Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020.

 

Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z siedzibą w Ostrołęce, ul. Hallera 13

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy

2019 i 2020 oraz sporządzenie sprawozdania z badania.

  

Oferta powinna zawierać między innymi:

1. Informację o oferencie, w tym:

·         forma prowadzonej działalności (aktualny odpis z właściwego rejestru),

·         wpis do rejestru biegłych rewidentów (aktualny odpis),

·         wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

·         informację o liczbie zatrudnionych (etatowo) biegłych rewidentów,

·         wykaz badanych podmiotów w ostatnich 3 latach (doświadczenie w badaniu spółdzielni mieszkaniowych, będzie dodatkowym atutem uwzględnianym przy wyborze biegłego rewidenta),

2. Cenę netto uwzględniającą wszystkie koszty ponoszone w trakcie badania sprawozdania  oraz sporządzenie sprawozdania z badania.

3. Wskazanie terminów badania sprawozdania finansowego.

4. Projekt przyszłej umowy.

 

W ramach realizacji zamówienia biegły rewident zobligowany będzie do:

          1. przekazania sprawozdania z badania sprawozdania finansowego: za rok 2019 do 31.03.2020r., za rok 2020 do 30.03.2021r..

          2. Udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej w celu przedstawienia wyników badania sprawozdania finansowego.

 

Dodatkowych informacji udziela główny księgowy Spółdzielni, tel. 297666381.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją: „ Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2019r. i rok 2020”w terminie do 18 października 2019 roku na adres:

Ostrołęcka Spόłdzielnia Mieszkaniowa

ul. Gen. J. Hallera 13

07-410 Ostrołęka

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej dostarczenia do sekretariatu Spółdzielni.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

                                                                                         RADA NADZORCZA

 

Nowości

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego
OSTROŁĘCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W OSTROŁĘCE UL. GEN. JÓZEFA HALLERA 13 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzeda
I był jubileusz , i było godnie...
                Z natury swojej , moje comiesięczne  uporządkowane notatki  dotykają spraw już minionych, przeszłych , a
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020.
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020.   Rada Nadzorcza Ostrołęcki
Oferta P R A C Y
Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. gen. Józefa Hallera 13, 07-410 Ostrołęka poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
WYCIECZKA NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI
     Jak co roku na zakończenie wakacji Dział Społeczny, Oświatowy i Kulturalny Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostr
Opłata za korespondencję
Szanowni Mieszkańcy, W zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej rośnie liczba lokali mieszkalnych, których właściciele

Więcej o nas

Podstawowe informacje na temat
Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej