się zapisał się zupełnie nieźle.

   Przyjęte zostały , tzn. uchwalone , plany pracy Rady Nadzorczej i jej komisji na okres I. półrocza 2019 roku. Podjęliśmy na tym posiedzeniu łącznie 5 uchwał wiążących się z opisaną wcześniej tematyką. Była też okazja do  krótkiego podsumowania działalności Rady Nadzorczej.  Wypadło całkiem, całkiem… Odbyliśmy 14 zebrań plenarnych przy frekwencji ponad 98 %, wiele zebrań komisji, przeglądów zasobów i lokali, upoważnieni członkowie Rady byli obecni jako obserwatorzy w postępowaniach przetargowych, staraliśmy się uczestniczyć w jak najszerzej pojętej wielości form kontaktów władz i  pracowników Spółdzielni z członkami i rodzinami członków  Spółdzielni, a także z pracownikami i kadrą kierowniczą Spółdzielni.  

  W całym mijającym roku istotą i celem działania  władz Spółdzielni nie było, nie jest i zapewne nie będzie, ani uszczęśliwianie „na siłę”, ani zgadywanie życzeń , zachcianek i osądów każdego z kilkutysięcznej rzeszy  członków Spółdzielni, ale racjonalne , realistyczne do bólu, oparte na rachunku ekonomicznym, wykonywanie zadań  związanych z poprawą warunków bytowania, troska o zachowanie uprawnionego  poziomu kosztów funkcjonowania  całego spółdzielczego organizmu.  Nie mogło być zatem  referendów sprawie sposobu i technologii oraz terminów przebudowy instalacji gazowej w kilku budynkach albo parkingów/miejsc postojowych  w osiedlach. Mieliśmy wielu sensownych, ale  czasem megalomańskich podpowiadaczy i doradców… Pewien poeta, Tadeusz Żeleński-Boy, skonstatował to tak : „Eunuch i krytyk z jednej są parafii, obaj wiedzą jak, żaden nie potrafi”.

  Grudzień nie był taki straszny jak go zapowiadano, bardziej łzawo-deszczowy niż mroźny, ale grudzień to faktycznie w większości miesiąc jesienny.  Pożyjemy, zobaczymy…   Wszystkim pracownikom i członkom Spółdzielni, jej władzom oraz sympatykom i oponentom życzę w nadchodzącym 2019 roku, Nowym Roku, wiele zdrowia i sił niezbędnych do pracy, do posuwania spraw spółdzielczych i osobistych do przodu.

   Ostrołęka , 30 grudnia 2018 roku. Grzegorz Oracz, przewodniczący Rady Nadzorczej OSM

 

Obłuda ubodła.... i 40 lat minęło jak....

     Wyjaśnienie tytułu tej notatki pojawi się później, najpierw bowiem  chcę, przede wszystkim, opowiedzieć o sprawach związanych ze Spółdzielnią oraz działalnością Rady Nadzorczej.

    Po cichutku, powolutku kończy się pracowity rok, przeminął faktycznie, bo dziś jego przedostatni dzień, listopad , burzliwy głównie  przez II turę wyborów Prezydenta Miasta, czyli tzw. dogrywkę, a także inne wydarzenia związanie z samorządem miejskim. O tym też będzie trochę dalej.  

      Zapisane w planie pracy Rady na II półrocze zadania są dotychczas realizowane z pełną dokładnością i konsekwencją. Pojawiają się zagadnienia, których zaistnienia 4-5 miesięcy temu  Nie dało się przewidzieć.  Nie zajmujemy się też zawodowo, jak np. słynny wróżbita p. Jackowski, zgadywaniem przyszłości  i straszeniem nią rodaków. Na przełomie 2. i  w 3. dekadzie listopada organy robocze Rady tzn. Prezydium i komisje przygotowały grunt do odbycia posiedzenia plenarnego, co się odbyło 27 listopada.  Tak, jak to jest przyjęte w funkcjonowaniu Rady Nadzorczej, przedstawione zostały przez Zarząd (opracowane przez merytoryczne, czyli odpowiedzialne działy) informacje dotyczące żywotnych spraw Spółdzielni. Oceniliśmy kondycję finansową OSM  wg stanu na 30.09. br, by nie wyrażać za głośno radości,  jako bardzo dobrą.  Wysoki  efekt na tzw. całokształcie działalności budzi pozytywne odniesienia i nadzieje na przyszłość.  Pozytywnie został również oceniony postęp w realizacji remontów zaplanowanych na ten rok, a przecież  podobnie jak wcześniej, ocenialiśmy stan zamknięty datą 30 września. W ciągu prawie 2 miesięcy po tej dacie postęp jest jeszcze bardziej efektywny i efektowny. Pogoda sprzyja, choć  kłopot sprawiają opóźniające się przetargi z udziałem podmiotów zewnętrznych.  Mimo tych kłopotliwych przypadków sprawy biegną dobrym rytmem. Pozytywnie oceniona została realizacja uprawnień należnych pracownikom OSM z mocy prawa powszechnie obowiązującego, w tym urlopów wypoczynkowych, wynagrodzeń, pieczy socjalnej itp.  Wysoką ocenę uzyskały wyniki pracy na odcinku społeczno-oświatowo-kulturalnym ,  która pozostaje w centrum uwagi władz Spółdzielni, i  która cieszy się znaczącym zainteresowaniem grup i osób, do których jest adresowana.  Rada przyjęła  także regulaminowe unormowania dot. pracy Klubu Seniora „Wrzos”, zainspirowane przez samych zainteresowanych.  Podjęte zostały we wszystkich omawianych sprawach stosowne uchwały, niebawem znajdą się na tej stronie internetowej. Uchwalony został, także na wniosek Zarządu, aneks ze zmianami w treści „Regulaminu rozliczania kosztów dostaw zimnej wody i odprowadzania ścieków w lokalach OSM”, które to zmiany zmierzają do wyeliminowania świadomych działań z pobieraniem nielegalnym wody, uszkadzaniem liczników poboru itp. Rada przyjęła do wiadomości treść informacji dot. wdrożenia 2 ( dwóch ) wniosków polustracyjnych opracowanej i wysłanej przez Zarząd OSM do Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej. 

    Członkowie  Rady zapoznali się także z treścią orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 września br. oraz pełnym jego uzasadnieniem.  Przypomnę, że orzeczenie to dotyczyło postawy Rady Miasta Ostrołęki , broniącej wbrew prawu, ale w formule „ do krwi ostatniej”  b. radnego i  b. wiceprezesa Zarządu OSM w jednej osobie. O kim mowa, wszyscy wiedzą.  NSA wytknęła Radzie Miasta woluntaryzm, nieliczenie się z ładem prawnym, wejście „w cudze  buty”.  W wyroku tym, kolejnym niepomyślnym dla ekipy odwołanej w czerwcu 2015 roku, powtórzyły się uwagi o nonszalancji, obłudzie i hipokryzji, nieliczeniu się z przyzwoitością i prawem, na którego straży i przestrzeganiu niektórzy byli postawieni.  Na salach sądowych w Ostrołęce, Białymstoku i Warszawie  odbywały się brutalne i bolesne zarazem lekcje prawa i pokory wobec jego norm, niezależnie od tego jakie wizje obrończe roztaczali przed swoimi klientami adwokaci oponentów Zarządu Spółdzielni. Ujmę to literacko tak : „W grobowej wręcz ciszy , bez dźwięków orkiestry, poległy tam tuzy miejscowej palestry”.  Sądy wyrokując oceniały zakres i skutki popełnionych błędów, nie zajmowały się obecną kondycją zdrowotną, polityczną itp. winnych zaniedbań i szkód.

     Od 22 listopada w składzie Rady Nadzorczej będzie funkcjonował nasz kolega, wiceprzewodniczący Rady Miasta, p. Stanisław Szatanek, którego właśnie wtedy na tę funkcję wybrała Rada Miasta.  Życzymy Stanisławowi  nie tylko zdrowia i satysfakcji z tej posługi społecznej, ale  też pamiętania w najbliższym 5.leciu, nawet wtedy, kiedy dobiegnie końca kadencja Rady Nadzorczej, że jest członkiem Spółdzielni, że reprezentuje nie tylko swoich wyborców, ale swoją Spółdzielnię, środowisko spółdzielcze. Na wspominanym posiedzeniu Rady Miasta nasz kolega mówił o dwulicowości niektórych z radnych, obecnej i minionej kadencji określając to mianem obłudy, tej tytułowej. Niektórzy poczuli się spostponowani, a przecież słowo to oddaje stan zachowań, stan ciała i ducha. Widać ktoś nie  pomyślał, ktoś nie dosłuchał.. A tak w ogóle to „obłuda” ubodła niewinny anagram adresatów…

    Wreszcie o tym 40.leciu… Otóż autorowi tego tekstu się przytrafiło w życiu, że 28 listopada 1978 roku zamieszkał z rodziną w spółdzielczym mieszkaniu, w zasobach OSM, wtedy jeszcze Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą przy ul. T. Sygietyńskiego 7.  Ludzie, ludzie, jak ten czas leci….  Mimo wszystko powoli.

                                            Ostrołęka , 29 listopada 2018 r.             Grzegorz Oracz

 

Popaździernikowe remanenty... i o wstrzymaniu oddechów.…

 

   Piszę ten komentarz do październikowej pracy Rady Nadzorczej w chwili niezwykle ważnej dla Naszego Miasta, tuż po zakończeniu dogrywki wyborczej o prezydenturę Ostrołęki.  To przede wszystkim spowodowało lekki poślizg w napisaniu i publikacji moich komentarzy i odczuć, choć nie tylko – okres obchodów i zadumy związany z dniem Wszystkich Świętych splótł się z kalendarzem i organizacją pracy biura Zarządu. Listopad w realu zaczyna się 5 dnia tego miesiąca, kto nie wierzy niech sprawdzi.  

    Jak na remanent przystało zaczynam od przypomnienia istnienia i działania Rady Nadzorczej . Ze względu na ważne daty, o czym będzie jeszcze mowa, praca naszego organu samorządowego musiała ulec istotnemu przyspieszeniu – należało wiele czynności lokalizowanych w kalendarzu jeszcze w lipcu, wtedy kiedy plan pracy powstawał, ostro „podkręcić”.  15 października obradowało Prezydium, kilka dni potem zebrały się komisje  Rady, zaś 22 października jej  plenarne zebranie dopełniło plan miesięczny. Ciepły październik i tzw. „babie lato” nie uśpiły  władz Spółdzielni, które opracowały i przedłożyły Radzie plan działań na wypadek zaistnienia pogody ostrozimowej. Nawet jeśli się te prognozy, planowane przedsięwzięcia nie  spełnią – ostatnie zimy bywały raczej łagodne i nie nadwerężały  finansów Spółdzielni – to lepiej jest być przygotowanym i dmuchać na przysłowiowe zimne, niż się sparzyć , no może nie dosłownie…

     W ubiegłym roku wybrany został przez Radę Nadzorczą podmiot  do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok, ale zmieniona przez Sejm RP ustawa o rachunkowości nakazała  by ta sama instytucja miała prawo i możliwość wykonania pracy także w kolejnym roku – Walne Zgromadzenie Członków przyjęło kilka miesięcy temu sprawozdanie finansowe za 2017 rok wraz z oceną biegłego rewidenta. Rada wyraziła pozytywną opinię dot. ponownego skorzystania z usług wspomnianego podmiotu.

    Po raz pierwszy od zakończenia Walnego Zgromadzenia zajęliśmy się wnioskami zgłoszonymi  podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia.  Blisko 90 wniosków zgłoszonych przez uczestników WZC poddanych zostało wnikliwej ocenie, najpierw przez merytoryczne służby Zarządu, a następnie przez Zarząd w odniesieniu do ich realności, kosztów i czasu realizacji. Powstały dokument został pozytywnie zaopiniowany i przyjęty przez Radę, zaś efekty będą niebawem widoczne, zaś ocena skuteczności wdrażania zajmie uwagę uczestników Walnego w 2019 roku.

   Rada Nadzorcza dokonała także analizy wysokości kosztów, przychodów i wyników eksploatacji bieżącej na poszczególnych nieruchomościach za I półrocze 2018 roku, w wyniku czego podjęto uchwałę w sprawie zmian opłat przeznaczonych na pokrycie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych od 01 lutego 2019 roku.  Do wszystkich posiadaczy mieszkań jeszcze przed końcem października dotarły stosowne, imienne zawiadomienia.

   We wszystkich opisanych wyżej, omawianych sprawach podjęte zostały stosowne uchwały, które każdy zainteresowany może znaleźć także  na tej stronie internetowej.

   Niespodziewanie, bo tak  to na ogół bywa, zmarł wieloletni prezes Zarządu OSM, p. Marian Grygianiec.  Swoją pamięć o Nim, swój żal wyraziliśmy publicznie  także na tej stronie, grupa współpracowników Pana Mariana  pożegnała Go w Lidzbarku Warmińskim w sobotę, 20 października.

   A potem…,  a potem były wybory do Rady Miasta, to tytułowe wstrzymywanie oddechów  poprzedzone wielotygodniową kampanią.  Aż 4 członków Rady Nadzorczej, a poza nimi trudna do uchwycenia liczba członków Spółdzielni Mieszkaniowych, także naszej, ubiegało się o mandaty radnych.  Z niekłamaną satysfakcją i radością konstatuję, że członkiem Rady Miasta został wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Stanisław Szatanek.  Serdecznie gratulujemy z nadziejami na zmianę relacji podmiotowych i ludzkich między Prezydentem, Urzędem Miasta, Radą Miasta i Spółdzielnią, które przez szereg minionych lat do poprawnych i godnych chwalenia na pewno nie należały. Nadzieje te są tym bardziej umocowane, że z woli wyborców nastąpiła również zmiana na stanowisku Prezydenta Miasta, ale co szczególnie ważne, diametralnej zmianie uległ personalny  skład Rady Miasta , ostatnio nieprzychylnej sprawom Spółdzielni.  To właśnie, a także dramatyczne starcie między urzędującym do wczoraj Prezydentem i pretendentem do tego urzędu w osobie p. Łukasza Kulika   miałem na myśli pisząc w tytule o wstrzymaniu oddechów…  Nie będzie !!!!  już  radnym szkodzący dramatycznie finansom Spółdzielni i wizerunkowi  miasta, także wspomnianej Rady Miasta, były , chorowity  a zarazem sprawny  nad podziw, były wiceprezes Zarządu, niestrudzony twórca nieortograficznych i pisanych fatalną polszczyzną tekstów na forach społecznościowych, nazwiska nie wspomnę.  Nie będą radnymi ci, którzy swoją rękę przyłożyli  do niemoralnej obrony posady i profitów nienależnych.   Skoro zaś bitewny kurz opadł już, to w poniedziałek 5 listopada pozwolę sobie sięgnąć do żartów z tychże wyborów, a ściślej z tzw. dogrywki II. turowej – „ No to co? Golonko, śniadanko i koty za płoty!!!”

                                       Ostrołęka, 5.11.2018       Grzegorz Oracz

 

 

"Spisane będą czyny i rozmowy..." - /Cz. Miłosz/

 

     Niezauważenie minąłby ten wrzesień, ni to lato, ni to jesień, gdyby nie rozliczne emocje i przeróżne zdarzenia, wielkie, średnie i małe, nie do uchwycenia. W pierwszym tygodniu września - 7.09 – obchodziła jubileusz swego 60.lecia istnienia i działania nasza poniekąd sąsiadka, Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, znacznie większa od naszej Spółdzielni, powstała jednak podobnie jak Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa,  przy sprzyjającym klimacie popaździernikowej odnowy społeczno-politycznej, przy znaczącym wsparciu władz samorządowych i politycznych, przy wielkim zaangażowaniu społeczników-założycieli.  Byliśmy tam, gratulowaliśmy, za  niespełna rok przyjdzie kolej na nasz , ostrołęcki jubileusz. A potem się zaczęły siatkarskie mistrzostwa świata przez wielu ostrołęczan oglądane także z pobudek patriotyczno-lokalnych.  Jednym z 14 reprezentantów naszego kraju był ostrołęczanin, Grzegorz Łomacz.  O tym, że poszło najlepiej jak tylko sobie można wyobrazić nie będę pisał, bom się też emocjom poddał, siedział do północy, zwłaszcza wczoraj, bo wygrywali, rozjeżdżali przeciwników.  Mieliśmy oczywiście  także i  inne, poza siatkówką, zainteresowania.  Spółdzielnia, jej pracownicy i członkowie zajmowali się codziennymi sprawami, przeżycia sportowe miały charakter osobisty, przeżywane były w odróżnieniu od nieudanych dla naszej reprezentacji w piłce nożnej nie w strefach kibica, tylko w domu, co najwyżej w jakimś pubie… 

     We wrześniu spodziewaliśmy się też wiążącego i ostatecznego rozstrzygnięcia przez Naczelny Sąd Administracyjny kilkuletniego sporu prawnego między Zarządem Spółdzielni, a Radą Miasta, który kilkakroć był na tej stronie internetowej poruszany i opisywany.  

     We wrześniu nabrały kształtów wybory samorządowe, których termin przypada na 21 października, czyli za mniej niż 3 tygodnie.   Tam też było ciekawie, ale o tym dalej.   Nie wypadła z rytmu pracy Rada Nadzorcza,  poświętowaliśmy  Dzień Budowlanych, branżowe święto pracowników spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce. 

    Rada Nadzorcza, bo to głównie jej działalność podlega opisom w tym miejscu, oceniła  dotychczasowe efekty działań Zarządu  w zakresie poprawy warunków parkowania aut i jednośladów na terenach OSM, a także warunki korzystania z tych powierzchni i miejsc postojowych przez nie-spółdzielców.  Osiągnięcia zostały dostrzeżone, wysoko ocenione.  Współdziałamy ze Strażą Miejską i innymi specjalistami, by wdrożyć czytelny, sprawiedliwy i zrozumiały model zajmowania miejsc na parkingach przez członków i osoby spoza Spółdzielni.  Nie prowadzimy działalności filantropijnej, parkingi kosztują. Za ich powstanie płacimy pieniędzmi spółdzielców.  

    Podjęte zostały, na wniosek Zarządu, działania związane ze zbliżającą się zimą, w tym oceniono zapotrzebowanie na tzw. moc  cieplną  zamówioną u dystrybutora, czyli OPEC-Ciepło.  Wiele lat temu, jeszcze u schyłku XX wieku, zostały podjęte przez ówczesny Zarząd działania termomodernizacyjne, ocieplanie ścian, poddaszy i przyziemi budynków.  Konsekwentnie kontynuowane, przy równolegle dokonywanych wymianach stolarki okiennej, tak przez lokatorów-członków jak i Zarząd Spółdzielni, dały wielomilionowe oszczędności.  Kupujemy ciepła mniej niż kilkanaście lat temu, a nie cierpimy na wychłodzenie. 

    Ważną ,jak opisane wyżej ,  jest też , a raczej będzie  sprawa  konstrukcji organizacji pracy zespołu ludzi na co dzień zapewniających obsługę interesów członków.  Od 2016 roku Zarząd Spółdzielni konsekwentnie urealnia liczebność  zespołu i model zarządzania. W porównaniu do 2015 roku załoga OSM , w tym Zakładu Remontowo-Budowlanego, będzie „szczuplejsza” o 10 etatów, będziemy zatem tańsi. 

    Usuwane są  ślady  i pokłosie nietrafionych pomysłów poprzedniego Zarządu.  Sporo, coraz  większy zakres zadań związany z dbałością o klatki schodowe, otoczenie budynków podejmują podmioty gospodarce świadczące. Usługi odpłatnie. 

    Unowocześniane są  działalności związane z wykorzystywaniem energii elektrycznej,  a Zarząd zabiega o pozyskiwanie środków pieniężnych związanych z uzyskiwanymi tzw. „białymi certyfikatami”. Podjęliśmy w tej, a także wcześniejszych sprawach, wymagane Statutem uchwały, dając Zarządowi możliwość działania. 

    Kilkanaście wierszy wcześniej wspomniałem o NSA i oczekiwanym od ponad roku rozstrzygnięciu.  We środę  26 września NSA w Warszawie prawomocnym wyrokiem uznał uchwałę Rady Miasta sprzed  kilku lat, a dotyczącą b. członka Zarządu, niestety radnego RM, za podjętą z naruszeniem prawa. Przy ogłoszeniu wyroku nie był obecny sam zainteresowany, bo zapewne przeczuwając bieg sprawy  - a węch, zwłaszcza  polityczny,  to ma, trzeba  przyznać – dzień wcześniej udał się na „z góry upatrzone pozycje”, długotrwale zresztą.  Społeczeństwo, czyli ZUS, czyli per saldo my wszyscy za to zapłacimy.  Na kanwie tego wyroku można, wykorzystując polskie klimaty, powiedzieć, że to nie była premier B. Szydło  ma palmę pierwszeństwa!  To Rada Miasta Ostrołęki dała przykład jak zwyciężać mamy, to ona w 2015 roku wymyśliła i ma patent na hasło i prawdę najoczywistszą z oczywistych – „Należy mu się”.  Choroba zapewne nie przeszkodzi mu, nie takie przecież przeszkody już omijał, w kandydowaniu do Rady Miasta.  Czuj duch !!!!    Klapki z oczu…   Spisane będą czyny i rozmowy, nie tylko poeta powinien pamiętać…. 

     Wypada nadmienić, że na listach różnych ugrupowań i komitetów wyborczych znajduje się w tym roku kilkoro członków Spółdzielni zaangażowanych w jej działania i pracę. Są to Joanna Brodowska, Krystyna Kurpiewska, Anna Popławska, Grzegorz Oracz, Stanisław Szatanek, Krzysztof Strzyżewski. Ich obecność w Radzie Miasta to gwarancja innej wizji spółdzielczości w Ostrołęce. 21 października zaufajcie im !!! 

                                                                   Ostrołęka. 01.10.2018 r.     Grzegorz Oracz

 

 "lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach"...Cz. Miłosz

     Czas najwyższy, by po upalnym i męczącym, głównie  ze strony pogody, sierpniu podzielić się , w dużym skrócie  rzecz jasna, wieściami ze spółdzielczej łączki.

     To, że lipiec i sierpień  są od dawna okresem wypoczynku niemal wszystkich  to się po prostu wie. Urlopujemy, wypoczywamy, opalamy się w kraju i poza nim, ładujemy akumulatory…  W naszej  Spółdzielni  nie wszyscy, a na pewno nie w jednym czasie, jednak urlopowali.  Pracował w lekko uszczuplonym składzie Zarząd, funkcjonowały służby i komórki organizacyjne administracji i ZRB, funkcjonowała Rada Nadzorcza.

     Przygotowane  przez kierownictwa komórek organizacyjnych i Zarząd  OSM opracowania  dotyczące ważnych spraw  członków Spółdzielni, stały się przedmiotem zainteresowania i działania  Rady, szczególnie w okresie ostatniej sierpnia dekady.  Na  zebraniu odbytym 30 sierpnia Rada wysoko oceniła gospodarność i sytuację , najogólniej, finansową  Spółdzielni za I półrocze br. – kilkusettysięczna nadwyżka przychodów nad kosztami jest dobrym prognostykiem na przyszłość. Bez potknięć i opóźnień – pogoda sprzyja – wykonywane były i są prace zapisane w przyjętym i zatwierdzonym przez Radę rocznym planie remontów. Oby tempo, zakres i jakość nie osłabły, zresztą nic na to nie wskazuje.

     Cokwartalne rozliczenia zużycia  wody zimnej i podgrzanej oraz gazu wskazują na pozytywne zmiany będące efektem zarówno staranności służb technicznych Spółdzielni, jak i dobrej i coraz lepszej współpracy z OPWiK ( woda ), OPEC ( ciepło ) i PGNiG ( gaz ).

    Z dużym uznaniem Rada odniosła się  też do wyników pracy Działu Społecznego, Oświatowego i Kulturalnego, znanego i docenianego z racji umiejętnych i efektywnych działań i środowiskowej animacji. Skromny  etatowo zespół  osobowy tego Działu wykonał i wykonuje wielką, niepowtarzalną i nietuzinkową pracę na  rzecz integracji  członków Spółdzielni i ich rodzin, a także środowiska.  Tę działalność realizuje niewiele Spółdzielni, dobre efekty też nie są powszechne, zatem BRAWO !!! 

      We wrześniu ub. roku Rada Nadzorcza zaleciła Zarządowi podjęcie działań  porządkujących obszar obsługiwany przez ZRB i tzw. podmioty sprzątające, w tym dbałość o kondycję trawników, żywopłotów, drzewostanu i ogólnie porządku na coraz większej  powierzchni chodników i utwardzonych placów.  Ktoś musi sprzątać beztrosko rzucane papierki, papiery, butelki, pety…  niestety, ktoś musi ! Z pozyskanej wiedzy i dokonanych ocen  wyłania się obraz klarowny i czytelny – nie będzie efektów zjawiska w rodzaju „gdzie kucharek sześć.. tam gospoda ludowa” albo „dużo nas, a jakoby nikogo nie było”, do sprzątania oczywiście.

     Po ponadtrzyletnim okresie od wprowadzenia ( 18.06.2015r.)  obowiązujących i niezmienianych zasad wynagradzania członków Zarządu i Głównego Księgowego  Spółdzielni, także 30 sierpnia br. w grupie 11 uchwał przyjętych przez Radę, znalazły się te, które zmieniły status materialny kierownictwa Spółdzielni.   Uzyskaliśmy jednocześnie gwarancje i pewność tego, że Zarząd podejmie i wdroży  działania i  kroki  w kierunku systemowego uporządkowania płac i wynagrodzeń pracowniczych.

      Podobnie, jak to już miewało miejsce wcześniej, również na ostatnim zebraniu Rady pojawiła się informacja o wynikach działań prawnych, o charakterze regresowym, wobec byłych zarządców Spółdzielni.  Chociaż pisałem o tym kilkakroć, a ślady tego pisania można znaleźć na tej stronie internetowej, to osobom niezorientowanym lub okazjonalnie przypominającym sobie, że są członkami Spółdzielni, chcę  przypomnieć i zarazem wyjaśnić, że wszystkie sprawy sądowe, pozwy i cała reszta nie są aktem jakiejkolwiek wendetty, czyli zemsty. Są one pokłosiem, czy się to komuś podoba czy nie, wdrażania  zaleceń polustracyjnych  Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, po lustracji przeprowadzonej w okresie XI – XII 2015 roku, są też, pośrednio, elementem  przyśpieszającym tę tytułową lawinę.  Zarząd Spółdzielni i Rada Nadzorcza - te kamienie, po których się lawina toczy -  są zgodni  co do tego, że za błędy trzeba płacić !!!  

     Mocą  prawomocnego już wyroku  Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 24 sierpnia br., były już przewodniczący Rady Nadzorczej i epizodyczny prezes Zarządu, uznany został za winnego, musi zwrócić bezprawnie pobrane  wynagrodzenia, nie wszystkie, sporą ich część dotyczącą okresu 3,5 miesiąca  w 2013 roku. Dla porządku rzeczy trzeba wspomnieć, że znaczną część  zasądzonej kwoty już wpłacił do kasy Spółdzielni.  Smaczku dodaje fraza z uzasadnienia wyroku – Sąd Apelacyjny  wysiłek, intelektualny i każdy inny b. prezesa, skwitował słowami „pracował, jak umiał”….!!!!

    Wcześniej, ale w tym roku, co muszę również przypomnieć, kilkanaście tysięcy  złotych wpłacił po długotrwałym dochodzeniu do prawdy, były wiceprezes, obecnie radny Rady Miasta,  - ten z kolei nie wiedział jak rozdzielić w zgodzie z prawem  służbę społeczną i dietę za utracony zarobek , od pracy zawodowej, w której za nieobecność, nawet dla szczytnych celów, się nie płaci.  Choć sprawa była prosta jak przysłowiowa konstrukcja cepa, trzeba było wielomiesięcznego procesu, by ten, który nie rozumiał dał się przekonać.  I pokonać !   Niebawem bohater tego akapitu, a raczej  jego pobratymcy z Rady Miasta,  będą  bronili w Naczelnym Sądzie Administracyjnym  nieuprawnionej, ”parasolowej”,  ochrony bytu materialnego, byłego wiceprezesa, którego  koszt utrzymania -  mimo zajmowania niskiego stanowiska w hierarchii służbowej – poniosła i nadal ponosi przecież nie Rada Miasta tylko członkowie Spółdzielni, których nikt o zdanie nie pytał. Cena ponad 300 tysięcy, nawet jak na sporą Spółdzielnię, wydaje się za wysoka, oj za wysoka !!!

     Idą wybory do samorządu, czyli Rady  Miasta.  Więcej widać wodzów jak Indian, jak mawiał swego czasu L. Miller, trwa intensywne zmywanie starych znaków plemiennych i tatuaży, trwają lansady i rejterady, przybiera się nowe barwy, a nuż ciemny lud, jak niejeden raz do tej pory, połasi się na fałszywą  pozłotkę i kupi Wańkę-wstańkę ???

     Korzystam z aplikacji smartfonowej Whatts App, odbieram i wysyłam facecje, filmiki, memy…  Nic wszak wielkiego, tak działa czas, nawet na 70+, a niedawno otrzymałem taki oto tekst, rozesłany zresztą do kilkudziesięciu odbiorców: W związku ze zbliżającymi się wyborami chciałbym przypomnieć: KLAPKI NOSIMY NA NOGACH, NIE NA OCZACH”

                                                               Ostrołęka 02 września 2018 r. Grzegorz Oracz

 

No, to mamy z górki...

     Swoje comiesięczne impresje  przelewam poprzez klawiaturę na papier w pierwszym dniu sierpnia, stąd to tytułowe „ z górki”.  Poprzedni opis działań Rady Nadzorczej, ale i Spółdzielni w czerwcu br. kończył się odniesieniem do zdarzeń mających dopiero nastąpić.  Istotnie tak było. 

     W dniu 5 lipca się odbyło ustanowione w Statucie Kolegium Walnego Zgromadzenia Członków, które, co trzeba przypomnieć, stanowią przewodniczący i sekretarze wszystkich siedmiu części Walnego Zgromadzenia.  To oni właśnie, tych czternaścioro osób, autoryzują wszystkie uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie.  Uchwały te wraz z innymi dokumentami związanymi z WZC są przekazywane do Krajowego Rejestru Sądowego ( KRS ). Przewodniczący Kolegium ma jeszcze jedno ważne uprawnienie – to on ( ona ) zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej, prowadzi je do momentu wybrania przewodniczącego(ej) Rady Nadzorczej.  Wszystko to odbyło się 5 lipca br.  Uchwały podjęte tego dnia przez Radę Nadzorczą, głownie natury organizacyjnej,  poza wyborem przewodniczącego, dotyczące wyboru zastępcy przewodniczącego, sekretarza i przewodniczących komisji Rady oraz składów tychże komisji są już uwidocznione w wersji dostępnej przez Internet. 

    Wielość spraw i niechęć do odkładania czegokolwiek na kiedyś indziej zaowocowały tym, że Rada Nadzorcza, niezależnie od wszystkiego, w tym żaru afrykańskiego wszędzie i wokół, itp. itd. ,zebrała się w końcu lipca po to, żeby dokonać zaopiniowania 89 wniosków , różnej wagi i rangi,  zgłoszonych w czasie Walnego.  Pisałem w kilku słowach poprzednim razem i zdania nie zmieniam – wiele z nich powinno być zgłoszonych w innym zupełnie czasie do Administracji Osiedli, bez czekania na bez wątpienia ważną okazję jaką jest bez wątpienia Walne. Tylko po co czeka się ze sprawą aktualną w styczniu, marcu czy kwietniu na czerwiec ???  Pomijam” księżycowe” pochodzenie niektórych z wykwitów fantazji  uczestników-wnioskodawców… Wnioski, a raczej stan ich wdrażania, będą zajmowały uwagę Rady Nadzorczej jeszcze co najmniej 2 razy do czasu następnego Walnego Zgromadzenia.  Na wspomnianym posiedzeniu uchwalone zostały plany pracy Komisji Rady Nadzorczej powołanych 5 lipca. Sprawy gospodarcze rozpatrywane przez Radę dotyczyły także warunków długoletniej umowy na wynajem dużego obiektu handlowo-usługowego oraz zmian do „Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej dla potrzeb c.o.  i podgrzania wody”. Stosownie do opinii autora tych zmian – Zarządu Spółdzielni – powinno być prościej i zrozumiale nie tylko dla pracowników pionu księgowości Spółdzielni. 

    Skoro o sprawach gospodarczych piszę, to zachęcam do rzucenia okiem na inny artykuł na tej stronie, odnoszący się do poprawiania warunków parkowania lub postoju samochodów osobowych, głownie członków Spółdzielni. Poza tekstem są atrakcyjne i poglądowe fotografie. Rada , po 3 latach obowiązywania, bez jakichkolwiek zmian lub aktualizacji, zasad wynagradzania członków Zarządu i Głównego Księgowego, dokonała zmian o charakterze bardziej kosmetycznym niż historycznym.  Skromne nagrody, pierwsze od 3 lat , są dowodem uznania Rady Nadzorczej dla zaangażowania i determinacji Zarządu powołanego w  lipcu 2015 roku , w dzieło porządkowania i poprawiania gospodarki Spółdzielni po okresie zapaści zaistniałej głównie za przyczyną  beztroski i nonszalancji, nie tylko prawnej, poprzedniego, w latach od III. 2013 - VI. 2015 Zarządu, przy inercyjnej postawie  Rady Nadzorczej, ale też egzekwowania odpowiedzialności od osób winnych zaniedbań i strat Spółdzielni. 

    W końcu czerwca, 25. 06.2018 r., zapadł przed Sądem Okręgowym w Ostrołęce wyrok, nieprawomocny co prawda ale przecież wyrok,  zasądzający ponad 94 tysiące złotych od większości  członków b. Zarządu OSM w tamtym czasie ,  jako skutek wadliwego wprowadzenia nowych unormowań ZUZP.  Trwają, bo muszą -  młyny sprawiedliwości mielą wolno, ale dokładnie - sprawy  dot. niegospodarności dot. terenu garażowego przy ul. H. Modrzejewskiej 2,  nieprawnie pobranych wynagrodzeń przez b. prezesa/przewodniczącego Rady Nadzorczej i inne.  W żadnej z tych spraw, niezależnie od skali i  wielkości strat, zasług i rang osób winnych zaistnienia  tych złych zdarzeń , nie miało zastosowania znane ze stadionów, zwłaszcza piłkarskich, hasło „Chłopaki, nic się nie stało !!!”  Rada Nadzorcza wszystkim działaniom podejmowanym przez obecny Zarząd przyglądała się i przygląda z dużą uwagą i aprobuje je.

    W latach siedemdziesiątych ub. wieku , harcerski zespół pieśni i tańca „Gawęda”  wykonywał piosenkę, której fragment „My nie chcemy żyć na spocznij, iść przez życie niewidoczni” stanowić może i powinien motto działania Rady Nadzorczej pracującej od czerwca 2015 roku. Ta właśnie Rada , niemal w całości, kontynuować będzie pracę dla członków Spółdzielni do połowy 2021 roku.

                                                                                        Grzegorz Oracz, 01.08.2018 r.

 

Okołomundialowa gorączka i sprawy spółdzielcze...

    Wyjątkowość tegorocznego czerwca w działalności organów samorządowych naszej Spółdzielni wyrażała się tym, że właśnie na jego drugą połowę zaplanowano odbycie Walnego Zgromadzenia Członków, nazywanego powszechnie i potocznie „walnym”, zgodnie z treścią Ustawy i Statutu, najwyższego organu władzy Spółdzielni. Wymóg odbycia „walnego” do końca czerwca ma to do siebie, że terminy jego odbywania w ostatnich tylko latach, były ruchome . W 2015 roku odbywało się pomiędzy 18 a 26 maja, w 2016 – między 6 a 20 czerwca, w 2017 ponownie w maju – od 22 do 30, wreszcie w tym roku , ze względu na zaplanowane na maj inne absorbujące spółdzielcze przedsięwzięcie – wspólną ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Centrum” organizację imprez dla uczczenia 100.lecia niepodległości naszego Państwa – między 14 a 28 czerwca.  Wydłużenie czasu trwania „walnego” związane było z fizycznymi siłami obsługujących, ale pozostawało też w związku z możliwościami uzyskania dostępu do miejsc zgromadzeń.  Korzystamy od lat z gościnności kierownictw obiektów szkolnych , SP nr 1 i Zespołu Szkól przy ul. S. Jaracza, we własnej sali możemy odbyć cztery z siedmiu części WZC.  

      Kończąca  w bieżącym roku swą statutową działalność Rada Nadzorcza odbyła zebranie jeszcze przed terminem zebrania 1.części „walnego”.  Przyjęty został plan pracy , nowa rada może go zaakceptować lub zmodyfikować, zajęto się też innymi zagadnieniami, w tym zaistnieniem długoletnich umów na dzierżawę lokali użytkowych, która to działalność przynosi Spółdzielni wymierne pożytki, tym bardziej, że wynajęto po długim okresie poszukiwania partnerów obiekty rzeczywiście wielkopowierzchniowe,  na warunki ostrołęckie rzecz jasna - „Kurpiankę” przy ul. Dzieci Polskich oraz inny obiekt przy ul. gen. J .Hallera 4. Podjęto wymagane prawem uchwały, można je znaleźć na stronie internetowej, w zakładce „władze Spółdzielni – Rada Nadzorcza”.

    Z tą tytułową gorączką okołomundialową  nie było tak, że  rozgrywki na stadionach piłkarskich w Rosji miały jakieś bezpośrednie przełożenie na bieg spraw spółdzielczych.  Co prawda w lutym albo marcu pojawiła się ulotnie idea zorganizowania na terenie dużego parkingu tzw. strefy kibica, przy czym organizatorem chciał i miał być inny podmiot związany z piłkarstwem amatorskim  dzieci i młodzieży, tym niemniej tempo prac przy fontannie plenerowej, obok sceny przy  „Kupcu”, spowodowało zdjęcie tego poważnego ciężaru z pleców  władz Spółdzielni.  

    Tegoroczne „walne”  było różne od poprzedniorocznych w tym, że kończąca się 3.letnia kadencja  Rady Nadzorczej wybranej w 2015 powodowała wymóg, a nawet konieczność wybrania nowej, na lata 2018-2021. Pisząc z perspektywy czasu już minionego -  nasza  drużyna, choć z honorem, bo wygrała przecież  z „samurajami”, poległa w walkach grupowych i wróciła, ciepło witana, w domowe pielesze – mogę stwierdzić, że mundial biegł swoim torem, sprawy spółdzielcze swoim.  Potwierdziło się wiele znanych powszechnie prawd, w tym niewielkie zainteresowanie uzewnętrzniane frekwencją choćby.  Jeżeli w 2015 roku w WZC wzięło udział  490 członków tj.  blisko 12% członków uprawnionych, w 2016 – już 210 tj. 5,26 %w 2017 –151 tj. 3, 86% , to na tegorocznym „walnym” pojawiło się tylko albo aż 172 członków  tzn. 3,14%.  Piszę tylko albo aż gdyż liczebność uprawnionych uległa istotnej zmianie wskutek nowelizacji, w lipcu 2017 roku ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i zaowocowała zwiększeniem się populacji spółdzielców o ponad 1600 osób.

    Przygotowane przez władze Spółdzielni materiały sprawozdawcze i planistyczne zostały przyjęte pozytywnie, zmieniono w sposób nakazany przez Sejm nasz Statut, wreszcie wybrano 11.osobową Radę Nadzorczą.  W porównaniu do aury 2015 roku , gdy w szranki wstąpiło ponad 30 kandydatów, tegoroczna „batalia” o członkostwo była letnia. Na 11 miejsc zgłosiło się 12 kandydatów, którzy  - ci wybrani oczywiście – uzyskali liczące się poparcie uczestników „walnego”.  Zgłoszono, bo „walne” jest  miejscem i okazją do zaistnienie merytorycznych wniosków, uwag i spostrzeżeń, kilkadziesiąt  sygnałów o różnym ciężarze gatunkowym i różnych skutkach finansowych.  Ich pozbieranie, analiza i przedłożenie Radzie Nadzorczej do aprobaty to zadanie pracowników  i Zarządu Spółdzielni.  Zgłaszano także pomysły wręcz księżycowe, np. przyznawanie nagród lub premii podmiotom tzw. sprzątającym, czyli osobom niezatrudnionym przez Spółdzielnię, czy też przyjęcie „na swój garnuszek” osób świadczących usługi na rzecz Spółdzielni na podstawie umów cywilno-prawnych.  Na początku lipca (5.07) Kolegium Walnego Zgromadzenia zamknie ten rozdział. Za wielki wysiłek organizacyjny, logistyczny, osobowy należą się Zarządowi i pracownikom Spółdzielni słowa wielkiego uznania i podziękowań.  Pogodnych i udanych urlopów.  

                                                                               Grzegorz Oracz, 01.07.2018

 

 Refleksyjny maj...

     Maj, w działalności Rady Nadzorczej oczywiście, nie odbiegał od  stosowanych dotychczas standardów organizacyjnych .  Miało się odbyć i się odbyło  jedno zebranie określane mianem „posiedzenia”, a także robocze zebrania Prezydium Rady i komisji.  Tematyka  zaplanowana sporo wcześniej, bo w grudniu roku poprzedniego, uległa uzupełnieniu o aktualia. Poza tym w maju przewidziano, z dużym wyprzedzeniem, odbycie zarówno kolejnego, II już sympozjum związanego z działalnością spółdzielni mieszkaniowych w Ostrołęce, a także festynu  spółdzielczego…… Ale po kolei.

     Oceniona została kondycja finansowa Spółdzielni  po 3 miesiącach roku, stan rozliczeń opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i inne powierzchnie, także z odniesieniem do końca I kwartału  oraz wyniki rozliczenia zużycia wody zimnej i podgrzanej z podziałem na budynki, także odnośnie do I kwartału. By ująć rzecz najkrócej – w zakresie finansów jest nieźle, a będzie zdecydowanie lepiej, głównie za przyczyną wydzierżawienia, po blisko dwuletnim  braku zainteresowania tym obiektem, pawilonu handlowego po  byłej „Kurpiance”, a ostatnio „Towarotece” przy ul. Dzieci Polskich. Pozyskani zostali także inni najemcy zwolnionych niedawno lokali przy ul. Goworowskiej, bo po bylym sklepie meblowym  PSS i przy ul. gen. J. Hallera 4, po sklepie z zabawkami „Żabol”. Puste lokale to koszty i strata – trzeba zapłacić za ciepło, ponieść koszty amortyzacji, a  wynajęte to nie tylko inny podmiot płacący za media , ale i przychód z wynajmu i korzyść dla Spółdzielni.

     Znaczącej, sukcesywnej i co najważniejsze, skutecznej poprawie ulegają rozliczenia z tytułu opłat eksploatacyjnych i czynszu. Elastyczne i zarazem konsekwentne działania  - uszczuplonego okresowo -   zespołu pracowniczego Działu Windykacji  zasługują na wysokie uznanie.  Coraz szczelniejszy, dosłownie i w przenośni, jest system zaopatrzenia w zimną wodę i podgrzewania jej do celów bytowych.  Dają wymierne efekty dobre , codzienne relacje z OPEC- em, wymiany - na koszt tej firmy – urządzeń im wyposażenia węzłów ciepłowniczych.  Coraz mniej wody „wykapuje” i ucieka We wszystkich opisanych sprawach podjęte  zostały, bo tak powinno być, stosowne uchwały odnoszące się do ocenianych obszarów.

     Wspomniałem wcześniej o uzupełnianiu spraw zaplanowanych o tzw. aktualia.  Zarząd Spółdzielni poinformował Radę o stanie gotowości i działaniach poprzedzających mające się odbyć w II połowie czerwca  br. Walne Zgromadzenie  Członków,  jako uczestnicy wstępnie oceniliśmy imprezy, które się odbyły  w niedzielę 20 maja – II Sympozjum dot. udziału spółdzielczości mieszkaniowej w 100. leciu niepodległości naszego Państwa oraz bogaty program festynu zorganizowanego w nowej scenerii na placu parkingu obok siedziby Spółdzielni. Wśród innych spraw rozpatrywanych w tej grupie zajęliśmy się wdrażaniem przepisów  Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej dot. przetwarzania danych osobowych , tzw. RODO, a także relacjami na linii Zarząd – podmiot gospodarczy   świadczący Usługi na rzecz Spółdzielni i wspomnianymi wyżej, korzystnymi dla Spółdzielni, zmianami w zakresie wynajmu wolnych powierzchni usługowo-handlowych.

     Maj, po upływie 3 lat, był też swoistą cezurą - klamrą kończącą 3.letni okres działalności Rady Nadzorczej , którą wybrało Walne Zgromadzenie Członków w maju 2015 roku. Mój wieloletni znajomy , mieszkaniec Wyszkowa (kłania się RODO), nawiasem dodam że znany fraszkopisarz i aforysta ,  jest autorem powiedzenia „ Co nagle.. to do poprawki”.  Wybrana 3 lata temu Rada Nadzorcza i  powołany przez nią nowy Zarząd Spółdzielni eliminowały  jak najskuteczniej efekty tego „co nagle…” Wielekroć w tym miejscu wspominałem o dziwolągach prawnych i karkołomnych sztuczkach zarządców i spolegliwych im, przynajmniej w części, działaczy samorządowych, kosztownych i szkodzących nam, Spółdzielni i Spółdzielcom.

     Przed nami czerwiec – coraz bliżej do Walnego Zgromadzenia – czasu podsumowania działalności Spółdzielni, przede wszystkim w 2017 roku, ale też czasu swoistego podsumowania, bilansu 3.letniej pracy organu samorządu spółdzielczego jakim bez wątpienia była i jest obecna Rada Nadzorcza. Podejmowaliśmy w minionym okresie wiele spraw trudnych i niepotrzebnie, przez poprzedników , „artystycznie”   zawikłanych i skomplikowanych.  Mam prawo w imieniu swoich 10. Koleżanek i Kolegów powiedzieć, że nie tylko się staraliśmy, ale mamy niekwestionowane osiągnięcia i dorobek.  30 maja o 15.00 upłynął czas składania oświadczeń o kandydowaniu do Rady Nadzorczej.  Zgłosiło się, a tę wiedzę ujawnił Zarząd Spółdzielni  - 12 osób zainteresowanych działaniem dla dobra Spółdzielni i Spółdzielców. Za odważnymi ochotnikami, bo tak trzeba nazwać tych, którzy podjęli taką decyzję, nie stoi żadne ugrupowanie, żadna siła przewodnia, polityczna  ani inna.  To nie wybory do Rady Miasta, do której by się dostać , cytuję za Ludwikiem Dornem –„ trzeba posiadać podobieństwo do…, intelekt nieskażony żadną myślą poza partyjnym banałem , a najlepiej  przekazem dnia i gniotliwość dziecięcej modeliny”.   Z tej 12-ki trzeba będzie wybrać 11.osobową Radę Nadzorczą. Do zobaczenia na 7 częściach Walnego Zgromadzenia .

                                             Grzegorz Oracz, 1 czerwca 2018 roku.

 

minął kwiecień, mamy maj... ale i o meandrach lokalnej samorządności , czyli czy warto było ?

      Niemal co roku kwiecień jest okresem, bardziej  niż zwykle, wytężonej pracy władz i pracowników Spółdzielni. Nie zmienia się ten cykl od lat, bowiem należy dokonać obrachowań i  sprawozdań dotyczących minionego roku, poddać się obowiązkowym, zewnętrznym ocenom, a wyniki wszystkich tych działań przedstawić nie później niż do końca I półrocza Walnemu Zgromadzeniu Członków, najwyższej władzy spółdzielczej. Tak właśnie miało być i tak właśnie było.  Rada Nadzorcza, bo w tym miejscu o niej głównie piszę,  odbyła  z różnych względów, o czym pisałem poprzednio, 2 plenarne zebrania, w dniach 16 i  26 kwietnia. Na pierwszym z posiedzeń, 16 kwietnia, miało miejsce przedstawienie przez zespół lustratorów Krajowej Rady Spółdzielczej wyników pełnej lustracji działalności Spółdzielni w okresie 01.07.2015 – 31.12.2017. Działalność i oceny lustratorów zawierają  się w dostępnym członkom Spółdzielni protokole. Nie mogę pominąć tego, że opinie lustratorów, gdyby stosować miary szkolne, równałyby się ze świadectwem z czerwonym paskiem. Wysoko oceniono pełnię i konsekwencję Zarządu w  realizacji zaleceń poprzedniej lustracji.  Półtora tygodnia później, 26 kwietnia br. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości list polustracyjny Zarządu KRS w Warszawie, który podzielił opinie lustratorów. Sprawą ważną, niestety zrealizowaną znów bez udziału Pani rewident badającej  sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2017 rok, było omówienie tego badania i jego wyników.  Ciężka obłożna choroba  specjalistki, wymusiła zastępcze rozwiązanie w postaci prezentacji treści  dokumentów przesłanych przez władze firmy, w imieniu której pani rewident działała. Rada Nadzorcza mogła  jednak z całym przekonaniem je przyjąć i rekomendować WZC.

    Na obu posiedzeniach przyjęte też zostały wszystkie dokumenty i  materiały mające zastosowanie w związku ze zbliżającym się Walnym Zgromadzeniem.  Uwagę Rady zajęły także inne sprawy, w tym organizacja i stan przygotowań do odbycia  w niedzielę, 20 maja, w pobliżu budynku siedziby Zarządu Spółdzielni, festynu spółdzielczego i II sympozjum, czyli uroczystego zaakcentowania działalności spółdzielczości mieszkaniowej w 100-leciu niepodległej Polski, konieczność zmiany daty odbycia jednej z części Walnego Zgromadzenia ze względu na kolizję interesów właściciela sali i naszych. Zmiana nie wpłynie na tempo przygotowań. Wszystkie przewidziane prawem materiały, w jednolitej szacie graficznej i wydawniczej (broszury) zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych członków Spółdzielni  przed terminem Walnego Zgromadzenia.  

    Wracając  natomiast do tytułu tej notatki podzielić się chcę kilkoma refleksjami dotyczącymi naszej, lokalnej, ostrołęckiej samorządności i jej pojmowania przez część wybrańców narodu, czyli radnych Rady Miasta. Od kilku lat trwa swoista batalia o przestrzeganie prawa w odniesieniu do byłych władz  Spółdzielni. Większość spraw procedowanych przed sądami, rejonowym i okręgowym w Ostrołęce, ale i w Białymstoku i Warszawie, zakończyła się wygraną Spółdzielni, a jeśli nie pełnym sukcesem, to przynajmniej wytknięciem winowajcom ich „radosnej i pozaprawnej” działalności. Zapadłe wyroki zostały wykonane, bądź są w trakcie ich realizacji. Te gesty sądów, kolokwialnie rzecz ujmując  „trzepnięcie po łapach”, zwrócenie w sposób donośny uwagi na zatracenie przez popsutych łatwo zdobytą władzą  granic przyzwoitości i postrzegania zła, a także braku krytycyzmu i dystansu do „swoich dokonań”, nie było świadectwem nadużywania siły, miało raczej za cel spowodowanie przymuszenia winowajców do racjonalnego i krytycznego myślenia i wyciągnięcia wniosków. Był także publiczny wstyd, bo sądy wytknęły ignorancję prawną, łamanie i naginanie prawa do własnych interesów, prywatę. Opór ludzki i niechęć uznania racji powołanych do wyrokowania organów najlepiej oddaje  strawestowane przeze mnie powiedzenie znalezione w zbiorze myśli ludzi wielkich, średnich i małych – Henryk Marczyński -:”Prędzej złodziej przyzna się, że ukradł, niż były Prezes (wiceprezes) Zarządu, że palnął głupstwo lub popełnił czyn niegodny”. Niebawem, jak sądzę, powinna do swego finału dojść sprawa z samorządem lokalnym w tle. Kilka lat temu, już po odwołaniu go z funkcji członka Zarządu, ściślej wiceprezesa, Rada Miasta, a w niej bezrefleksyjni członkowie naszej Spółdzielni, wzięła pod swe opiekuńcze skrzydła wspomnianego działacza  spółdzielczego, bo był też przypadkowo radnym.  Działania Rady dramatycznie i kosztownie ubezwłasnowolniły wszystkie organy władzy Spółdzielni, przeniosły ciężar utrzymywania zbędnego Spółdzielni balastu na barki spółdzielców. Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił rację Zarządu, ale zasady praworządności, dwuinstancyjność, itp, itd. powodują, że ten kontredans trwa. Kosztowna to dla spółdzielców zabawa, taka lokalna odmiana „dojnej zmiany”.  Ciekawe jest co też na to powiedzą obecni radni-spółdzielcy?  Że nie wiedzieli, że solidarność partyjna, że…. . Spółdzielnia wydała już ponad 300 tysięcy złotych za to tylko, że nie może zmienić warunków wynagradzania komuś, kto nadwykorzystuje  swój status, bo świadczone na rzecz Spółdzielni zajęcie, czyli praca  mają się do wynagrodzenia prezesowskiego jak przysłowiowa pięść do nosa.  Znany mi ostrołęcki nauczyciel, dziś stareńki, mawiał przed laty : „Czasem lepiej dojść do wniosków samemu, niż być doprowadzonym”, co oczywiście ma tylko literackie zastosowanie. 

     Jeszcze jedna uwaga związana z sytuacją miasta, ale  także ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi.  Napisał kiedyś Jan Izydor Sztaudynger fraszkę – „Niech sobie tę prawdę przyswoi elita, że zawsze na deser śmietanka jest bita”, która wydaje się tekstem delikatnym wobec lawin błota, które po forach internetowych rozlewają  domorośli hejterzy, w tym miejscy urzędnicy.  I to by było na tyle. 

       Mamy ciepły maj… zagęszczenie świąt, dni wolnych od pracy….   Wypoczywajmy….   

                                                                                                               Grzegorz Oracz, 3.05.2018


Co za nami, co przed nami spółdzielcami…

     Tytułowe pytanie ma swoje umocowanie w tym, czym się jako Rada Nadzorcza  zajmowaliśmy, a także w tym, co jest do wykonania.  Ostatnie w I kwartale, marcowe – 29. 03 - zebranie Rady związane było ze zbliżającym się, mającym się odbyć w przeciągu 2 połowy czerwca, Walnym Zgromadzeniem Członków naszej Spółdzielni. To spowodowało, że w tematyce pojawiło się „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017 roku.  Sprawozdanie to zyskało akceptację, zostało przyjęte, ale zatwierdzić je może tylko  Walne Zgromadzenie.  Rada  Nadzorcza przyjęła również własne sprawozdanie z działalności w ubiegłym roku wraz z konkluzją i wnioskami dotyczącymi zarówno sposobu podziału czystej nadwyżki uzyskanej na tzw. całokształcie działalności, jak i oceny pracy członków Zarządu.

    Zmiany stanu osobowego członków spowodowane min. zmianą przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – pisałem o tym pewien czas temu – wyraźnie pomnożyły grono członków uprawnionych do pełnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.  Ustalone, a właściwie zaktualizowane, zostały  zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, podjęto ustalenia związane z wyborem członków Rady Nadzorczej na kadencję 2018-2021.  Przypomnieć muszę, że Rada Nadzorcza  może mieć 11 członków reprezentujących, w odpowiedniej proporcji, wszystkie części spółdzielczej społeczności.  

     Zła marcowa aura, epidemiczne, o czym donosiły media, zachorowania na grypę lub grypopodobne choróbska spowodowały to, że nie poznaliśmy wyniku badania sprawozdania finansowego za 2017 rok.  Biegła rewidentka zadanie wykonała w terminie, przesyłając sprawozdanie do Spółdzielni, ale oficjalny wynik badania sprawozdania finansowego odsunie się na połowę kwietnia.  Wynik pracy biegłej pozostaje w ścisłym powiązaniu z trwającą lustracją – ocenę winni również poznać i zapoznać się z nią lustratorzy. 

    Obok toczyło się życie spółdzielcze, osobiste, społeczne, rodzinne… można wyliczać i nie skończyć.  Za mający charakter lokalnie sensacyjny można by  poczytać głos, odosobniony jednak, jakiejś członkini Spółdzielni, domagającej się już, teraz, zaraz… naprawy jej klatki schodowej. Został upubliczniony na portalu internetowym „Moja Ostrołęka”, wywołał niewielkie zainteresowanie, kilka wypowiedzi wolnych jednak od wszechobecnego, bezinteresownego  tzw. hejtu. Chłodne, merytoryczne wyjaśnienia udzielone przez wywołanego do odpowiedzi członka Zarządu wyciszyły tę „burzę w szklance wody”.  

    Jako spółdzielcy niechętnie uczestniczymy w tworzeniu i kreowaniu rzeczywistości.  Pisałem, być może w ubiegłym roku to było, o braku zgody na lokalizację miejsc postojowych i parkingów wokół naszych budynków… Jak 15 chce, to natychmiast 16 jest przeciw.  Jeśli  na 10  mieszkańców jakiejś klatki schodowej potrzeba  zgody 8, by zainstalować domofon, to 6 jest za, a 2 natychmiast ma to gdzieś – a to niech Zarząd zafunduje instalację z Funduszu Remontowego, a to za drogo…. 

    Marzec był, a  jakże, bogaty w kontynuację poznawania korytarzy ostrołęckich sądów, by to ująć żartem.  Dręczyła nas myśl o aspołecznym działaniu radnych Rady Miasta, którzy ignorując prawo fundują kilkusettysięczne – na przestrzeni 2 i pół roku - wynagrodzenie  ich kolegi, ale na koszt społeczeństwa – spółdzielców, ZUS-u, NAS wreszcie, obywateli.  Rząd z jego premiami dla ministrów w zestawieniu z gestem kolegów z  lokalnego, partyjnego układu to małe miki, jak się kolokwialnie o takich zdarzeniach mówi… Czyszczenie mitologicznej stajni Augiasza  zajęło Heraklesowi trochę czasu, jednak zapewne mniej niż czasu  potrzebnego do usunięcia skutków „radosnej i bezprawnej działalności” byłych zarządzających Spółdzielnią. Zapadają niekorzystne dla nich wyroki, ale ich Janusowe oblicza nie wskazują  na to, by się czegokolwiek wstydzili… 

    Zapewne, tak jak 3 i 2 lata temu, jak w ubiegłym roku, będziemy mówić o życiu Spółdzielni, o materii i pokrętności działań ludzi, których trzeba się wystrzegać… 

    Idą Święta Wielkiejnocy, miały być ciepłe, a tu jakieś remanenty pozimowe…  Będzie jaśniej, będzie cieplej, weselej, rodzinniej….  Tego Państwu  w swoim i Rady Nadzorczej imieniu życzę. 

                                                       Grzegorz Oracz, 29 marca 2018r.

 

impresje polutowe z moralnością Kalego w tle...

     Cokolwiek chciałoby się mówić o lutym, sprowadza się na ogół do wziętych z kalendarza, przysłów, porzekadeł, określeń, że krótki, że zimny….  W Spółdzielni poznaliśmy ten miesiąc  jako nie za mocno szkodliwy ale wysoce robotny.  Plany działania przyjęte na ten rok nie pozostawiają czasu na jakiekolwiek sentymenty, ani tym bardziej opóźnienia.  Wszystkie ręce na pokład…

     Trwało drugi miesiąc badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok, które jest kluczowym dokumentem przedstawianym na Walnym Zgromadzeniu, świadczącym przede wszystkim o stanie naszej kondycji gospodarczej. Oczekiwaliśmy na wskazanie przez Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej terminu rozpoczęcia i przeprowadzenie pełnej lustracji działalności OSM w okresie od 1 lipca 2015 do 31 grudnia 2017 roku. Kończy się trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej, a i Zarząd uważał za stosowne poddać się weryfikacji swoich działań od chwili powołania go do życia przez Radę Nadzorczą, a szczególnie na odcinku wdrażania w życie zaleceń przedłożonych na początku 2016 roku przez Zarząd KRS.  Dokument jest dostępny na stronie internetowej OSM. Kilka razy poświęcano temu uwagę na Walnych Zgromadzeniach w 2016 i 2017, zapewne będzie też o tym mowa na tegorocznym Walnym. Uważam, że staranność i konsekwencja  we wdrażaniu zaleceń polustracyjnych  to zarazem trudne i niepopularne, nie tylko w Ostrołęce, usuwanie skutków psucia i stosowania zepsutego  prawa.  Nie zastosowaliśmy jakiejkolwiek taryfy ulgowej. 

     Rada Nadzorcza, bo o jej pracy głównie informuję, czyniła to, co  było i  jest przynależne jej właściwościom -  ocenione pozytywnie i przyjęte uchwałą zostało „Sprawozdanie z wykonania rzeczowo-finansowego planu remontów za 2017 rok”, zaaprobowane zostały wyniki rozliczeń mediów dostarczanych do mieszkań z udziałem służb Spółdzielni – wody zimnej i podgrzanej oraz gazu. W lutym dotarły do członków Spółdzielni stosowne rozliczenia. Efektem przeglądu wewnętrznie obowiązujących aktów prawa było uchylenie – na wniosek Zarządu oczywiście – kilku regulaminów przyjmowanych i wprowadzanych w życie w innym czasie, zwyczajnie zużyły i przeżyły się. Będą też obowiązywały nowe reguły najmu lokali a także rozwiązania dotyczące istotnych warunków montażu i stosowania  domofonów w zasobach Spółdzielni.

     Luty był, mimo że taki krótki, okresem intensywnym w dokonania prawnicze.  Ten kącik nie aspiruje do miana pitavala, czyli kroniki sądowej, ale z zaciekawieniem śledzimy potyczki Zarządu z oponentami  naszymi i dzielimy się ze spółdzielcami. Im się to też należy. Zatem krótko – sprawca sporego zamieszania z dietami i pensją za czas niepracowania w tle, ostatecznie wpłacił do kasy Spółdzielni zasądzoną kwotę wraz z odsetkami i kosztami dodatkowymi, co można by skwitować słowami piosenki „Nie warto było”, inny prominentny działacz tamtego czasu nieprawomocnym jeszcze orzeczeniem został uznany winnym zarzucanych mu czynów.  To też będzie kosztowało. W perspektywie kolejne sprawy i rozprawy…

    Rada Nadzorcza miała okazję spotkania się 26 lutego z lustratorami, którzy tego dnia rozpoczęli swą działalność.  Na ich raport oraz zalecenia Zarządu KRS oczekujemy ze spokojem, w przeświadczeniu o prawidłowości i celowości działań podejmowanych na przestrzeniu ponad 2 lat zarówno przez Zarząd, jak i Radę Nadzorczą.

    Jeszcze kilka zdań gwoli wyjaśnienia tytułu tej publikacji, a zwłaszcza pytania co ma Kali, skądinąd prostoduszny i poczciwy Afrykanin z „W pustyni i w puszczy”-  potem się okazało., że książę znaczącego ludu -  z ostrołęckimi klimatami? Ano ma, bo z tą właśnie postacią wiąże się znane wielu powiedzenie o moralności Kalego, co daje się prosto wyrazić, że” jak Kali  ukraść krowę, to dobrze, ale jak Kalemu ukraść   krowę, to baaardzo źle”.  Znalazłem w pewnej publikacji godną zacytowania wypowiedź filozofa, prof. Gadacza – „nasze czasy to czasy bezwstydu. Wstyd wraz z honorem skrył się w honorarium”.  Pamiętam też piosenkę Anny Jantar „Nic nie może wiecznie trwać, za chciwość przyjdzie kiedyś nam zapłacić (zmiana GO).  Nastał miesiąc  z pierwszym dniem wiosny….  Zatem, oby do wiosny !!!

                                                                                                                                        Grzegorz Oracz

 

inauguracja pracowitego roku za nami...

     Niewielu z nas pamięta, że zupełnie niedawno był koniec poprzedniego roku, Sylwester, a tu jak w powiedzonku, „z górki na pazurki”, styczeń za nami Było w nim najwięcej pogody jesiennej, kilka razy natura próbowała dowodzić, przynajmniej u nas, w Ostrołęce, że jednak jest zima, ale nie było to ani długie, ani zbytnio uciążliwe. Sprawność działania, przygotowanie na niespodzianki pozwoliły nie odczuć chłodu i bieli.

    Uchwaliwszy w grudniu ubiegłego roku plan działania i pracy na najbliższe półrocze, staraliśmy się najrzetelniej zadania w nim zapisane wykonywać. Rzeczywistość pokonała wyobraźnię i zdolność przewidywania, bowiem spraw którymi się Rada zajęła było znacznie więcej, niż wynikało by to z planu.  

   Uchwalony, a zatem przyjęty do realizacji został „Plan gospodarczo-finansowy i program działalności społeczno – kulturalno –oświatowej Spółdzielni  na 2018 rok”, dokonaliśmy oceny postępów we wdrażaniu  60 wniosków  zgłoszonych podczas Walnego Zgromadzenia w 2017 roku, a także oceny  wykonawstwa zadań komórki odpowiedzialnej  za propagowanie działalności społeczno – kulturalnej i oświatowej w poprzednim roku. Ocena wypadła korzystnie, osiągnięcia i dokonania będące dziełem skromnej pod względem osobowym i materialnym służby Spółdzielni, budzą szczere uznanie i podziw. Od 2005 roku obowiązywał „Regulamin używania lokali w OSM”,  który został zastąpiony nowymi regulacjami, oddającymi  tzw. klimaty obecnych czasów. Wspomniany regulamin pojawi się tam, gdzie powinien być dostrzeżony – na tablicach ogłoszeń, w Internecie.  Ważne jest i będzie to, żebyśmy go przestrzegali i stosowali . 

     Wspominałem poprzednim razem o tym, że  znacząco, wskutek uchwalenia przez Sejm RP kolejnej nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, wzrosła liczba członków Spółdzielni. Zapewne uda się to najszybciej zauważyć podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia, ale to właśnie z myślą o nim i przyszłości powołana została, po raz kolejny, komisja statutowa, której zadaniem będzie przygotowanie zmian do naszego statutu – to określiła wspomniana ustawa.  Praca Rady Nadzorczej, jej uchwały - finał działań zespołów pracowniczych i Zarządu Spółdzielni, objęła także  inne pola – wynajem lokali użytkowych, trudne okoliczności i uwarunkowania współżycia i współdziałania z innymi podmiotami w zakresie odbioru śmieci, rozpatrywanie, w trybie mediacyjnym przede wszystkim,  sporów i niesnasek między spółdzielcami. O tym też już pisałem, ale podrażnione „ego” jednostki  odżywa niejednokrotnie jak mitologiczny Feniks z popiołów. Kiedy zdaje się, że emocje wygasły, wybucha płomień … Dodam, że miniony miesiąc był „bogaty” w wizyty Zarządu i służby prawnej w sądach ostrołęckich.  Trwały, niektóre się zakończyły, procesy będące pokłosiem zaleceń wydanych przez najwyższe władze spółdzielcze. Ponieważ tzw. młyny sprawiedliwości  , choć mielą powoli, ale przecież mielą, to wizyty  te, sprawy sądowe będą jeszcze trwały. Członkowie Spółdzielni na pewno, opinia społeczna być może, będą o skutkach, czyli wyrokach informowani. Oczekujemy, bo to ma nastąpić w lutym, pozytywnego dla Spółdzielni, zakończenia zabiegów o pozyskanie środków z Unii Europejskiej na remonty i modernizację najstarszych budynków. Spółdzielnia, w wyniku jej działań, uzyskała świadectwa efektywności energetycznej, ale też wymierne korzyści materialne.   

     Zaczęło się badanie sprawozdania finansowego  Spółdzielni za 2017 rok, a niebawem rozpocznie się kolejna, pełna lustracja działalności Spółdzielni za okres od 1.07.2015 do 31.12.2017 roku.  Wszystko to, o czym przed chwilą wspomniałem dowodzi zbliżania się czasu Walnego Zgromadzenia. Odbędzie się ono, tak wynika z kalendarza  i „mocy przerobowych”, w czerwcu. Czekamy….  

                                                                          Grzegorz Oracz, 02.02( urodziny miesiąca)2018 r. 

Coś się skończyło, coś się zaczyna...

     W comiesięcznie, na przestrzeni kończącego się roku,  pisanych refleksjach dzieliłem się osobistymi odczuciami, które w najprostszym ujęciu były swoistym raportem-rozrachunkiem w zakresie realności planowania i wykonawstwa, by nie zabrzmiało to nazbyt wzniośle, pracy sztabowej Zarządu i Rady Nadzorczej, ale ocenianymi  z punktu widzenia tejże Rady.   Tym razem będzie trochę inaczej, no bo i okazja jest niepowtarzalna – ostatni miesiąc roku, którego otaczająca nas, spółdzielców, rzeczywistość  wywierała i będzie wywierać wpływ także na poczynania i życie organów spółdzielczych, ale nade wszystko na byt organizmu jakim jest spółdzielnia i spółdzielczość mieszkaniowa. Na wstępie czuję się zobowiązany wyrazić wysokie uznanie dla kompetencji  i sprawności okazywanej przez kadrę kierowniczą różnych szczebli i pracowników Spółdzielni.  Ocena ta wyrażana była wielekroć, przy okazji zajmowania się opracowaniami rekomendowanymi Radzie Nadzorczej przez Zarząd, ale przecież pracowicie i odpowiedzialnie redagowanymi, przez nie zawsze Radzie Nadzorczej znanych Panie i Panów, członków zespołu pracowniczego administracji Spółdzielni.  Serdecznie wszystkim współpracownikom , współwykonawcom odpowiedzialnej pracy dziękujemy. 
     W grudniu, bo trzeba od wzniosłości zejść do codzienności, Komisje a potem Rada  zajęły się tabelą stawek opłat za lokale wynajmowane od Spółdzielni, która winna zacząć działanie od 1 stycznia 2018 roku, planem remontów zasobów OSM na 2018 rok, który jeśli się powiodą starania władz Spółdzielni o pozyskanie środków Unii Europejskiej, może mieć niezwykły wymiar dla funkcjonowania budynków spółdzielczych, szczególnie tych mających ponad 50 lat lub dobijających do 50-tki. Treść tego planu jak i innych dokumentów w tym regulaminów i uchwał widnieje na stronie internetowej OSM. 
     Rada Nadzorcza podzieliła pogląd wyrażony przez Zarząd, iż należy zwrócić się do uprawnionych organów nadrzędnych – Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej -  o przeprowadzenie w I/II kwartale 2018 roku badania lustracyjnego działalności Spółdzielni i jej organów w okresie od 01.07. 2015 do 31.12.2017 roku. Raport biegłych lustratorów winien być przedstawiony ogółowi członków Spółdzielni na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, które winno się odbyć nie później niż do 30 czerwca 2018 roku. 
     Przyjęty został własny plan pracy, Rady Nadzorczej oraz komisji, każdej odrębnie, na I półrocze 2018 r.  zmieniona została treść obowiązującego do końca 2017 r. Regulaminu dot. najogólniej domofonów, co winno wpłynąć zdecydowanie na większą swobodę działania Zarządu odpowiedzialnego skądinąd za bezpieczeństwo, ład i porządek w zasobach lokalowych Spółdzielni, którym to działaniom mógł, w konwencji „nie pozwalam” sprzeciwić się 1 członek Spółdzielni.  
     Wcześniej wspomniałem o skutkach otaczającej nas rzeczywistości pozaspółdzielczej mającej wszakże wpływ na funkcjonowanie Spółdzielni. Sejm RP dokonał 20 lipca 2017 roku istotnej zmiany przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.  Na mocy zmienionych przepisów członkostwo w Spółdzielni nabyły osoby, którym przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.  Akt ten sam z siebie uwolni potencjalnych członków Spółdzielni (właścicieli, współmałżonków..) od składania deklaracji członkowskiej, wnoszenia opłat : udziału i wpisowego. Cudownie zatem rozrośliśmy się o ok. 1500 osób-członków pełnoprawnych, nigdy też nie wpłyną, choć i tak pozostawały w sferze nadziei i wyobraźni, żadne opłaty podnoszące także bezpieczeństwo finansowe Spółdzielni, natomiast zmiany sposobu traktowania w wymiarze opłat bieżących, za lokale mieszkalne zwłaszcza, pogorszą wynik finansowy Spółdzielni.  Nie zaraz, ale pogorszą.  Od siebie dodam też, że ta zmiana ustawy, o której przed chwilą, spowoduje wymuszoną konieczność dokonania kolejnej zmiany treści Statutu Spółdzielni.  
    Od kilku miesięcy trwały zabiegi o znalezienie rozwiązań dot. najefektywniejszego gospodarowania lokalami nie wynajmowanymi długotrwale, a także przyszłości umów w tej dziedzinie  już istniejących. Zanosi się na poprawę, choć trzeba  to akcentować, że powierzchnie oferowane przez naszą Spółdzielnie to nie nowoczesne lokale we współczesnych galeriach handlowo-usługowych, ostrołęckich, dalej i bliżej . Rzeczywistości nie zasłodzimy, bo jest zdecydowanie gorzka.  
     Podjęliśmy niezbędne uchwały w grudniu, łącznie w całym roku aż 70, Rada nie leniła się – w jej 11 posiedzeniach  tylko 2 razy, ze względów osobistych, nie uczestniczył 1 członek, zatem frekwencja osiągnęła blisko 98,5 %. Odbyliśmy,  co wtorek ok. 50  dyżurów w oczekiwaniu na członków, którzy chcieliby, w osobistym kontakcie z przedstawicielem Rady Nadzorczej, zgłosić jakiś problem osobisty lub środowiska zamieszkania.  Koniec roku intensywnej pracy społecznej pozwala na stwierdzenie, że można być z tego działania zadowolonym.  Pracowaliśmy intensywnie, transparentnie, czyli najjawniej jak tylko można. Zarówno Rada Nadzorcza, jak Zarząd Spółdzielni, a także na odwrót,  starały się być, powtarzając za nieżyjącym prof. Bartoszewskim, PRZYZWOITYMI.  Osąd, ocena czy tak było,  należy nie do nas, nam się tak może tylko wydawać.  Ale o tej autoocenie jesteśmy przekonani racjami i faktami. To był dla Spółdzielni trudny rok – rok autentycznego pracowania dla jej dobra, ale też kolejny rok ścierania i użerania, by rzecz nazwać dosadniej, z byłymi władcami, Zarządem i eksponentami w Radzie Nadzorczej, za nic mającymi dobro ogółu, dbałość o majątek i kondycję Spółdzielni,  przestrzeganie przepisów prawa i wiele innych. O poprawności myślenia i działania mogliśmy się przekonać poznając werdykty sądów różnych instancji ośmieszających „znawców prawa” i jego kreatorów.  Czuję się zobowiązany, kolejny raz pisząc o tych zjawiskach, by zaakcentować to, że uprawnione działania Zarządu wobec jego poprzedników, są w prostej linii dowodem świadomej i uprawnionej realizacji zaleceń i wniosków polustracyjnych. To nie napaść zbójów na prostej drodze na niewinne dziewczątka.  Czyniąc to wszystko chcieliśmy, by tak jak to określił poeta, odpowiedzialność była odpowiedzialnością, prawo prawem, a sprawiedliwość sprawiedliwością. 
     Przed nami rok 2018, rok 59.lecia naszej Spółdzielni.  Sześćdziesięciolecie przypadnie na środek lata 2019 roku. Życzę Czytelnikom tych refleksji, członkom Spółdzielni, Jej pracownikom codziennego dobrego zdrowia i energii. Być może zaklinam rzeczywistość, ale przecież nie jest przesądzone, że te życzenia się nie spełnią.
                                                                                      31 grudnia 2017 roku.  Grzegorz Oracz

 

Numer dwunasty kalendarza przed nami !!!

     Zwyczajny przypadek,  a może  kaprys pogody spowodował  to, że  zarówno w końcu października, jak i listopada , podczas zebrania Rady Nadzorczej za oknami zabieliło, zaśnieżyło…  No cóż, nie ma co utyskiwać, taka kolej rzeczy, nikt nie zaprzeczy, czas na zimę, czas na sprawdzenie celowości i trafności planów batalii o przejezdność i „przejściowość”, oczywiście ulic i chodników w naszych osiedlach. Pożyjemy, zobaczymy.  

   Wracając natomiast do listopada trzeba dopowiedzieć, że zajmowaliśmy się różnymi sprawami, standardowymi i pozastandardowymi, bo obok cyklicznie rozpatrywanych, takich jak ocena sytuacji finansowej Spółdzielni na koniec września ( absolutnie dobra, mimo ciut skąpego wpływu środków z tytułu najmu, a raczej niewynajmowania części lokali  użytkowych),  zaawansowania  wykonawstwa -  w okresie do końca września -   remontów zaplanowanych na ten rok gospodarczy , rozliczenia kosztów zużycia  w III kwartale wody zimnej i jej podgrzewania do celów bytowych, realizacji -  także do końca września br.-  kodeksowych uprawnień pracowniczych tzn. urlopów wypoczynkowych, wynagrodzeń itp. oraz oceny efektywności pracy społeczno – wychowawczej i kulturalnej na rzecz członków Spółdzielni i ich rodzin, przyjęliśmy i uchwaliliśmy „Regulamin organizacyjny OSM”, obok Statutu najważniejszy dokument określający sprawy fundamentalne , związane z działaniem służb Spółdzielni i ludzi wykonujących określone zadania. Zainteresowanych  opisanymi wyżej zagadnieniami członków Spółdzielni zapraszam do ich zgłębiania w siedzibie Spółdzielni.

     Są dostępne, natomiast świadectwem ich wejścia w życie i obowiązywania są uchwały, które Rada Nadzorcza przyjęła, a które można znaleźć na stronie internetowej Spółdzielni. 

    Rada Nadzorcza rozpatrując oraz oceniając postęp w wykonawstwie remontów i poprawianiu warunków życia mieszkańców osiedli spółdzielczych zdecydowała o dokonaniu korekt planów przyjętych na początku roku, o nich mówi uchwała nr 57/11/2017 – pogoda pozwoliła wykonać więcej niż zaplanowano. 

    Od kilku miesięcy czynione są starania w celu ubiegania się, w drodze konkursu , o dofinansowanie ze środków unijnych pewnego , ważnego dla wielu członków Spółdzielni i Spółdzielni, jako takiej.  Oby się te starania powiodły, a nadzieje ziściły. Musimy czekać na rozstrzygnięcie do lutego 2018 roku.   

     Zajmowaliśmy się także  złożonym wielce, mającym wiele  różniących się punktów widzenia, problemem trudnej egzystencji  młodzieży z LO im. Toniego Halika przy ul. gen. I. Prądzyńskiego i mieszkańców budynku przy ul. 11 Listopada 4, ale  przecież dotykającego terenu obok szkoły.  Problem uciążliwości powodowanych przez kilkunastolatków mających pretensje do dorosłości jest od wielu lat zgłaszany władzom miasta, policji straży miejskiej a także dyrekcji szkoły. Jest pat , może się jednak coś zmieni.  

     Na zakończenie tego podsumowania poprzedniego miesiąca chcę kilka słów poświęcić dwóm publikacjom związanym ze sporem prawnym, o którym się mówi i pisze od minimum 2 lat. Echa wyroku wydanego przez Sąd Rejonowy 6 października br. żyły przez pewien czas dodatkowymi „klimatami”, bowiem „Tygodnik Ostrołęcki”, a niedługo potem „Moja Ostrołęka” sprawie tej i  jej „bohaterowi” poświęciły swoje łamy.  Było sporo emocji, ale Rada zachowała w tej sprawie dystans. Czekamy na efekt działań przeciwnika.  Procesowego oczywiście.  A do końca roku coraz bliżej, oj, coraz bliżej………    

                                                                                        Grzegorz Oracz. 01.12.2017

 

Upływa szybko życie, jak potok płynie czas.... 

     Sam, jako autor, a zapewne Czytelnicy tych krótkich komentarzy, niby-felietonów,  dostrzegam periodyczność, czyli okresowość i powtarzalność niektórych spraw, tematów, wątków.  To, że tak właśnie jest nie świadczy  wcale ani o braku pomysłów, ani o zrutynieniu, czyli gonieniu w piętkę.  Takie jest życie naszej zbiorowości spółdzielczej, takie prawa nami rządzą -  reprezentanci ponad czterotysięcznej rzeszy członków spółdzielni -  Rada Nadzorcza  w ten przede wszystkim sposób może wykonywać rolę kontrolno-sprawdzającą i inicjatywną wobec Zarządu Spółdzielni. Wszystkie organy robocze Rady – Prezydium w swoim zakresie, komisje w swoim i wreszcie Rada Nadzorcza zajęły się w październiku wachlarzem problemów  wynikających zarówno z treści przyjętych kilka miesięcy temu planów na II półrocze, jak i sprawami „podrzuconymi” przez bieg zdarzeń, czyli kolokwialnie mówiąc, przez życie. 

     Między 28 września, a końcem października  zdarzyło się wiele w otoczeniu fizycznym i społecznym, powstało wiele ważnych przedsięwzięć materialnych, np. nowy, chłonny parking przy ul. gen. J. Hallera  13, zaczęto budowę schowanego za biurowcem Spółdzielni kolejnego parkingu dla mieszkańców budynków położonych nieopodal, przeprowadzone zostały przez wieloosobowe zespoły, z udziałem członków Rady Nadzorczej, przeglądy stanu technicznego wszystkich budynków – przede wszystkim mieszkalnych, ale i  użytkowych – w związku z mogącą się zdarzyć zimą.

     Ocenę doświadczeń i wnioski z poprzedniego roku oraz zalecenia i działania przedsięwzięte przez Zarząd,  zetknęły się volens nolens, czyli chcąc nie chcąc, z pierwszym  chłodnym oddechem, powiewem zimy tegorocznej, jako że po południu 30 października sypnęło śniegiem przemieszanym z deszczem, zrobiło się ciemno i chmurzyście.  Wiedząc jednak co, kiedy i kto ma zrobić,  my się zimy nie boimy !!!  

     Zgodnie z normami Statutu  został  wybrany  przez Radę Nadzorczą podmiot gospodarczy uprawniony do badania sprawozdania finansowego OSM za 2017 rok  Wybrana została KPW Audytor Sp. z o. o. z Łodzi.  Wiele, a zwłaszcza zmienione  przepisy ustawy o rachunkowości, gwarantują  tej jednostce badanie sprawozdania także za 2018 rok.

     Po raz drugi w tym roku, ale tym razem w formie sprawozdania mówiącego o tym, które i ile  z wniosków zgłoszonych przez członków Spółdzielni -  podczas Walnego Zgromadzenia odbytego w bieżącym roku – zostało wdrożonych, wykonanych, jest  w trakcie realizacji lub zostało odłożonych do wykonania w określonym czasie, nawet w następnym roku. Na życzenie legendarnego Twardowskiego diabeł, „sztuczka kusa”, w mgnieniu oka  zrobił i bicz z piasku, i zbudował zamek, most, czy jeszcze coś innego, ale to był diabeł, nie liczył się ze środkami, siłami wykonawczymi, opinią społeczną.  Jak Państwo pamiętają szło o coś zupełnie innego… Na przyszłorocznym Walnym Zgromadzeniu będzie przedstawiona najbardziej aktualna informacja, czy wszystkich zadowoli?  Z wnioskami bowiem jest tak, że zgłasza je uczestnik, a sprzeciwia się ich wdrożeniu ten, kto w Walnych nie uczestniczy i ma gdzieś i wnioski, i zgłaszającego, i wreszcie cel czyli poprawę warunków życia w miejscu zamieszkania. 

     Po 12 latach obowiązywania  - zmieniły się realia społeczne, prawne i gospodarcze – uchwalony został nowy regulamin gospodarowania funduszami w naszej Spółdzielni. 

     Na pewno ostatni raz w tym roku, ale chyba nie ostatni w ogóle, zajęliśmy się  oceną zmian i postępem w wykonaniu wniosków wynikających z pełnej lustracji działalności OSM w okresie 01.01.2013-30.06.2015 r. oraz skuteczności działań naprawczych prowadzonych przez władze Spółdzielni w ramach stosownego „Planu wdrażania zaleceń i wniosków…” 

    Wielką troską, szczególnie Zarządu, ale i Rady Nadzorczej, są otaczane sprawy z zakresu efektywnego gospodarowania lokalami użytkowymi.  Coraz trudniej pozyskiwać zainteresowanych wynajmem obiektów Spółdzielni – nie są niestety najmłodsze, nawet najlepszy lifting nie kończy się pełnym sukcesem, coraz częściej wchodzą w rachubę twarde negocjacje z trudnym do przewidzenia finałem. Jest  zresztą  takie porzekadło – „w tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz”, dodajmy -  na warunkach jednej ze stron. Zarząd Spółdzielni uzyskał stosowne i niezbędne upoważnienia do prowadzenia rozmów, pertraktacji, negocjacji, cji,… cji… 

     Inna paremia powiada „człowiek człowiekowi wilkiem” (homo homini lupus) – daje się zastosować do spraw, które głęboko dzielą członków Spółdzielni. „Ja chcę, ja żądam, musi być tak, jak ja sobie życzę…” – oponent, cel negatywnych zachowań  pozostaje zdawałoby się bez szans. Nie pozostaje, zajmujemy się  tymi sprawami i przeciwdziałamy postawom nieuwzględniającym złożoność funkcjonowania w zbiorowości. Przyczyny sporów i ostracyzmu bywają prozaiczne – woda, nie wodospad, rzekomo kapiąca z wywieszonego na suszarce prania, za blisko stojący garaż blaszany… „Precz z oczu mych”, to nie tylko poetycka fraza, o empatii, miłości metafizycznej bliźniego nie ma mowy. Ale nie wymiękamy. 

     Teraz wytłumaczę tytuł tej publikacyjki – aniśmy się spostrzegli, a w październiku postanowiły skorzystać z uprawnionego, i chyba upragnionego,  odejścia w stan spoczynku zawodowego dwie panie, Jola i Halina,  z pionów finansowego i administracyjnego, mające wieloletni staż w Spółdzielni.  Były łzy, upominki, pozostał lekki żal, a może uczucie zazdrości, że one już mogły,  a ja … W innym miejscu pojawiły się już wszystkie uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą. Tego, czyli określenia w formie uchwały,  ocen itp. dotyczących omawianych spraw i zagadnień wymaga Statut Spółdzielni.  Tak też się stało.  Mamy dziś dzień wyciszenia, zadumy i  refleksji nad naszym  ludzkim losem i przemijaniem.  Jutro… idziemy do przodu. 

                                                                                            Grzegorz Oracz. 01.11.2017

 

Minął wrzesień, w życiu chwilka, o tym wrześniu zdanek kilka ... 

     Kolejne ze spraw i zadań zapisanych w planie pracy Rady Nadzorczej na II półrocze br., a także przyniesionych przez tzw. rozwój zdarzeń, stały się przedmiotem uwagi  tego organu, a wcześniej Prezydium i komisji, w minionym miesiącu.  Wrzesień to ta tytułowa „w życiu chwilka”, każdego z nas oczywiście, sprawy rozpatrywane przez Radę związane są w różnym wymiarze z funkcjonowaniem Spółdzielni.  

      Z dużą uwagą obserwujemy determinację i konsekwencję w działaniu Zarządu w dziedzinie poprawiania stanu istniejącego, a nade wszystko w tworzeniu nowych miejsc do parkowania jednośladów i aut, przede wszystkim członków Spółdzielni, poprawiania tym samym warunków życia codziennego. Obecnie nie są one zamknięte szlabanami, ani innymi przeszkodami, co wywołuje również nieprzychylne komentarze ze strony spółdzielców. Powstały lub powstają nowe place postojowe dla aut, przede wszystkim członków Spółdzielni, w rejonie budynków przy ul. Powstańców 17-19, obok siedziby OSM i  dawnego  pawilonu  „Junior” przy ul. gen .J. Hallera,  istniejące podlegają modernizacji i poprawie wyposażenia. Ciekawi znajdą na stronie internetowej opracowanie tekstowe i fotograficzne, jeszcze ciekawsi mogą to potwierdzić tzw. własnym okiem. Wobec istnienia uprawnionych oczekiwań ze strony członków Spółdzielni w nieodległym czasie zostaną unormowane zasady korzystania z miejsc parkingowych. 

     Rada na wrześniowym posiedzeniu, po wszechstronnym przedyskutowaniu i ocenieniu informacji i innych materiałów przedłożonych przez Zarząd Spółdzielni  przez komisje problemowe, oceniła przygotowania do kolejnego sezonu grzewczego, w tym zapotrzebowanie na tzw. moc zamówioną w OPEC-u, zatwierdziła strukturę organizacyjną Spółdzielni na 2018 rok, zatwierdziła regulamin Zarządu OSM – zrealizowano w ten sposób ostatnie z zaleceń polustracyjnych Zarządu KRS - , a także nowy regulamin spłaty zadłużenia  wobec OSM  w formie odpracowania długu przez zadłużonych członków Spółdzielni. Zaaprobowany został tekst zaproszenia do składania ofert w sprawie badania sprawozdania finansowego za 2017 rok. Novum dla tej ostatniej sprawy jest to, że wybrany w tym roku podmiot będzie związany umową na 2 lata, co jest wynikiem zmiany przepisów.  Poinformowani zostaliśmy o  zmianach prawa  spółdzielczego, a  zwłaszcza  dot. spółdzielczości mieszkaniowej,  tych, które już wystąpiły i istnieją. Wiele, albo wszystko wskazuje na to, że niezbędne będą kolejne korekty w treści Statutu OSM. Przyszłoroczne Walne Zgromadzenie  będzie podejmowało stosowne decyzje.  Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą zostały już upublicznione na stronie www.osm.ostroleka.pl 

     Krótko o jeszcze jednej sprawie – w czerwcu, o czym pisałem w swoim czasie – na tej samej stronie – Sąd Rejonowy rozpoznawał pozew Zarządu OSM przeciwko byłemu wiceprezesowi o zwrot nieprawnie pobranych wynagrodzeń. To tyle w skrócie. 6 października zapadł wyrok, nieprawomocny co prawda, ale jednak wyrok, w którym pozwany został  zobowiązany do zwrotu ok. 6500 PLN. Będą zapewne i inne koszty sądowe w tym zastępstwa, odsetki itd. Czy się będzie odwoływał?  Jego wybór.   

     Trwają, bo zostały odłożone do listopada, inne sprawy, ale o nich w innym czasie. 

                                                                                              Grzegorz Oracz

 

a życie i sprawy Spółdzielni toczą się swoim tempem...

  Parę chwil minęło od początku września, zatem nadeszła pora by skwitować wydarzenia i zdarzenia, które wystąpiły w funkcjonowaniu Spółdzielni w sierpniu, wrócić do 'klimatu" i okoliczności oraz ich otoczki. To, co zamieszczam na gościnnej stronie internetowej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jest w prostej linii pochodną zajmowania się przez Radę
Nadzorczą oraz jej uprawnione organy ocenami wielowątkowej działalności Spółdzielni.

     Zgodnie z przyjętym planem Rada zajęła się min. sytuacją finansową Spółdzielni za I półrocze 2017 r., sprawozdaniem Zarządu z wykonania planu remontów, także w okresie 6 miesięcy, rozliczeniami zużycia wody zimnej i ciepłej w II kwartale i gazu w okresie I półrocza. Poddane zostały ocenie działania Zarządu zmierzające do pozyskania środków unijnych na rewitalizację zasobów mieszkaniowych. Poddane zostały ocenie działania podjęte ponad pół roku temu przez Zarząd, a mające na celu uświadamianie i przekonywanie członków Spółdzielni do działań racjonalnych i prooszczędnościowych w gospodarowaniu energią cieplną. Podsumowane zostały działania organizacyjno-finansowe związane z czerwcowym sympozjum i festynem ( 18.06. ), ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się z treścią uchwały Rady Miasta z 29 lipca br. oraz jej uzasadnieniem - uchwała dotyczyła wniesienia przez Radę Miasta skargi kasacyjnej do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 12.06.2017 r., a także z odpowiedzią Zarządu Spółdzielni na tę skargę.

     Wracając do poszczególnych ze spraw,wymienionych ciurkiem przed chwilą, należy z uznaniem się odnieść do działań Zarządu w przedmiocie przestrzegania dyscypliny wydatków i kosztów ogółem, podobnie do troski o trudną dziedzinę, jaką są przychody, zakłócane po trosze przez trudną sytuację na rynku lokali użytkowych na wynajem. To, o czym piszę wielu z nas zna z tzw. autopsji - przy każdej ulicy są lokale puste, w wywieszkami o gotowości ich wynajmu. To są małe lokale, nasze mają niejednokrotnie po kilkaset metrów kwadratowych. Trudniej jest znaleźć najemcę z pomysłem i pieniędzmi. Nie dajemy się, podobnie jak w zakresie remontów przewidzianych w planie na ten rok. Kolejne budynki w drodze tzw. liftingu zyskują nowe barwy, otoczenie, wyposażenie. Powstały, powstają poprawiające warunki, a nawet poziom komfortu życia, parkingi i miejsca postojowe. Opracowane przez służby techniczne Spółdzielni informacje dotyczące tej sprawy pojawią się zapewne niebawem. W sprawie wody zimnej i podgrzanej oraz gazu na cele bytowe można powiedzieć tyle, że we właściwym czasie członkowie Spółdzielni otrzymali imienne informacje o stanie rozliczeń. Ważne jest to, że zużycie wody zimnej, a zwłaszcza tzw. "uchyły"/ rozbieżności/we wskazaniach urządzeń pomiarowych stanowią asumpt do podejmowania wachlarza działań porządkujących ten obszar. Nie jest dopuszczane istnienie dużych różnic, które mogą być symptomem zarówno niewiedzy o felerach instalacji np. spłuczki w WC lub jakiejś uszczelki, ale może też być owocem świadomej działalności lokatora lub jego bliskich - "jeszcze po kropelce", albo tak jak przed laty śpiewali ostrołęccy "Kolesie" ( Ostrołęcka Kapela Podwórkowa)- "tyle mi zostało, co mi nakapało". Informacje przekazywane przez administrację pozwalają przywracać pożądany stan.

     Z dużym zainteresowaniem i życzliwością Rada Nadzorcza wspiera Zarząd Spółdzielni w jego staraniach o pozyskanie wielomilionowych środków pieniężnych z Unii Europejskiej , które wsparłyby rewitalizację najstarszych zasobów mieszkaniowych. Jesteśmy pozytywnymi kibicami tych działań. Niebawem powinny się pojawić rozstrzygnięcia.

    Kilka słów warto poświęcić propagowaniu racjonalizmu i oszczędnego gospodarowania energią cieplną. Ze strony Zarządu i podległych mu służb poczyniony został znaczący wysiłek, efekty , a raczej ich brak dołują. Dosłownie, dołują. Oszczędzanie ciepła, to nie tylko ocieplanie budynków, od przyziemia do stropów, ale też wdrożenie indywidualnych podzielników ciepła. Zainteresowanie, a raczej negacja ze strony większości tych, którzy w ogóle chcieli odpowiedzieć na pytania sondy-ankiety są czytelnym dowodem na działanie wg przysłowia "moja chata z kraja".

     Dwa słowa o czerwcowych sympozjum i festynie - była już o tym mowa 2 miesiące temu, ale ostatnio oceniane były także delikatne strony organizacji, czyli za ile?, Ocena wypadła na tyle pozytywnie, że pozwala na myślenie o podobnych działaniach w roku 2018, a na pewno o 60.leciu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które nieubłaganie się zbliża jak amerykańskie tornado, i na pewno wystąpi, albo zaistnieje latem 2019 roku.

     O uchwale Rady Miasta podjętej w ostatniej wręcz chwili, i skardze kasacyjnej rozpisywały się lokalne media, zwłaszcza "Tygodnik Ostrołęcki" , blisko miesiąc temu zatem nie widzę powodów do prezentacji własnego w tej sprawie zdania. Czekamy ze spokojem - stroną jest Zarząd Spółdzielni, Rada kibicuje tym poczynaniom - na rozwój zdarzeń. Zasiłek chorobowy, koledze większości pp.radnych Rady Miasta Ostrołęki, płaci państwowa instytucja - Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

   Na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia Rada Nadzorcza podjęła 8 uchwał, które niebawem opublikowane zostaną na stronie www.osm.ostroleka.pl

                                                                                                               Grzegorz Oracz

 

ach, to tempo...ach, te upały lipcowe...

     Jeszcze nie czuje się atmosfery drugiej połowy środka roku, tego „z górki na pazurki”, może od jutra, a może we wrześniu ???  Ostatni dzień lipca, pierwszego  miesiąca wakacji dla dziatwy i młodzieży szkolnej, połowa intensywnie wykorzystywanego sezonu urlopowego. 

     Po pracowitym i pełnym wrażeń czerwcu ,  o czym w tym miejscu pisałem, lipiec miał tego zaangażowania inny wymiar.  

    Rada Nadzorcza uczestniczy na miarę własnych możliwości we wspieraniu administracji spółdzielczej, Zarządu i merytorycznych komórek na różnych, jak to się mówi, płaszczyznach.  Bolączką spółdzielni w całym kraju, my się tak bardzo od innych nie różnimy, jest rozliczanie się finansowe członków Spółdzielni w związku z zajmowaniem lokali, korzystaniem z mediów w rodzaju ciepła, wody, gazu. W lipcu  wzięliśmy udział, członkowie Rady, w spotkaniach z najtrudniejszymi dłużnikami.  O efektach  spotkań, zwłaszcza tych, które zaszczycili dłużnicy, będzie można mówić wtedy, kiedy potwierdzą działaniem swoje obietnice i deklaracje.

    Rada , zarówno na zebraniach komisji jak i Prezydium , wsparła podjęte przez Zarząd Spółdzielni działania wpisujące się w przyjęty przez Radę Miasta Ostrołęki projekt rewitalizacji m. Ostrołęki w latach 2017-2023  wspierany przez środki pieniężne Unii Europejskiej..  Bogactwo propozycji i zakresu prac modernizujących zasoby nie pozwala na ich szersze zaprezentowanie w tym felietonie.  Sprawy idą w dobrym kierunku , działania podjęte przez Radę pozwalają na uruchomienie wielu innych czynności, których wykonawcą będzie Zarząd Spółdzielni.

    Z pewnym zaciekawieniem oczekiwaliśmy, także Rada Nadzorcza, na działania Rady Miasta  związane z niekorzystnym dla niej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczącym radnego RM, byłego już wiceprezesa Zarządu.  O sprawie tej można się było naczytać w poprzedni wtorek, tj. 25 lipca. Sesja , nadzwyczajna zresztą – terminy uciekały – odbyła się we czwartek 27 lipca. W mojej ocenie,  z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że nie wiem co jest bardziej wątpliwe moralnie – czy ucieczka/wycieczka – od wycieknięcia – jednego z radnych nb. opozycyjnych wobec ugrupowania władczego, który być może nie chciał swych odczuć i tzw. stosunku objawić w wiadomej sprawie, czy – w formule „do krwi ostatniej” – wręcz rozpaczliwe bronienie radnego, który wzorcem zachowań z pewnością nie jest, a przyczyny jego odwołania są prawnie uargumentowane.  Odsyłam zainteresowanych nie tylko do treści artykułu w „Tygodniku Ostrołęckim”, otworem, zwłaszcza dla członków Spółdzielni stoją dokumenty  pełnej lustracji , która zakończyła się ważnymi i znamiennymi zaleceniami. Zarząd  Spółdzielni stara się je najpełniej zrealizować. Czekać będziemy  ze spokojem na wyniki kasacji wniesionej przez Prezydenta Miasta, wykonawcę uchwały Rady Miasta, do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

    Pozwolę sobie jeszcze na żartobliwą, ale okazjonalnie pasującą, historyczną dygresyjkę. Przedwojenny lwowski duet radiowy – telewizji jakiejkolwiek wtedy nie było – Szczepko i Tońko – śpiewał „A kto z nami trzyma sztamę, temu lepiej jak u mamy...”

                                                                                 Ostrołęka, 31 lipca 2017 r.

                                                                                       Grzegorz Oracz

 

Ludzie, ludzie, jak ten czas leci

     Niezauważenie, choć do końca półrocza mamy jeszcze paręnaście godzin, kończy się I półrocze tego roku. Półrocze arcypracowite dla mnóstwa ludzi, w Spółdzielni także...  Nie o tym jednak będzie mowa, gdyż comiesięcznie przekazywałem własne impresje związane z każdym wcześniej „zamkniętym” miesiącem, a o niektórych aspektach działalności  Spółdzielni, w tym również Rady Nadzorczej, mówią inne wzmianki zamieszczone na gościnnej stronie internetowej.

     Na to I.pólroczne wzmożenie niebagatelny wpływ miało, jak co roku zresztą, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.  Jego oficjalnej ocenie, prezentowanej przez Zarząd Spółdzielni, poświęcone były działania , w tym zebrania Rady Nadzorczej  i  jej organów w ostatniej dekadzie czerwca.  Mimo niewielkiej frekwencji  na 7. częściach Walnego Zgromadzenia , dla uspokojenia  dodam, nie różniącej się od podobnych zdarzeń w minionych latach, zgłoszono 60 różnej treści  wniosków związanych przede wszystkim z poprawą warunków życia społeczności spółdzielczych.  Zostaną one poddane wszechstronnej analizie , a także ocenie skutków finansowych ich wdrożenia, czasu realizacji itp.  Plan remontów  na rok bieżący został przecież przyjęty przez Radę Nadzorczą, nie jest z gumy, ma pewne ramy i granice, których nie tyle nie powinno się, co nie wolno przekroczyć.  Nie wszyscy wnioskodawcy zdają sobie z tego sprawę, a bywa lub bywało i tak, że wnioskodawca zgłaszał jakąś sprawę jednoosobowo, a tworzył miraż społecznego poparcia, który w zetknięciu z realiami i opiniami innych osób z tego środowiska pękał jak przysłowiowa bańka mydlana.

     Rada przyjęła plany pracy na II półrocze, w którym tempo , na co wskazuje tematyka – do wglądu w innej zakładce – nie osłabnie.

    Zaczynamy praktycznie 3.rok kadencji, która zakończy się wiosną następnego roku. W styczniu br. Rada Nadzorcza zaleciła Zarządowi przeprowadzenie przed sezonem grzewczym 2017/18 akcji zmierzającej do uświadomienia racjonalności i oszczędności w gospodarowaniu energią cieplną.  Trudno mówić o pozytywnym odbiorze tych działań, skoro zaledwie kilkanaście procent z ponad 1300 członków Spółdzielni zapytanych o opinie zechciało odpowiedzieć, a jeszcze mniej wyraziło aprobatę dla działań  prooszczędnościowych. Dopóki  się nie jest zmuszonym  sytuacja, wolnoć Tomku w swoim domku.  Kiedyś może jednak przyjść tzw. odgórny nakaz.

     Od wielu miesięcy konsekwentnie i z uporem wdrażane są zalecenia Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej będące pokłosiem pełnej lustracji przeprowadzonej jesienią 2015 roku.  Zalecenia są upublicznione na stronie internetowej Spółdzielni, nie wspominam o wszystkich, zresztą na Walnym  Zgromadzeniu też o tym mówiono, wspomnę o kilku istotnych z różnych względów sprawach. W czerwcu toczyły się w wymiarze rozpraw przed różnymi sądami  sprawy o zwrot nieprawnie pobranego wynagrodzenia  za pracę  w czasie wykonywania obowiązków radnego , o uznanie za bezprawną   uchwały Rady Miasta nie zezwalającej na zmianę warunków wynagradzania odwołanemu członkowi Zarządu Spółdzielni-radnemu Rady Miasta  czy też o zwrot pobranego wynagrodzenia , wypłaconego b. przewodniczącemu Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia obowiązków  prezesa zarządu.  Nie zapadły ostateczne rozstrzygnięcia, choć wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (nieprawomocny) nie pozostawił na uchwale Rady Miasta przysłowiowej „suchej nitki”.  Należy w tej walce o reputację Rady Miasta przewidywać możliwość złożenia wniosku o kasację wyroku do NSA.  Que sera ?/ co będzie/….. zobaczymy. 

     Wszystkim czytającym życzę pogody spokojniejszej niż w ciągu kilku ostatnich dni, choć deszcz był potrzebny.

                                                                                 Grzegorz Oracz

 

 Walne Zgromadzenie 2017, pierwsze refleksje ...

     W planie było, przygotowano, zwołano,  się odbyło….   Tak można by najkrócej skwitować tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.  Dzisiaj, 30 maja odbyła się VII, ostatnia część  obrad, które zaczęły się w miniony poniedziałek, 22 maja.

     W okresie poprzedzającym, a dokładniej od początku roku wykonany został przez szerokie grono pracowników Spółdzielni, jej Zarząd i Radę Nadzorczą  znaczący wysiłek związany z przygotowaniem kilku sprawozdań, informacji o wielu sprawach, które powinny i muszą się znaleźć  w tematyce Walnego Zgromadzenia.  O wydatkowanych pieniądzach, no bo wszystko trzeba wydrukować, dostarczyć w terminach regulowanych przez Statut   itp., itd. nie ma potrzeby pisać. Oczywista oczywistość, by zacytować klasyka w tej materii.  Właściwie to Walne jeszcze się nie zakończyło, trwać będzie  - nie dosłownie  przecież – jeszcze tydzień.  Statut Spółdzielni i regulamin Walnego Zgromadzenia  nakazują w okresie tygodnia po ostatniej części WZ odbyć posiedzenie kolegium Walnego, które tworzą przewodniczący i sekretarze poszczególnych części WZ, i ci właśnie funkcyjni dokonują autoryzacji  protokołów poszczególnych części, weryfikacji głosowań nad uchwałami. Odbędzie się to kolegium we wtorek 6 czerwca i dopiero po tej czynności będzie można mówić o zakończonym Walnym Zgromadzeniu. Tyle o tzw. literze prawa. 

   Pewne znaczenie, w kontekście z opisywanymi wcześniej wysiłkiem organizacyjnym i intelektualnym, przywiązywali organizatorzy do uczestnictwa, czyli tzw. frekwencji.  Powiem krótko – bywało lepiej, bywało gorzej. Tegoroczny wynik – 151 uczestników  na 4111 uprawnionych ( 3,67 %)- nie poraża, każe szukać przyczyn tego braku zainteresowania..  Podjęte zostały wszystkie ( 8 ) uchwały związane z prezentowanymi sprawozdaniami, zgłoszono wiele cennych  wniosków związanych z poprawą jakości życia w zasobach i osiedlach  spółdzielczych , ale i sporo innych, świadczących o egoizmie  i znajomości przysłowia o grabiach grabiących do siebie  i mojej chacie z kraja…..  Potrzeby innych muszą ustąpić przed moimi, ale kasy musi starczyć na wszystko, a najlepiej by było, żeby wystąpiły obniżki wysokości obciążeń… a w ogóle, to ja się nie zgadzam na parking/postój bo mam rower, a nie samochód, a psy i kupy przez nie pozostawiane powinna sprzątać Straż Miejska, i tak dalej, i  w tym stylu. 

     Wnioski wymagać będą ich uważnej oceny, także realności , w tym pozostawania w jakichś relacjach z zadaniami remontowymi  przyjętymi na ten rok przez Radę Nadzorczą. Rada się zbierze w końcu czerwca, czasu do analiz trochę jest.   

                                                                                                            Grzegorz Oracz

 

...a temperatura rośnie, na dworze też...

     Pisane przeze mnie krótkie komunikaty, coś w rodzaju felietonów comiesięcznych, pozostają w związku z pracą organów samorządowych Ostrołęckiej  Spółdzielni Mieszkaniowej. Tytułowa zaś pogoda wiąże się nie tylko z coraz wyższą ciepłotą zewnętrzną, której symptomem może być wyłączenie centralnego ogrzewania, także klatek schodowych z otwartymi drzwiami,  ale przede wszystkim ze zbliżającym się Walnym Zgromadzeniem, w istocie swej sprawozdawczym. 

     W kwietniu, muszę to przypomnieć, Rada Nadzorcza przyjęła wszystkie dokumenty przygotowane przez Zarząd Spółdzielni, a związane z mającym się odbyć w maju, dokładnie od 22 do 30.05, Walnym Zgromadzeniem (w częściach). Jeszcze w końcu  kwietna, przed długim weekendem , do pocztowych skrzynek odbiorczych członków Spółdzielni dostarczone zostały, przygotowane w formie  broszurowej, wszystkie wymagane przepisami prawa dokumenty, w tym sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, opinia biegłego rewidenta dot. sprawozdania finansowego  za 2016 rok, projekt planu – kierunki  działania – na 2017 rok, a także projekty uchwał, które podlegać będą głosowaniu z udziałem uprawnionych członków.  Odbywające się 18 maja posiedzenie Rady Nadzorczej mogło z satysfakcją odnotować  także  to, że w żadnym z terminów, w których jeszcze przed Walnym Zgromadzeniem mogły być zgłaszane  uprawnione wnioski i żądania, takie wnioski bądź uwagi nie zostały zgłoszone.  Idziemy na Walne Zgromadzenie z podniesioną głową, z poczuciem satysfakcji z dobrze, we własnej ocenie, wykonywanej społecznej posługi. 

     A dzisiaj dokonaliśmy oceny sytuacji finansowej Spółdzielni za I kwartał, oceniliśmy pracę działu Społecznego, Oświatowego i Kulturalnego, także za miniony kwartał a także  dokonaliśmy przeglądu i zaawansowania przygotowań do, po raz pierwszy w dziejach Spółdzielni organizowanego, uroczystego skądinąd sympozjum poświęconego problematyce spółdzielczości mieszkaniowej i festynu spółdzielczego, które zorganizowane zostaną 18 czerwca br, w niedzielę, w obiektach i na terenie Spółdzielni przed jej siedzibą. Będą informacje, plakaty.  Ma być spółdzielczo, czyli radośnie i swojsko. Ma być pogoda (nie podjęto w tej sprawie uchwały).  Wracając do prozy życia – oceniona została pozytywnie działalność Spółdzielni  na drażliwym i ważnym obszarze, jakim jest terminowe regulowanie zobowiązań czynszowych i opłat eksploatacyjnych za I kwartał. Jest dobrze i lepiej , niż poprzednio.  Zajęliśmy się też, oczywiście Rada Nadzorcza,   innymi, nie mniej ważnymi sprawami  dotyczącymi I kwartału, w tym wynikami rozliczenia zużycia wody zimnej i podgrzanej, uchwalony został  regulamin wyboru najemców garaży w zasobach OSM , wreszcie pozytywnie zaopiniowany został wniosek Zarządu dot. zgody na zakup nowego samochodu dostawczo-osobowego o udźwigu do 3,5 tony.  Dotychczas eksploatowany Fiat ducato zwyczajnie się sypie, ma ponad 13 lat.  Przez wiele tygodni wstecz, ale w tym roku, Zarząd poprzez ADM 1 i 2 zbierał opnie członków Spółdzielni w sprawie racjonalnego i oszczędnego gospodarowania energią cieplną, w skrócie ujmując czy podzielniki ciepła będą życzliwie przyjęte.  Nie będą !!!  Na ponad 1000 zapytanych zaledwie ok. 200 raczyło odpisać/odpowiedzieć. Rozrzut głosów za/przeciw też nie nastraja…  Kiedyś, w przyszłości, rząd zaleci i nie będzie pytania o chęć albo niechęć.   To tyle.

     Do zobaczenia na Walnym Zgromadzeniu, do zobaczenia 18 czerwca. Następne posiedzenie Rady odbędzie się za półtora miesiąca.

                                                                                                                                                                                Grzegorz Oracz

 

wiosna - coraz bliżej Walne Zgromadzenie 2017...

     Zapowiedź przyspieszenia tempa pracy organów Spółdzielni zawarłem w pomarcowych impresjach sprzed półtora tygodnia. Wszyscy, dosłownie wszyscy, zwijali się by nie łamać terminów kalendarzowych związanych z przygotowaniem i prawidłowym odbyciem tegorocznego Walnego Zgromadzenia.  Jeszcze w marcu ( 29.03 ) zebrało się Prezydium, wskazało  na   6 kwietnia, jako dzień zebrania Rady, wcześniej - 3.04 -  odbyły swoje robocze spotkania wszystkie komisje. Na wspomnianym przed chwilą posiedzeniu Rady Nadzorczej przyjęte zostały ostatnie z materiałów związanych z WZ, a w tym: zawiadomienie wraz z porządkiem obrad, opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz projekty 8 uchwał, które będą przedmiotem, obok wszystkich dokumentów wymienionych półtora tygodnia temu, Walnego Zgromadzenia. Podjęto uchwałę, której wdrożenie uruchamia czynności związane ze zwołaniem   Walnego Zgromadzenia przez Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.  Było to jedyne zaplanowane w kwietniu posiedzenie Rady. Zbliżający się czas świąt był okazją do złożenia sobie  wiosennych życzeń ciepła rodzinnego, zdrowia i pomyślności. Takie życzenia kieruję z upoważnienia Rady Nadzorczej, Zarządu Spółdzielni i jej pracowników do wszystkich Państwa, członków i mieszkańców zasobów spółdzielczych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Grzegorz Oracz

 

W marcu jak w garncu...

     Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni, które zaplanowane jest na drugą połowę maja br., wyznacza zakres i tempo pracy znaczącego kręgu ludzi, pracowników, kierowników działów  i Zarządu Spółdzielni przygotowujących wymagane przez Statut  opracowania, informacje itp., a także Rady Nadzorczej, której to Statut nadał szerokie uprawnienia związane z opiniowaniem i rekomendowaniem wielu z nich Walnemu Zgromadzeniu. 

     Ostatnie w I kwartale, odbyte 31 marca zebranie Rady, poprzedzone posiedzeniami Prezydium oraz komisji Rady, miało taki właśnie charakter. W lutym i marcu trwało, wykonywane przez uprawniony podmiot, badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok. Raport biegłej rewident był wiodącym tematem, ale obok znalazło się też to właśnie sprawozdanie. Zarówno raport biegłej rewident, jak opinie komisji Rady Nadzorczej nie pozostawiały cienia wątpliwości – gospodarka  finansowa Spółdzielni miała się dobrze. Rada Nadzorcza przyjęła w tej sprawie stosowne uchwały rekomendując raport i sprawozdanie finansowe Walnemu Zgromadzeniu, podobnie jak sprawozdanie  Zarządu z pełnej  działalności Spółdzielni w minionym roku. Ocenione zostały wdrożenie wniosków zgłoszonych przez uczestników ubiegłorocznego Walnego Zgromadzenia ,,zaawansowanie wdrażania planu działań naprawczych będącego pokłosiem lustracji Spółdzielni przeprowadzonej przez Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej późną jesienią 2015 roku. 

     Rada Nadzorcza zajęła się też innymi istotnymi sprawami, w tym wynikami rozliczenia kosztów energii cieplnej za 2016 rok, przestrzeganiem - było to „piętą achillesową” poprzednich władz Spółdzielni – procedur w zakresie dokonywania przetargów na roboty budowlane i usługi. Przyjęte zostało własne sprawozdanie z działalności Rady w minionym roku. Przyjęty został wreszcie harmonogram przebiegu Walnego Zgromadzenia, które przypomnę, odbędzie się w ostatniej dekadzie maja br. Wszyscy członkowie Spółdzielni otrzymają imienne zawiadomienia. Kompetencje Rady dotykają także spraw gospodarczych, w tym lokalowych – z uwagą i aprobatą Rada Nadzorcza obserwowała działania i starania Zarządu w obszarze wydzierżawiania lokali, zwłaszcza wielkopowierzchniowych  obiektów handlowo-usługowych. 

     W marcu wielu spółdzielców złożyło podpisy pod protestem związanym z inicjatywami posłów niektórych klubów parlamentarnych, zmierzających wprost lub bokami do uchwalenia ustaw zagrażających bytowi spółdzielni. Za ten akt blisko 800 spośród mieszkańców Ostrołęki serdecznie dziękuję. 

     O tym pisał 2-3 tygodnie temu „Tygodnik Ostrołęcki”, ale wypada piszącemu uczynić wzmiankę o zdarzeniu, które spółdzielcy znają z  atmosfery Walnego Zgromadzenia, szczególnie ubiegłorocznego. Spółdzielnia została pozwana do sądu przez byłego prezesa zarządu ogarniętego żądzą uzyskania kilkudziesięciotysięcznej odprawy za…. w jego mniemaniu, zasługi.  Został, przypomnę odwołany za szkodzenie Spółdzielni. Sąd Okręgowy oddalił, jako podmiot 2.instancyjny te żądania, jako pozbawione racji i społeczno-prawnego umocowania. Nie ma lekarstwa na narcyzm i megalomanię, ot co ! 

                                                                                                           Grzegorz Oracz

 

pracowity krótszy luty... 

     Mimo, że krótszy o 3 dni od poprzednika, luty był równie zapełniony i bogaty w liczne zdarzenia. Od pierwszych dni rozpoczęte zostały przygotowania ze strony Zarządu i zespołów pracowniczych mające na celu przygotowanie opracowań różnych tematów i spraw objętych planem pracy Rady Nadzorczej. Mając na uwadze zbliżające się Walne Zgromadzenie, które zapewne odbędzie się w maju – brak jest jeszcze  precyzyjnych ustaleń – postanowiono przedyskutować i uchwalić niektóre z dokumentów związanych z Walnym Zgromadzeniem.

     Rada Nadzorcza się zebrała 27 lutego. Przyjęte zostały sprawozdanie Zarządu z wykonania rzeczowo-finansowego planu remontów za 2016 rok. Warto zwrócić uwagę na to, że wydatkowano łącznie ponad 3,5 miliona złotych na remonty budynków mieszkalnych  oraz infrastruktury towarzyszącej, a także na prace remontowo-budowlane budynków i lokali użytkowych i inwestycje. Nie  miejsce i czas na szczegółowe opisanie gdzie, co i w jakim zakresie zrobiono, gdyż zainteresowani Spółdzielcy mogą, niezależnie od tego co kto widział i zarejestrował w pamięci, wejrzeć w dokumentację znajdującą się w dziale technicznym Spółdzielni.

     Zostały również przyjęte inne opracowania przedłożone przez Zarząd, a dotyczące  wyników rozliczenia kosztów zużycia gazu (II półrocze oraz 2016 r.) wody zimnej i ciepłej wody użytkowej za IV kwartał  2016 oraz cały ubiegły rok – podjęte zostały stosowne uchwały. Wcześniej do wszystkich członków Spółdzielni dotarły dokumenty rozliczeniowe i informacje o nadpłatach (częściej) lub niedopłatach (rzadziej).

   Uchwalony został, jako że jest to kompetencja Rady Nadzorczej, regulamin Walnego Zgromadzenia, Komisja Rewizyjna podejmie kontrolę przestrzegania, w 2016 roku, przez Zarząd Spółdzielni procedur przetargowych przy wyborze wykonawców robót budowlanych i usług.

     Z dużą uwagą obserwowaliśmy i uczestniczyliśmy w staraniach o pełne wykorzystanie powierzchni spółdzielczych  lokali użytkowych, pozyskanie dzierżawców na dłużej niezajęte lokale. Nadal jest trudno.

     Rozpoczęło się badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok, którego wynik zostanie przedstawiony także na Walnym Zgromadzeniu.

     W dniach 27 – 28 lutego, z inicjatywy Zarządu Spółdzielni, w siedzibie OSM odbyło się 2. dniowe szkolenie prowadzone przez specjalistkę reprezentującą Krajową Radę Spółdzielczą. Uczestnicy – Zarządy, członkowie rad nadzorczych i pracownicy wielu ostrołęckich spółdzielni mieszkaniowych, łącznie ponad 100 osób, zgłębili problematykę związaną z ochroną danych osobowych, a także  z prawnymi uregulowaniami funkcjonowania organów spółdzielni i szeroko pojętą odpowiedzialnością i sankcjami . W drugim dniu szkolenia wśród uczestników pojawiła się grupa młodych spółdzielców ze Spółdzielni Uczniowskiej “EKONOMIK” działającej w Zespole Szkół  Zawodowych nr 4. Wiedza przyda się wszystkim.

     Przed nami marzec, w którym wedle przysłowia (w marcu jak w garncu) pracy i wrażeń również nie zabraknie. Jest przecież dłuższy aż o 3 dni od poprzednika.   

                                                                                                Grzegorz Oracz

 

wokół zima, a Rada robi swoje

   Tytułowa zima jednak jest, choć bardziej umownie, niż rzeczywiście. Nie wywołujmy jednak przysłowiowego wilka z lasu. “Idzie luty, wdziewaj buty”, albo podobnie kwituje kalendarzowe następstwa ludowe przysłowie. Zima, jak dotąd , mocno nie nadokuczała. Dość o zimie, a teraz do rzeczy.

     Druga połowa stycznia była czasem podwyższonej aktywności Prezydium, komisji i samej Rady Nadzorczej. Zgodnie z planem 30 stycznia, tak postanowiło Prezydium, odbyło się zebranie Rady Nadzorczej, w trakcie którego uchwalony został plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni oraz program działalności społeczno-oświatowo-kulturalnej na 2017 rok.

     Ponadto Rada przyjęła informacje przedłożone przez Zarząd, a dotyczące zużycia energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz pracy Działu Społecznego, Oświatowego i Kulturalnego za 2016 rok. Omówione zostały kolejne etapy porządkowania prawa wewnątrz spółdzielczego. Statut, bo o nim mowa, był już poddany niezbędnym zmianom , wynikającym z  wdrażania zaleceń polustracyjnych z lutego ub. roku. Przez niemal cały rok spodziewaliśmy się uchwalenia nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ale że Sejm zajęty był i  jest czymś zgoła innym, ze zwykłej staranności i dążenia do posługiwania się przepisami skonstruowanymi w zgodzie z ustawą , uchwalone zostały zmiany wymagane tymże prawem. Zostaną również poddane pod ocenę uczestników Walnego Zgromadzenia. 

     Od kilku miesięcy Zarząd, a pośrednio także Rada Nadzorcza, odczuwa pewien dyskomfort związany z trudnościami w znalezieniu najemców lokali po upadłych, albo w innej formie zakończonych biznesach – stoją puste, ale kosztują (!!!)-  spółdzielcze lokale po MARC POL-u, Towarotece. Rynek nieruchomości w Ostrołęce jaki jest, każdy widzi. Dużo pustostanów, brak zainteresowania ze strony potencjalnych najemców, są zainteresowani kupnem, ale....nie wszystko na sprzedaż.  Władze Spółdzielni w tej skomplikowanej sytuacji korzystają z wszelkich, dostępnych lokalnie możliwości, by to zjawisko i jego skutki zminimalizować. 

     Wśród innych spraw zajmujących uwagę Rady warto wspomnieć o prawomocnym zakończeniu procesu wytoczonego Spółdzielni przez jednego z członków Zarządu odwołanego w czerwcu 2015 roku o wypłatę horrendalnie wysokiego odszkodowania i oddaleniu tego roszczenia, w I. instancji także oddalonego. Rada Nadzorcza niektórym członkom  Spółdzielni jawi się jako instytucja pomocy społecznej, stojąca na dodatek ponad prawem. 

     Od wielu miesięcy trwają, z udziałem Urzędu Miasta, komornika sądowego i innych podmiotów, starania o odzyskanie dziesiątek tysięcy zaległych opłat czynszowych itp. Gdy zawodzą wszystkie środki, gdy bank odmawia udzielenia kredytu, dłużnicy oczekują od Rady zachowań niespółdzielczych - umorzenia zobowiązań, kolejnych zmian warunków poprzednich umów i skutków negocjacji, jednocześnie odmawiając przyjęcia pomocy lokalowej ze strony Prezydenta Miasta, bo szkoda  im  z powodów sentymentalnych mieszkania spółdzielczego. Proza życia...  

     Na stronie internetowej Rady Nadzorczej zamieszczone są uchwały podjęte 30 stycznia, członkowie Spółdzielni mają prawo wglądu do treści protokołów i opracowań będących przedmiotem pracy Rady. Udanych  i pożytecznych lektur.

                                                                                                                 Grzegorz Oracz

 

Zakończył się rok...

     Wzorem poprzednich komunikatów, ale też nawiązując do publikacji sprzed miesiąca, chciałbym się odnieść do pracy organów reprezentujących członków  Spółdzielni, ale też wspomnieć o działaniach nieopisywanych na łamach mediów.

     W sobotę 17 grudnia wigilijną aurę stworzyli członkowie Klubu Seniora “Wrzos”, potem pojawiły się piękne paczki dla kilkudziesięciorga rodzin i ich dzieci.  Animatorem tych działań był przede wszystkim Zarząd Spółdzielni.  

     Tuż przed świętami zebrało się Prezydium Rady, we środę poświąteczną obradowały komisje, a Rada Nadzorcza w pełnym składzie odbyła planowe zebranie w czwartek przed Nowym Rokiem.

     Zapoznani zostaliśmy z wynikami pracy, powołanego jeszcze w końcu 2015 roku, zespołu d/s zmian przepisów pomieszczonych w Statucie. Informacja, którą przedstawił wspomniany zespół, już w postaci wymaganej aurą przyszłorocznego, a właściwie tegorocznego Walnego Zgromadzenia będzie się znajdować, wraz z projektem stosownej uchwały, w zestawie dokumentów na to Walne Zgromadzenie przygotowywanych. Treść projektu dotyczy  pełnego powiązania Statutu OSM z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.

     Z dużą uwagą zajęliśmy się wdrażaniem wniosków zgłoszonych w czasie Walnego Zgromadzenia w 2016 roku, osiągniętymi powodzeniami lub, zdecydowanie rzadziej, zahamowaniem z różnych powodów, np. wobec braku zgodności międzyludzkiej zatrzymaniem , mimo poniesienia kosztów na przygotowanie dokumentacji technicznej, zbudowania, lub jak kto woli, urządzenia miejsc parkingowo-postojowych dla aut mieszkańców kilku enklaw blokowych. Zapewne żądania powrócenia do tzw. sprawy ponowią się, ale “sam tego chciałeś, Grzegorzu Dyndało”.

     Powoli się też kręcą tzw. “młyny sprawiedliwości” – władze Spółdzielni podjęły wiele czynności związanych z wyegzekwowaniem od osób winnych zaniechań lub działań na szkodę Spółdzielni i jej członków, stosownych zachowań lub rekompensat. Trwa swoista “przepychanka prawna” z Radą Miasta dotycząca jednego z byłych szefów Spółdzielni, radnego Rady Miasta.  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnie zapewne ten spór.

     Mając w pamięci i dokumentacji wykonawczej dobre wyniki osiągnięte w okresie 9 miesięcy 2016 roku, Rada Nadzorcza uchwaliła ambitny plan remontów zasobów lokalowych OSM, budynków przede wszystkim mieszkalnych. Na wniosek Zarządu Spółdzielni dokonane zostały niezbędne zmiany w treści “Regulaminu rozliczania kosztów zimnej wody i odprowadzania ścieków” – stosowny aneks uporządkuje ten problem w pawilonie przy ul. gen. J. Hallera 13a. Wreszcie przyjęliśmy własne plany pracy na I półrocze 2017 roku, mając świadomość konieczności odpowiedniego przygotowania i przeprowadzenia, w pełnej zgodzie z przepisami prawa i kalendarzem, Walnego Zgromadzenia. Zamieszczone we właściwym miejscu treści tych dokumentów, dostępne dla Państwa, tę opinię powinny utrwalić. Wraz z przyjętymi w czasie ostatniego posiedzenia 4 uchwałami, Rada Nadzorcza działalność uchwałodawczą zakończyła 62 uchwałami – różnej treści, o różnym ciężarze gatunkowym – potrzebnymi, wymaganymi przez Statut Spółdzielni. Przyjęliśmy półroczny terminarz co wtorkowych dyżurów członków Rady Nadzorczej, oczekujemy pozytywnych następstw wprowadzenia od 1 stycznia 2017 roku zindywidualizowanych rachunków bankowych w rozliczeniach ze Spółdzielnią. Wydatnie się zmniejszyły zadłużenia członków wobec Spółdzielni, nie bez udziału władz miasta trzeba to wyraźnie zaakcentować. 4 mieszkania lub lokale mieszkalne postawione do dyspozycji dłużników z wyrokami eksmisyjnymi pozwoliły , jak to się mówi, rozwiązać wiele problemów, w tym także ludzkich. Podziękowaliśmy włodarzom miasta.

     Mając na uwadze kończący się rok -  sobie, pracownikom Spółdzielni i Zarządowi oraz wszystkim Państwu - złożyliśmy życzenia noworoczne. Przed nami kolejne wyzwania, potrzebne będą  nadal zapał i chęć.  Pisząc tuż po zakończonym  noworocznym konkursie skoków i sukcesie naszych reprezentantów, będąc pod jego wrażeniem, wszystkim Państwu życzę dobrego zawsze zdrowia i samopoczucia oraz spełnienia nadziei i celów . 01 stycznia 2017 r.

                                                                                                       Grzegorz Oracz

 

 

A przed nami zima, koniec kalendarza...

     Wzorem poprzednich komentarzy opiszę w kilkudziesięciu zdaniach listopadowe Rady Nadzorczej działania. Wielość osobistych kontaktów członków Rady z mieszkańcami – członkami Spółdzielni, pracownikami i szerzej, strukturami organizacyjnymi, a także z Zarządem, spięła  swoista klamra – organizacyjno-techniczne zebranie Prezydium, po nim robocze posiedzenia komisji, a  na nich dyskusje poświęcone analizom i opiniowaniu informacji i różnych opracowań przedkładanych przez Zarząd Spółdzielni, i wreszcie zebranie - posiedzenie plenarne - Rady Nadzorczej, wymiana ocen, poglądów i opinii, a w konsekwencji podjęcie w głosowaniu ważnych dla porządku, nie tylko  prawnego, uchwał.

     W listopadzie, pomijam daty, zajęliśmy się zatem sytuacją finansową Spółdzielni za III kwartały – dobrą, nawet jeśli się zważy na trudności i mniejsze przychody z wynajmu lokali użytkowych – puste stały “TOWAROTEKA” i lokal po “MARC-POL-u”-.

     Z uznaniem Rada odniosła się do szeroko pojętych wyników osiągniętych w zakresie remontów, a więc efektów rzeczowych, kosztów i wreszcie konieczności dokonania niezbędnych zmian pierwotnych planów. Różne względy spowodowały to, że nie przybyło i nie przybędzie już do końca roku – mamy lekką, ale przecież zimę – tyle, ile przyjęto w planie, miejsc parkingowo-postojowych. Uchwały Walnego Zgromadzenia zostały zignorowane, by tylko tak to określić, przez nielicznych, ale nieuczestniczących w Walnych Zgromadzeniach mieszkańców kilku ważnych osiedli bądź zespołów budynków. Górę wzięły emocje, półprawdy i plotki – np. o zamiarze budowania podziemnych garaży na terenie między budynkami przy ul. Goworowskiej 2 i 4, Sienkiewicza 3 czy Reymonta 5. Problem istnieje, zamieść się pod przysłowiowy dywan nie da.

     Kolejnym obszarem pracy Rady było odniesienie się do sytuacji występującej na rynku wynajmu lokali i powierzchni w zasobach Spółdzielni, a także podjęcie wiążących Zarząd decyzji dot. wysokości stawek opłat na 2017 rok. Wielu z nas poruszając się, zwłaszcza pieszo, po ulicach naszego miasta widzi wiele pustych lokali czekających, dosłownie, na zagospodarowanie przez kogoś mającego cel i pieniądze, i wyobraźnię, i chyba odwagę.

     Rada Nadzorcza zapoznała się z wynikami działalności wykonywanej na rzecz członków Spółdzielni i ich rodzin przez Dział Społeczny, Oświatowy i Kulturalny. Wyraziliśmy uznanie dla wyników i zaangażowania skromnego liczbowo, ale pracującego z werwą, weną i sercem zespołu.

     Obserwujemy od dłuższego czasu działania służb Spółdzielni i podmiotów współdziałających z nimi, w tym  O P W i K  oraz OPEC-Energa, w zakresie poprawności rozliczeń zużycia wody zimnej i podgrzanej. Podjęte zostały stosowne kroki, w tym niezbędna dla tychże rozliczeń uchwała.

     Pożar instalacji elektrycznej w jednej z klatek schodowych budynku przy ul. gen. Gorbatowa 12 A można uznać za zdarzenie przeszłe, większość zadań związanych z doprowadzeniem tego obiektu do porządku, czyli stanu co najmniej poprzedniego, została wykonana.

     Odbywała się w atmosferze nie za głośnej praca Komisji Statutowej – zespołu powołanego jeszcze w ub. roku do pracy nad brzmieniem Statutu i dostosowaniem jego treści do obowiązującego prawa – żywiliśmy uprawnione obawy o sygnalizowane efekty “poselskiego majstrowania” przy prawie spółdzielczym w ramach tzw. “dobrej zmiany”. Stosowne propozycje, po przyjęciu ich przez Radę Nadzorczą , już wiosną 2017 roku, zostaną przedstawione do oceny przyszłorocznemu Walnemu Zgromadzeniu.

    Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informację o toczących się przed różnymi organami, w tym także przed sądami powszechnymi, postępowaniach przeciwko byłym członkom władz Spółdzielni. Działania, do których wdrożenia i prowadzenia Zarząd Spółdzielni został zobowiązany zarówno treściami wniosków polustracyjnych Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, jak i uchwał Walnego Zgromadzenia w 2016 roku, zmierzają do wyegzekwowania odpowiedzialności od osób winnych zaniedbań.

    Zaczęła się, może trochę nieśmiało, nie waliło, nie wiało...zima, do której staraliśmy się przygotować, tzn. bardziej pracownicy administracji i służb technicznych. Życzmy im wszystkim szorstkości nawierzchni i serdeczności nas.

     Korzystam z możliwości i wszystkim zainteresowanym życiem naszej Spółdzielni pozwalam sobie życzyć dobrego dla nich i ich bliskich Nowego Roku z numerem kolejnym 2017.

                                                                                                                    Grzegorz Oracz

 

 

Przeminęło, przeleciało...już 10 miesięcy

     Od ponad roku, korzystając z gościnności strony internetowej Naszej Spółdzielni, staram się, w niezbyt oficjalnej formie, opisywać i komentować pracę Rady Nadzorczej, a także, choć w niewielkim stopniu, odnosić do zdarzeń występujących w funkcjonowaniu sporego organizmu, jakim jest bez wątpienia Spółdzielnia i jej administracja.

     W końcu 2. dekady października odbyło się zebranie Prezydium Rady Nadzorczej, a kilka dni potem obradowały wszystkie komisje stałe. Tematyka obu posiedzeń związana była z zaplanowanym na 26 października zebraniem Rady.

     W czasie wspominanego posiedzenia powróciliśmy do ubiegłorocznej zimy, przygotowań podjętych jesienią 2015 roku, a zwłaszcza kosztów poniesionych na przeciwdziałanie zdarzeniom pogodowym w czasie tejże zimy trwania. Z perspektywy roku można powiedzieć, że nie była to zima kosztowna i uciążliwa. Koszty, jakie Spółdzielnia poniosła na usuwanie śniegu oraz gołoledzi z ciągów pieszo-jezdnych (chodników i dróg wewnętrznych) osiedli wyniosły łącznie 47.883,87 PLN, w której to kwocie największą pozycję stanowiły koszty tzw. robocizny – ponad 37,87 tys. zł. Pozostałe ponad 10 tys. zł. stanowił koszt sprzętu technicznego oraz tzw. materiałów szorstkich (piasku, soli drogowej).

     Opracowanie planu zabezpieczenia przed nadchodzącą zimą, oby nie tęgą, objęło przegląd techniczny wszystkich budynków pozostających w zarządzie Spółdzielni, podczas którego sformułowano uwagi dot. sprawności urządzeń grzewczych, szczelności zamknięć itp. Powstał plan działań, który Rada zaaprobowała.

     Wybrany został przez Radę Nadzorczą podmiot uprawniony do wykonania badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016. Najwyżej została oceniona oferta FINANS-SERVIS sp. z o.o. z Warszawy.

     Dokonana została głęboka ocena wdrażania zaleceń wynikających z listu polustracyjnego Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej i jego uzupełnienia, znanych członkom Spółdzielni z treści dokumentów dostarczonych przed tegorocznym Walnym Zgromadzeniem oraz widniejących na stronie internetowej Spółdzielni. Część członków Rady wyrażając pozytywną opinię o efektach podjętych działań Zarządu, zgłaszała - ich zdaniem uprawnioną - potrzebę “podkręcenia tempa” w dochodzeniu, na różnych płaszczyznach i polach, naprawy szkód wyrządzonych Spółdzielni, jej członkom i majątkowi przez byłe władze – Zarząd i Radę Nadzorczą – działające do połowy 2015 roku.

     Oceniliśmy także stan (na 30 września) realizacji uprawnień pracowniczych pracowników OSM w obszarze wynagrodzeń, urlopów, świadczeń socjalnych. Trzeba powiedzieć wprost, że do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce tzn. do ok. 4,7 tys. zł. brutto, wynagrodzenie w OSM – ok. 3,6 tys. zł. – nie dorasta i nie dorośnie...

     Zajęliśmy się też zdarzeniem losowym, które miało miejsce w niedzielę, 16października, w budynku przy ul. gen.A.Gorbatowa 12 A. W jednej z klatek schodowych, a pośrednio we wszystkich mieszkaniach, uległa zniszczeniu , w wyniku pożaru, cała instalacja elektryczna. Podjęte przez Zarząd, w dniu zdarzenia i bezpośrednio potem, rozmaite działania zapewniły mieszkańcom powrót do normalności. Szkody będą jeszcze usuwane, min. trzeba będzie odnowić wnętrze klatki schodowej, uzyskać stosowne atesty i dokumenty ze strony specjalistycznych służb nadzoru, ale niebawem życie mieszkańców tego domu powinno wrócić do normy.

     Wszystkie opisywane wcześniej sprawy zakończone zostały podjęciem uchwał, które już są zamieszczone we właściwej zakładce tej strony.

                                                                                                   Grzegorz Oracz

 

 

przeminął wrzesień, przed nami jesień....

       Tak właśnie było – aniśmy zauważyli, a już za nami... Wrzesień i działalność Rady Nadzorczej związana z tym fragmentem roku nie były już tak epizodyczne. Poprzedzone aktywną pracą zespołów pracowniczych i Zarządu, odbyły się robocze zebrania wszystkich komisji, Prezydium oraz, 27 września, posiedzenie całej Rady.

         Czym się zajmowały wymienione gremia?

      Narasta, nasila się problem braku lub niedostatku miejsc, w których lub na których chcielibyśmy pozostawiać pewnie i bezpiecznie, swoje pojazdy, czasem auta, czasem jednoślady. Coroczne, tegoroczne także, Walne Zgromadzenia Członków dowodzą powagi sprawy. Dowodzą racji tych, którzy przychodząc zgłaszają, się dopominają, postulują... Realizacja, właśnie we wrześniu oceniana przez Radę, wcale nie nastraja optymistycznie, bo jeśli są chcący, to oczywiste jest, że będą przeciwnicy. Tak właśnie było, i niestety jest. Terenów, na których możliwe byłoby posadowienie parkingów i miejsc postojowych “pod chmurką” jest niewiele, nowe miejsca postojów aut, rowerów i motorowerów bądź motocykli będą powstawały według przyjętych planów, ale nie bez oporów, demagogii, negacji.

       Rada deliberowała też nad skomplikowaną materią kosztów zamawianej mocy cieplnej nie zawsze pozostającej w zgodzie z działaniami, w tym kosztami ocieplenia i uszczelnienia budynków zmierzającymi do racjonalnego, czyli optymalnego poziomu zakupu tegoż ciepła od monopolisty. O zainteresowaniu problemem świadczyć może zamieszczona w portalu społecznościowym “MO” wymiana poglądów mieszkańców naszych osiedli związana z ciepłotą wody dostarczanej do kranów.

     Zatwierdzona została przyszłoroczna struktura organizacyjna Spółdzielni, w tym poziom zatrudnienia , zasadniczo nie różniący się od tegorocznego, tj. 76 etatów wraz z Zarządem.

       Wyrażone zostały opinie i wnioski związane z utrzymywaniem czystości wewnątrz budynków oraz wokół nich. Innymi sprawami, o innym ciężarze gatunkowym, były sprawy dotyczące warunków zamieszkania osób niepełnosprawnych, poprawy stopnia i efektywności rozliczeń finansowych ze Spółdzielnią.

        Warto też przypomnieć, że zmiany w treści Statutu Spółdzielni - uchwalone przez czerwcowe Walne Zgromadzenie Członków – zostały oficjalnie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, a stało się to tuż przed końcem gorącego sierpnia. Obowiązują !!!

       Zbliża się jesień, ta tytułowa też, czas nieodległych przecież podsumowań tego roku, ale też okres dodatkowego wysiłku, wyzwań związanych choćby z zimą, która za horyzontem...

                                                                                                                     Grzegorz Oracz

 

 kończy się lato, gorący sierpień

     Koniec sierpniowego etapu pracy Rady Nadzorczej poprzedzony został wymaganymi zebraniami Prezydium i Komisji Rady. Zarząd Spółdzielni i odpowiedzialne za przygotowanie merytorycznych opracowań komórki organizacyjne przedstawiły wiele spraw  i tematów zapisanych w planie pracy, bądź odniosły się do problemów związanych z funkcjonowaniem Spółdzielni w środowisku jej działania, relacji członkowskich itp.

     Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sytuację finansową Spółdzielni za I półrocze, a także sprawozdanie z wykonania i zaawansowania planu remontów za okres minionych 6 miesięcy. Z pozytywnym przyjęciem spotkały się też informacje Zarządu związane z rozliczeniami zużycia wody zimnej i podgrzania wody zimnej do celów bytowych oraz zużycia gazu, Podjęte zostały we wspomnianych obszarach niezbędne i uprawnione uchwały. 

     Rozpatrywaliśmy, skomplikowaną przez władze upadłego “Marcpolu” a także syndyka masy upadłościowej tej jednostki,  sytuację pawilonu handlowego przy ul. Goworowskiej 24 i dawnej “Towaroteki” (poprzednio “Biedronki”)  przy ul. Dzieci Polskich 11. Zalecone zostały niezbędne działania prawne. Uchwalone zostały niezbędne i uprawnione regulaminy dotyczące zarówno spraw lokalowych – regulamin znajdzie się niebawem na stronie internetowej Spółdzielni -  jak i spraw i uprawnień pracowniczych członków Zarządu. Podjęto kolejnych 7 uchwał, które “zawisną” na stronie internetowej Rady Nadzorczej. 

    Rada zapoznana  została także z informacją Zarządu dotyczącą wdrażania wniosków polustracyjnych wynikających z lustracji pełnej, o której kilkakroć pisano w tej rubryce, mówiono podczas Walnego Zgromadzenia. Informacją objęto okres do 30 czerwca. Trwają aktywne działania Zarządu, których celem jest pełne wdrożenie zaleconych przez Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej działań, a także wyegzekwowanie dochodzonych szkód od osób winnych.

     Wiele  miejsca  i uwagi poświęciliśmy swoistemu “węzłowi gordyjskiemu”, bo tak można i trzeba określić sytuację, w której nie mogą być realizowane postulaty mieszkańców-członków Spółdzielni – związane z pozyskaniem tzn. stworzeniem nowych miejsc postojowo-parkingowych w rejonie ul. Goworowskiej, Sienkiewicza i Reymonta. Ktoś puścił kaczkę o zamiarze budowy, chyba podziemnych,  garaży między budynkami ze 100 albo więcej miejscami, pojawiły się protesty, zwolenników miejsc parkingowych pod chmurką, bo tylko o takie chodziło, było za mało. Sprawy jakoby nie ma , a jest i będzie. Mieszkańcy zmotoryzowani , posiadacze aut będą musieli wykrzesać z siebie trochę energii.

     Lipcowe i wcześniejsze działania związane z egzekwowaniem zaległych zobowiązań  - opłat za użytkowane mieszkania i media – wyraziły się w rozpatrywaniu odwołań od uprawnionych kroków prawnych podjętych przez Zarząd. Zaległości się zmniejszyły, i nadal maleją. Sierpień był gorący nie tylko z powodu temperatur. Idzie jednak wrzesień, przed nami jesień, a potem....

Grzegorz Oracz.

sprawy spółdzielcze w lipcu...

     Inaczej niż w poprzednich miesiącach zorganizowana została działalność Rady Nadzorczej. Zaczął się okres intensywniejszego wykorzystywania urlopów przez pracowników Spółdzielni, ale też i członków Rady Nadzorczej, zatem poprzez “podkręcenie tempa”, tzn. wcześniejszą realizację niektórych spraw zaplanowanych na lipiec lub sierpień postanowiono ,w porozumieniu z Zarządem Spółdzielni, zaangażować członków Rady Nadzorczej do uczestniczenia, w kilkuosobowych zespołach, przy udziale merytorycznych pracowników Spółdzielni, w rozmowach z najtrudniejszymi dłużnikami -  członkami Spółdzielni. Spośród 20 osób zaproszonych na te, odbywające się 1 raz w tygodniu,  spotkania zjawiło się tylko, albo aż 5. Wartość zawartych i spisanych  porozumień uwzględniających m.in.  status materialny, rodzinny, życiowy dłużników  zweryfikuje zapewne życie, z pewnością będą musiały być wszczęte i stosowane dalsze kroki przewidziane prawem, gdyż wielotysięczne zadłużenia nie nikną z dnia na dzień. Władze Spółdzielni dają, min. poprzez wspomniane działania, świadectwo wychodzeniu naprzeciw kłopotom i biedzie niektórych spośród nas.

     W sierpniu powracamy do przyjętych form pracy, plan zamieszczony na stronie internetowej zawiera wszystkie informacje w tej sprawie.

Grzegorz Oracz

 

 

impresje pozgromadzeniowe, ale nie tylko...

     Stosownie do zamieszczanych wcześniej, w tym i innych miejscach portalu www.osm.ostroleka.pl, nadszedł czas podzielenia się impresjami związanymi z tym, niezwykle ważnym dla życia i funkcjonowania Spółdzielni, wydarzeniem. Specyfika i Statut naszej Spółdzielni, a zwłaszcza jej wielkość – blisko 4 tysiące członków – dopuszczają odbywanie się Walnego Zgromadzenia w częściach, dokładniej zaś w 7. częściach, w różnych miejscach bliskich miejscom zamieszkiwania członków i w różnym czasie.

         Tegoroczne Walne Zgromadzenie trwało od 6. do 20. czerwca. Większość zebrań odbyła się we własnej sali przy ul. gen. Józefa Hallera 13, dwa miały miejsce w stołówce Szkoły podstawowej nr 1, zaś jedno odbyło się w lokalu Gimnazjum nr 2 przy ul. Stefana Jaracza. Walne Zgromadzenie zakończyło zebranie kolegium WZ, zgodnie z treścią Statutu OSM złożone z przewodniczących i sekretarzy poszczególnych części walnego, które się odbyło 27 czerwca, i które autoryzowało wszystkie 10 uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu. 3 dni później, we czwartek 30 czerwca Rada Nadzorcza dokonała pełnego podsumowania przygotowań i przebiegu Walnego.

        Jako uczestnik wszystkich siedmiu zebrań spółdzielczych chcę się podzielić kilkoma uwagami, uważam że uprawnionymi, dotyczącymi tego wydarzenia. Frekwencja na zebraniach od lat jest słabą stroną życia spółdzielców. Trochę lepiej bywa co 3 lata, kiedy się dokonuje wyboru członków nowej, na ogół, Rady Nadzorczej. Rzeczywistość w innych latach, tak jak w tym roku, jest bolesna. Na 3995 uprawnionych przybyło, podpisało listę uczestników tylko 210 członków Spółdzielni, czyli 5,26 %. Część z nich nie dotrwała do momentu podejmowania uchwał. Pełna treść materiałów, w tym uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie , zamieszczonych w innym miejscu, pozwala na potwierdzenie tej smutnej skądinąd konstatacji. Sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, ważne treści listów polustracyjnych Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej oceniających poprzednie Zarząd i Radę Nadzorczą, plany na 2016 rok, wiele innych ważnych spraw nie wzbudzało zasadniczo większych emocji. Zgłaszane problemy dotyczyły, tak jak dotychczas, poprawy warunków zamieszkiwania, szukania obniżki kosztów. Ogromny wysiłek w sferze organizacji poczyniony przez Zarząd Spółdzielni i zespół pracowników, znaczące koszty przygotowania nie spotkały się ze znaczącym odzewem. Jako przejaw braku samodzielnego myślenia i czytania ze zrozumieniem ze strony co najmniej kilkanaściorga uczestników zebrań, mogę odebrać głosowanie za udzieleniem absolutorium członkom Zarządu odwołanym 30 czerwca ub. roku. Zaimpregnowanie na bolesne dla członków Spółdzielni fakty, niepodatność na tzw. “twarde dowody”, trzeba zostawić tym, którzy tę cechę posiedli.        

        Nadszedł lipiec – Rada Nadzorcza będzie pracowała w tym miesiącu innej trochę roli – powołane zostały 3.osobowe zespoły, które co wtorek będą się spotykały z najtrudniejszymi dłużnikami Spółdzielni. Lipiec i spora część sierpnia wolne od posiedzeń Rady, konieczności przygotowywania rozmaitych opracowań, dają też możliwość odpoczęcia Zarządowi i załodze, w tym wykorzystania urlopów wypoczynkowych. Życzymy im wszystkim ciepła i wyluzowania.

Grzegorz Oracz

 

I tak minął rok pracy... a za kilka dni...


      Kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się w czerwcu ubiegłego roku, zatem posiedzenie w dniu 31 maja można z powodzeniem potraktować jako zamknięcie rocznego okresu pracy. Nie było żadnego świętowania poza okolicznościowym przypomnieniem okoliczności wyboru oraz rocznego obrachunku dokonań.

     A poza tym normalnie, co oznacza, że po wcześniejszym zaopiniowaniu opracowań Zarządu przez właściwe komisje Rady, rozpatrzonych zostało 8 różnych , problemowych spraw związanych z przeszłością i czasem przyszłym – poddano analizie koszty i przychody lokali użytkowych, koszty Zakładu Remontowo-Budowlanego w 2015 i działania na rzecz ich zmniejszenia, sytuację finansową Spółdzielni za I kwartał, zaległości czynszowe na 31 marca br. Rozważano kroki i środki dyscyplinujące uciążliwych wielkich dłużników-najemców powierzchni użytkowych. Zmieniono unormowania dot. zasad wynagradzania członków Zarządu i Głównego Księgowego Spółdzielni w sposób tożsamy z pracowniczymi. Oceniono pracę Działu Społeczno-Oświatowego i Kulturalnego w I kwartale br., zajęto się też sprawami wniesionymi do Rady Nadzorczej przez członków lub mieszkańców zasobów mieszkaniowych Spółdzielni.

     Za niespełna tydzień od dziś, w poniedziałek 6 czerwca, a potem 8, 10, 13, 15, 17 i 20-go odbędą się kolejne części Walnego Zgromadzenia Członków. Wspominam o tym, gdyż wszystkie przygotowania do ich odbycia zostały zakończone.

     W imieniu Rady Nadzorczej zapraszam wszystkich uprawnionych członków Spółdzielni do wzięcia udziału w zebraniach. Do zobaczenia w miejscach zebrań.

Grzegorz Oracz.


...oj działo się w tym kwietniu, oj ...

            Kwiecień, ze względu na mające się niebawem odbyć Walne Zgromadzenie Członków
– dla przypomnienia od 6 do 20 czerwca br. – był okresem wielkiego wzmożenia.

           Rada Nadzorcza odbyła 2 zebrania w dniach 14 i 19 kwietnia. Zostały one poprzedzone roboczymi zebraniami komisji, połączonymi z dyskusją, wypracowaniem wniosków i stanowisk wobec przedkładanych przez Zarząd opracowań, a także projektów uchwał. Powodem rozłożenia w krótkim czasie zebrań Rady był zakres merytoryczny przedłożeń Zarządu. Zdecydowana większość zagadnień związana była z czerwcowym Walnym Zgromadzeniem. Odpowiednimi uchwałami przyjęto zatem raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok, odrębnie samo sprawozdanie, przyjęto i postanowiono rekomendować Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie Zarządu za rok 2015, a także sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku.

           Poza w/w przyjęto i postanowiono rekomendować WZ niezbędne zmiany do treści Statutu – czas na zmiany o głębszym charakterze przyjdzie – przyjęto także pozostałe materiały związane ze stroną organizacyjną Walnego Zgromadzenia Członków.

           Wszyscy członkowie Spółdzielni otrzymają indywidualnie należne im materiały w terminie
zgodnym z normami Statutu, w I połowie maja br.

           Rada Nadzorcza przychyliła się także do innych wniosków Zarządu, w tym min. zatwierdzono warunki umowy najmu lokalu o ponad 640 m.kw. powierzchni w budynku przy ul. gen. J. Hallera 13 – będzie tam, od września br. nowa placówka wychowawczo-opiekuńcza.

          Wszystkich zainteresowanych działaniami Rady i Zarządu zachęcam do zaglądania na stronę internetową OSM www.osm.ostroleka.pl.
Grzegorz Oracz

 

 

Aniśmy się spostrzegli.... 

 

     W marcu, jak w garncu... to przysłowie ludowe, ale w rzeczy samej tak też było w naszym działaniu.

     Trwało badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok. Listy polustracyjne Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej wyśmiewane, albo pobłażliwie traktowane przez lutowych anonimowych, zawierały w sobie zbyt wiele ciężkich gatunkowo uwag i zaleceń, by można się było - po motylemu -“prześliznąć” nad nim. Były też ważne, rodzajowo inne sprawy związane z funkcjonowaniem Spółdzielni i spółdzielców.

    Opracowanie dokumentów – informacji, wniosków itp. – przez merytoryczne komórki organizacyjne i Zarząd Spółdzielni, pozwoliło Komisjom Rady, Prezydium i samej Radzie Nadzorczej, wykonać większość zadań zapisanych w planie pracy na okres do marca włącznie. Zostały zatem zatwierdzone dokumenty, które trafią w zestawie materiałów dostarczanych członkom Spółdzielni przed Walnym Zgromadzeniem, a w tym “Plan wdrażania zaleceń i wniosków” wynikających zarówno z treści protokołu lustracji pełnej, jak i wspomnianych listów Zarządu KRS, podjęto w wyniku rozpatrzenia wielu informacji szereg uchwał związanych z mediami ( wodą zimną i ciepłą, centralnym ogrzewaniem, gazem ) wiele szczegółowych, i porządkujących zarazem te obszary rozliczeń z członkami Spółdzielni.

     Ponieważ z początkiem roku obsługą członków i mieszkańców zasobów Spółdzielni zajmuje się zmodyfikowana administracja, poddano ocenie pracę obu ADM, nr 1 i 2 . W zgodnej opinii członków wieloosobowej komisji zmiany mają charakter zdecydowanie pozytywny, tak dla ludzi, jak dla władz OSM.

    Przyjęte zostały dokumenty związane z organizacją Walnego Zgromadzenia w czerwcu br. Sprawozdanie Rady Nadzorczej, wymagające niewielkich korekt i uzupełnień, a raczej puenty, wróci pod ocenę Rady do 15 kwietnia.

    Na posiedzeniu w dniu 30 marca podjęto 6 ważnych uchwał, które zwyczajowo zostaną zaprezentowane i “zawieszone” na stronie internetowej OSM. W kwietniu odbędą się 2 zebrania Rady, a ich tematami będą wszystkie sprawy kierowane pod obrady i oceny uczestników Walnego Zgromadzenia.

Grzegorz Oracz

 

 

SPROSTOWANIE WRAZ Z PRZEPROSINAMI

 

    W dniu 5 lutego 2016 r. na łamach portalu "Moja Ostrołęka" ukazał się artykuł pt. "Mieszkańcy OSM: „oczekiwaliśmy dobrej pracy, zostaliśmy oszukani", którego treść stanowił anonimowy list traktujący o rzekomych przekrętach władz Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Powyższy artykuł został opublikowany w wyniku błędu jednego z pracowników naszego portalu. W momencie publikacji redakcja nie była w posiadaniu komentarza od żadnej z osób opisywanych w tekście, co jest niezgodne ze standardami i praktyką "Mojej Ostrołęki". Nieumyślna i błędna, zbyt wczesna publikacja tekstu, który wciąż był w trakcie opracowywania, doprowadziła do sytuacji, w której osoby opisane w tekście nie miały możliwości odniesienia się do zarzutów, a redakcja uwzględnienia ich wypowiedzi w tekście.Błąd został częściowo  naprawiony w artykule pt. "Władze OSM ostro o oskarżeniach członków spółdzielni", który ukazał  się w dniu 9 lutego br. Zostały w nim zawarte odpowiedzi wszystkich osób wymienionych w treści anonimu opublikowanego kilka dni wcześniej na łamach "Mojej Ostrołęki". Wszystkie osoby kategorycznie zaprzeczyły stawianym zarzutom.

    Równocześnie w redakcji zostały zmienione procedury dopuszczające tekst do publikacji, by uniknąć podobnych błędów w przyszłości. W imieniu redakcji zapewniam, że dopełnimy wszelkich starań, by taka sytuacja nigdy się nie powtórzyła.

    Przepraszam wszystkie osoby wchodzące w skład organów Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej , których  dobra osobiste wspomniany artykuł  naruszył .W szczególności przepraszam członka komisji praw członków Wiesława Adamczyka, przewodniczącego komisji rewizyjnej Stanisława Szatanka, prezes spółdzielni Janinę Zambroń, przewodniczącego rady nadzorczej Grzegorza Oracza oraz sekretarza rady nadzorczej Teresę Bieragę za publikację artykułu, którego treść  godziła w ich dobre imię. Potwierdzam, że redakcja nie posiada dowodów na temat jakichkolwiek nieprawidłowości powstałych na skutek działalności wymienionych w anonimie osób. Rzekome przekręty opisane w artykule opublikowanym w wyniku błędu nie były poparte dziennikarskimi ustaleniami nad czym szczerze ubolewam i jeszcze raz za ten błąd przepraszam.

Redaktor naczelny dziennika internetowego "Moja Ostrołęka"

Krzysztof Chojnowski

 

 

Luty za nami …

    Ostatnia wzmianka zamieszczona w tej rubryce była już  poniekąd związana z lutym, a ściślej z publikacją anonimu autorstwa “niezaspokojonych członków Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.  Była, aczkolwiek jej ślady i następstwa jeszcze swego bytu nie skończyły. Wracam jednak do rzeczy.  Z możliwości zapoznania się z treścią listu polustracyjnego  Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej skorzystało dotychczas zaledwie kilku ( !!!! ) członków Spółdzielni.

        Szanowni Członkowie Spółdzielni, Drodzy Państwo !!!  

       Jest ciągle czas, dużo czasu. Może  warto jednak, zamiast kierować się zmyśleniami i podszeptami, poświęcić trochę czasu na zrozumienie istoty i nie tylko istoty meandrów z przepisami i życiem poprzednich zarządzających?  Czas prezentacji planu usuwania stwierdzonych naruszeń prawa i ich skutków nieubłaganie nadchodzi. Nie wypada wręcz umniejszać skali niefrasobliwości i wypaczeń na melodię “chłopaki, nic się nie stało”.

       W lutym praca organu przedstawicielskiego trwała do ostatniego dnia. Członkowie Rady, Komisje Rady Nadzorczej i wreszcie ona sama pracowali intensywnie. W wyniku otwartego przetargu na obsługę prawną Spółdzielni, w pierwszej połowie lutego, wybrano nową kancelarię prawną, odbyły się pracowite posiedzenia komisji, zaś sama  Rada w dniu 29 lutego oceniła realizację “Planu remontów...” na 2015 rok, pracę Działu Społecznego, Oświatowego i Kulturalnego, wyniki rozliczenia zużycia wody zimnej za IV kwartał, wyniki rozliczenia zużycia gazu za II półrocze. 

       Ponadto zajęliśmy się zbadaniem  sytuacji i podjęciem ważnych decyzji  związanych, z niewidoczną z zewnątrz, ale ze zrujnowaną w rzeczywistości częścią obiektu przy ul. gen. J. Hallera 13, po dawnym “Kissie”. Obiekt będzie niebawem żył, będzie służył ludziom w Ostrołęce. Nie wykluczam tego, że na tej stronie zostanie zamieszczony zestaw fotografii zdewastowanych i zniszczonych wnętrz, który powstał podczas inwentaryzowania. 

        Na wniosek Zarządu uchwalony został “Regulamin odpracowywania długów” wobec Spółdzielni. Wdrożenie procedur i unormowań tego dokumentu może mieć istotny wpływ na zmniejszanie się stanu zadłużeń wobec Spółdzielni pewnej grupy mieszkańców zasobów spółdzielczych. Wyrażam też nadzieję na to, że zmiana kancelarii prawnej wpłynie wydatnie na tempo prac, związanych z opracowywaniem nowych lub poważnie odnowionych, norm Statutu Spółdzielni i Regulaminu Rady Nadzorczej, a także innych aktów wewnętrznych w randze regulaminu.

        Luty to także czas trwania badania sprawozdania finansowego Spółdzielni przez wybrany przez Radę uprawniony podmiot. Wyniki będą znane w marcu. Zajmowaliśmy się też wspomnianym wcześniej  wybrykiem redakcji “Mojej Ostrołęki”,  badając i analizując  rozliczne aspekty tej sprawy.  Wyniki pracy Rady Nadzorczej, szczególnie wyrażone w suchym brzmieniu uchwał, są ujawnione w innym miejscu.

        W marcu większą część swej uwagi poświęcimy przygotowaniom do Walnego Zgromadzenia, ale o tym potem. Grzegorz Oracz.

 

 

Co się plecie w Internecie i w anonimach też …….            

 

                   Te kilkanaście zdań zamieszczanych na stronie OSM nie ma charakteru oficjalnego poglądu Rady Nadzorczej, a już absolutnie nie wyraża poglądów ani stanowiska Zarządu Spółdzielni. Jest próbą odpowiedzenia na kolejną porcję nieprawd, zmyśleń, straszenia NIK –iem, Prokuraturą i CBA  wybranych demokratycznie  członków Rady Nadzorczej. Nie trzeba straszyć tylko powiadamiać właściwe organy o...., inaczej się samemu odpowiada za bezczynność !!! . 

                    Wyjaśniam zatem na początku, że Prezydium Rady Nadzorczej odbędzie się zgodnie z planem w drugiej połowie tygodnia, posiedzenie Rady tuż przed końcem lutego. W tematyce zebrania Prezydium znajdą się, bo powinny, sprawy podnoszone w anonimie opublikowanym  5.02 br.  przez “Moją Ostrołękę”, a także innym, z 8. 02 -  przesłanym bezpośrednio do Rady Nadzorczej.  Kłopotliwe jest nie to co  NN autor ( autorzy ) piszą, tylko poziom jego ( ich ) wiedzy lub wyobraźni. Po kolei jednak... 

                    W komunikacie o pracy Rady Nadzorczej w styczniu, nie sprawozdaniu z pracy Rady, bo to inne byty formalne i prawne, informowałem – ja,  Grzegorz  Oracz  –  a   Rada  na  ten  rodzaj  podawania  wiadomości  z  tzw. pierwszej ręki przyzwoliła, o otrzymaniu listu polustracyjnego  autorstwa  Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej. 

                    Informowałem też o zastosowaniu przez  Zarząd KRS nieuprawnionej, w ocenie Zarządu OSM i Rady Nadzorczej OSM, formy połączenia w jednym dokumencie treści wspomnianego listu  Zarządu KRS i części protokołu lustracji  będącego, co do zasady, efektem pracy i ocen lustratora (ów).  Nie  wymuszaliśmy , bo nie było ku temu podstaw prawnych, pożądanych przez Radę i Zarząd  Spółdzielni zachowań  Zarządu KRS ani treści  listu, nie  negowaliśmy ani jednego ze sformułowań, ani jednego z zaleceń i wniosków, ani tym bardziej ich sensu i brutalnej, przykrej dla osób świadomie naruszających normy prawa   PRAWDY.  Domagaliśmy się  natomiast, stosownie do treści stosownego przepisu prawa, normującego obowiązki organu uprawnionego do lustracji, zawarcia uwag i zaleceń  Zarządu KRS    TYLKO  w jednym, syntetycznie rzecz ujmującym,  dokumencie.  Treść – właśnie listu polustracyjnego – ma dotrzeć do wszystkich Państwa członków  Spółdzielni przed Walnym Zgromadzeniem  wraz z innymi dokumentami, w tym ze sprawozdaniami organów Spółdzielni i sprawozdaniem finansowym  za 2015 rok, planami  na 2016, projektami uchwał i innymi, by na tym poprzestać.

                    Informuję wszystkich  niezależnie od stopnia osobistego zainteresowania, że właśnie kilka dni temu Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej  przesłał Zarządowi Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej dokument kompletny  (!!!) tzn. uwzględniający wszystkie zgłoszone uwagi.  Zaświadczam, że ten właśnie dokument dotrze do wszystkich członków Spółdzielni, uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, bez jakichkolwiek ingerencji w jego treść . 

                    Możliwość indywidualnego wglądu, mówimy o liście polustracyjnym, jeszcze  przed WZ jest zagwarantowana  każdemu członkowi  Statutem Spółdzielni, zachęcam zatem do zgłaszania się osób zainteresowanych do komórki społeczno-samorządowej Naszej Spółdzielni.   Powierzchowna znajomość  prawa spółdzielczego autora (autorów) anonimu, lub udawanie przysłowiowego Greka, powoduje to, że zapomniał (zapomnieli) o tym, że Walne Zgromadzenie, które się odbyło w 2013  roku, właśnie na wniosek ówczesnego Zarządu – nie będę podawał nazwisk  jego członków, ale na pewno bez p. Janiny Zambroń – podjęło uchwałę o wystąpieniu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Polsce.  Jakże zatem można, zdaniem Was, o Anonymusy, żądać pomocy ze strony tego, kogo się wyrzuciło z serca i spółdzielczej płaszczyzny współdziałania. Będąc niewdzięcznikiem ma się czelność dopominania wsparcia ???  Jedynym organem w sytuacji, w jakiej się znalazła OSM, pomocnym dla wykonania lustracji, była Krajowa Rada Spółdzielcza. Czyżby rodziła się już obawa lub podejrzenie graniczące z pewnością, że lustracja była nieobiektywna ??? Czynienie uwag i zarzutów nieuprawnionych, oszczerczych, insynuujących zachowania niegodne mogłoby być zbywane milczeniem.

                    Odpowiadam     w    imieniu  Rady  gdyż   ta   forma  komunikacji   i podawania wiedzy, obok okresowych komunikatów, jest jedyną odpowiedzią dla klakierów i klienteli  modelu zarządzania Spółdzielnią  panującego od połowy 2012 roku do końca maja poprzedniego roku.  Przed zakończeniem pragnę  też  zapewnić,   że   obowiązki   swoje   Rada  Nadzorcza   w   całości,   i każdy z jej członków z osobna, traktuje z najwyższą powagą i odpowiedzialnością.   Ponieważ z treści anonimu ma wynikać, że jego autorem (ami) jest  młodzież  znająca internet  pozdrawiam młodych żądnych wiedzy. Grzegorz Oracz, reprezentant Polaków gorszego sortu, na co nic nie poradzę.

 

 

Minął styczeń nie wiadomo kiedy i jak... w Radzie Nadzorczej

        W poprzedniej informacji miesięcznej za grudzień 2015 roku  znalazła się wzmianka o zakończonej lustracji i przewidywaniach dot. kolejnych etapów procedowania w tym obszarze.

       W końcu grudnia Rada Nadzorcza uchwaliła własny plan pracy i plany pracy komisji problemowych na I półrocze  2016 roku. Znajdą je Państwo na stronie internetowej OSM, zakładce Rada Nadzorcza. 

       Jeszcze przed 28 stycznia  byliśmy święcie przekonani, że otrzymamy nie tylko list polustracyjny Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, ale też czytelne odniesienie się władz KRS do zawartego w zleceniu przeprowadzenia lustracji obszaru, w którym wystąpiło – w ocenie organu nadzoru Spółdzielni - wiele świadomych naruszeń lub obejść prawa głównie spółdzielczego, ale nie tylko. List otrzymaliśmy, jednakże w formie trudnej do akceptacji – zamiast wniosków  dotyczących najpoważniejszych uwag i zastrzeżeń odsyłano Zarząd i Radę Nadzorczą do treści protokołu lustracji, która nie jest elementem listu, tylko jego bazą.  Bywa, że elegancki towar zostanie w sklepie niechlujnie opakowany – diabli biorą wrażenia i smak klienta i ewentualnego obdarowanego. Tu było podobnie.  Zarząd nie mógł w tej sytuacji przedstawić Radzie Nadzorczej planu wdrażania zaleceń i wniosków, choć opracował stosowny projekt dokumentu do zaopiniowania przez Radę. Trwa wymiana korespondencji, oczekujemy na skorygowanie stanowiska, sprawą się zajmiemy najszybciej jak tylko będzie można, chyba już w lutym.

          Zajęliśmy się innymi ważnymi sprawami – uchwalony został plan gospodarczy Spółdzielni  i programy działalności społeczno –oświatowo-kulturalnej – niebawem świadczyć o tym będzie nie tylko uchwała, ale i sam plan dostępny na stronie internetowej. Przyjęta też została informacja Zarządu o kosztach c.o. z podziałem na lokale opomiarowane i bez podzielników kosztów. Uchwała tego dotycząca znajdzie się we właściwym miejscu niebawem. Rada zajęła się także kilkoma sprawami wniesionymi przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, w tym członków naszej Spółdzielni.. Podjęte zostały czynności związane z przygotowywaniem się do mającego się odbyć, pod koniec II kwartału, Walnego Zgromadzenia, w tym opracowania sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w minionym roku.

 

Czym się zajmowała Rada Nadzorcza w grudniu 2015r.

       Plan pracy Rady Nadzorczej przyjęty na okres VI – XII. 2015 roku przewidywał odbycie w grudniu jednego zebrania. Rzeczywistość, czyli potrzeba zapoznania się z wynikami pełnej lustracji, która odbyła się w okresie od 3. listopada do 17. grudnia 2015r., wymusiła odbycie dodatkowego posiedzenia właśnie w dniu 17 grudnia.

        O wynikach lustracji, a zwłaszcza o sformułowanych na tle ocen lustratorów wnioskach, które będzie zawierał list polustracyjny Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, Rada Nadzorcza i członkowie Spółdzielni dowiedzą się zapewne w styczniu 2016 roku. Wyniki badania i wnioski zostaną również upublicznione w dokumentach przygotowywanych na tegoroczne Walne Zgromadzenie. Teraz protokół lustracji jest dostępny dla członków OSM w biurze Zarządu przy ul. Gen. J. Hallera 13.

        Wspomniane w tym miejscu zebranie Rady pozwoliło zająć się innymi ważnymi i terminowymi sprawami, a w tym: zmianą treści dokumentów stosowanych do rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody, przyjęciem opracowanej przez Zarząd tabeli stawek opłat dla lokali użytkowych oraz wynajmowanych powierzchni w zasobach OSM. Podjęte zastały wymagane przez Statut uchwały. Uwagą Rady Nadzorczej objęto wiele aktualnych w tamtym czasie spraw z grupy tzw. bieżących.

        Ostatnie zebranie Rady odbyte 29 grudnia 2015 roku było związane z wcześniej zaplanowaną lub dostosowaną do wymogów czasu tematyką. Zapoznano się z postępem prac nad porządkowaniem przepisów prawa wewnętrznego OSM, w tym zmianami treści Statutu, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz wielu innych regulaminów, niekiedy nie zmienianych od ponad 10 lat. Ocenione zostały też stan wdrażania wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia (w częściach) w maju 2015r.; uchwalony został – przy aktywnym udziale członków kilku komisji Rady Nadzorczej – plan remontów zasobów OSM na 2016 rok, dokonano zmian w treści „Regulaminu wyboru wykonawców robót budowlanych i usług”, podjęto uchwałę w sprawie rozliczenia kosztów podgrzania cw za IV kwartał a także przyjęto plan pracy komisji i Rady Nadzorczej na I półrocze 2016 roku. Było też kilka drobniejszych gatunkowo spraw. Podjęto niezbędne uchwały. Będąc koło tego wątku trzeba powiedzieć, że w okresie od 2 czerwca do 29 grudnia, w czasie 10 posiedzeń, Rada Nadzorcza podjęła 75 uchwał o różnym być może poziomie merytorycznym i wadze, ale istotnych i ważnych z punktu widzenia gospodarki i życia Spółdzielni.

     Zebrania Rady i komisji cechowały się dobrą, by nie powiedzieć wysoką frekwencją, merytorycznym poziomem przygotowania zarówno materiałów informacyjnych przez Zarząd, jak i poziomem przygotowania uczestników zebrań.

     Czas na podsumowanie, przygotowywanie sprawozdania z całorocznej działalności Rady Nadzorczej, w 2 różnych garniturach personalnych, przed nami.  Walne Zgromadzenie jest planowane na czerwiec br.

 

 

LISTOPAD W RADZIE NADZORCZEJ OSM

 

         W listopadzie br. stosownie do treści  zadań zawartych w planach pracy, ale też w wyniku analizy  wymogów zapisanych w regulaminach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, tak komisje problemowe  jak i sama Rada  Nadzorcza  realizowały bogatą paletę zagadnień ważnych dla ponad 4300  spółdzielczych  rodzin. 

         Poza cowtorkowymi dyżurami w pokoju pracy Rady Nadzorczej, członkowie jej uczestniczyli, stosownie do potrzeb i własnych zamierzeń, w zebraniach komisji, zespołów problemowych i innych. 

         Poprzedzone organizacyjno-porządkowym posiedzeniem Prezydium  zebranie pełnego składu Rady Nadzorczej się odbyło 27 listopada.

         Zajęliśmy się analizą i oceną kondycji Spółdzielni na dzień 30.09.br., postępami w dziedzinie realizacji planu remontów obowiązującego w br., stanem spraw w zakresie eliminowania zaległości w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe, także ze “stopklatką” na 30.09.

       Blok spraw  związanych z załogą OSM to między innymi  ocena realizacji uprawnień pracowniczych, skutki finansowe, ale i prawne, chybionych lub złych działań byłego kierownictwa Spółdzielni  w sferze stosunków pracy,  nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 

         Oceniana była współpraca inwestycyjna Spółdzielni i miasta Ostrołęki w obszarze osiedla Reymonta. Sprawdzaliśmy rozliczenia zużycia wody zimnej i ciepłej już po instalacji liczników z odczytem radiowym a także podjęliśmy ważną sprawę wymaganych  prawem badań instalacji elektrycznej i odgromowej w zasobach lokalowych OSM i pokrycia kosztów tej operacji. 

         Zmuszeni brakiem jakiejkolwiek skuteczności  rozlicznych działań,  podejmowanych w długim czasie wobec członka Spółdzielni, wykluczyliśmy go ze społeczności spółdzielczej.

         Na tzw. “warsztacie” znalazły się też sprawy  dotyczące nawiązania i ułatwienia form współpracy z psychologiem dziecięcym dla potrzeb min. klubu “Gwarek”, oświetlenia, w imię poprawy poczucia bezpieczeństwa, sporego fragmentu  terenu garaży w rejonie osiedla Modrzejewskiej, gospodarki zasobami lokalowymi wynajmowanymi podmiotom gospodarczym  czy też próba rozwiązania wieloletniego konfliktu sąsiedzkiego w jednym z budynków naszej Spółdzielni. 

         Podjętych zostało kilkanaście ważnych uchwał, które  mogą Państwo znaleźć w innym cokolwiek miejscu. 

         W grudniu tempo nie spadnie, przewiduje się zakończenie lustracji i jej podsumowanie, a także, w okresie poświątecznym posiedzenie Rady Nadzorczej zamykające ponadpółroczny okres jej pracy od Walnego Zgromadzenia.

 

Informacja o wynikach pracy Rady Nadzorczej OSM od czerwca do października 2015r.

             Plany pracy na wielomiesięczne okresy, uchwalane i przyjmowane do realizacji, mają to do siebie, że chociaż wydaje się, że są najdoskonalej i najrealistyczniej wymyślone, to przecież  równocześnie  są brutalnie traktowane przez rzeczywistość. Plany pracy, zwłaszcza Rady Nadzorczej OSM, w tej materii nie odbiegają od wyrażonego wcześniej stwierdzenia, o czym może i musi zaświadczyć zestaw opisów dokonań. Plany pracy -  tutaj na II półrocze 2015 r. - zamieszczone są w zakładce “plan pracy Rady Nadzorczej”. Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że  Radę Nadzorczą na 3.letnią kadencję ( 2015 – 2018 ) wybrało Walne Zgromadzenie  członków Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które się odbyło w 7 częściach w II połowie maja br.

          Początek oficjalnej działalności Rady datuje się na 2 czerwca. Łącznie z tym Rada odbyła w czerwcu 3 posiedzenia ( 2, 18 i 30 . 06 ), w trakcie których , poza sprawami natury organizacyjno-porządkowej, min. ukonstytuowaniem się, związanym z funkcjonowaniem tego organu Spółdzielni, objęto uwagą i ocenami najważniejsze wówczas  problemy i zdarzenia, w tym  przebieg Walnego Zgromadzenia i wnioski zeń płynące, pracę ówczesnych władz Spółdzielni  i inne. Po zakończeniu pracy Komisji Rewizyjnej i podsumowaniu wyników jej pracy w sporządzonym raporcie-sprawozdaniu, Rada w dniu 30.06 odwołała, ze skutkiem natychmiastowym, dotychczas działający 3. osobowy Zarząd, a także wybrała /powołała niepełny, bo 2. osobowy  nowy  Zarząd , w tym Prezesa i członka Zarządu d/s finansowych, zdolny do bezzwłocznego kierowania Spółdzielnią od 1 lipca. Podjęto wiele uchwał związanych z tymi zdarzeniami prawnymi - pozostają one do zapoznania się w zakładce “uchwały Rady Nadzorczej”, zaś dla członków Spółdzielni do wglądu w biurze  Zarządu OSM. Właśnie w czerwcu powstały i zostały uchwalone/przyjęte plany pracy Rady Nadzorczej i komisji problemowych na II półrocze, o których traktował wstęp tej informacji. 

         W lipcu br., na wniosek Zarządu Spółdzielni, odbyło się ( 13.07 )  posiedzenie  plenarne  Rady Nadzorczej, w trakcie którego wybrano/powołano 3. członka Zarządu w randze wiceprezesa d/s technicznych, a ponadto zajęto się najpilniejszymi w owym czasie sprawami Spółdzielni, w tym pracowniczymi itp.

 Podjęte uchwały opublikowano również na stronie internetowej OSM.

 Odbyły się posiedzenia wszystkich komisji , a także  Prezydium. Członkowie Rady pełnili cowtorkowe dyżury  w lokalu Rady Nadzorczej. 

           W sierpniu – zebranie Rady się odbyło 26 sierpnia. Obejmowało 7 ważnych spraw problemowych, w tym niektórych  nie ujętych w planie pracy, a także sprawy bieżące, pojawiające się epizodycznie lub incydentalnie w funkcjonowaniu  Spółdzielni, Zarządu i Rady.

 Podjęto kolejne ważne uchwały, zamieszczając  je także na stronie internetowej OSM. Intensywnie, ale w miarę potrzeb były zaangażowane komisje i Prezydium Rady.

 We wszystkie wtorki od 15 – 17 na członków Spółdzielni oczekiwali dyżurni członkowie Rady.

           We wrześniu Rada się zebrała 28 dnia tego miesiąca, zaś tematyka i porządek  obejmowały aż 9, ważnych dla Spółdzielni, jej członków i pracowników, obszarów i spraw, w tym niedostatek miejsc postojowych/parkingowych w osiedlach, plany remontów zasobów, strukturę organizacyjno-kadrową OSM w 2016 roku, rozliczne sprawy związane z rozliczeniami z różnymi, zewnętrznymi  podmiotami gospodarczymi, itd. Nadal intensywnie pracowały komisję. Zbierało się Prezydium Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte zostały “zawieszone” na stronie internetowej. Nadal pełnione były dyżury członków Rady. 

             Na posiedzeniu odbytym 28 października  zajęto się 10. zagadnieniami, w tym m.in. gotowością służb technicznych OSM i Spółdzielni do sezonu zimowego, a ponadto wieloma sprawami o wymiarze bieżącym i przyszłym, np. rozliczeniami za zużycie gazu, usprawnieniem i “uszczelnieniem” systemu dostarczania i poboru wody pitnej w budynkach i do mieszkań, porządkowaniem aktów prawa wewnętrznego Spółdzielni. Nadal intensywnie pracowały komisje problemowe. 

         Podjęte podczas posiedzenia uchwały – od początku czerwca do końca października łącznie 52 – zamieszczone zostały na stronie internetowej.  Dyżurowano, w oczekiwaniu na członków Spółdzielni, co wtorek. 

           Kolejne informacje, po tym skrótowym streszczeniu 5.miesięcznej pracy Rady Nadzorczej i komisji, będą się ukazywały comiesięcznie.

 

 

 


   

 

 

 

 

 

 

Nowości

List do Mikołaja
     Od wielu już lat Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa wraz z Agencją Informedia uczestniczą w akcji „List do Mikołaja
Zabawa choinkowa Osiedla Dzieci Polskich
     Jak co roku w zimowe niedzielne popołudnie Rada Osiedla Dzieci Polskich zaprasza swoich małych mieszkańców z rodzicami na za
miało być po grudzie, a był był blady, chlapowaty grudzień....
       Impresje pogodowe mogłyby zaczynać i kończyć comiesięczne komentarze, ale tak nie jest i nie będzie. Będzie tańsza "a
ZAPRASZAMY DO SIŁOWNI ZREALIZOWANEJ W RAMACH PROGRAMU OSA 2019
ZAPRASZAMY DO SIŁOWNI ZREALIZOWANEJ W RAMACH PROGRAMU OSA 2019
GALA JUBILEUSZOWA
.AG_classic .ag_imageThumb {border-color:#808080} .AG_classic .ag_imageThumb:hover {background-color:#fea804} /* P
Opłata za korespondencję
Szanowni Mieszkańcy, W zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej rośnie liczba lokali mieszkalnych, których właściciele

Więcej o nas

Podstawowe informacje na temat
Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej