Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Szanowni Mieszkańcy,

W zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej rośnie liczba lokali mieszkalnych, których właściciele wskazują adres do korespondencji inny niż adres mieszkania. W takich przypadkach wysyłane przez Spółdzielnię do właścicieli informacje dotyczące rozliczeń i opłat muszą być doręczane za pośrednictwem poczty.

Do każdego mieszkania Spółdzielnia kieruje rocznie co najmniej 6 przesyłek, w tym:cztery rozliczenia kosztów zużycia wody

  • dwa rozliczenia kosztów zużycia gazu,
  • rozliczenie kosztów energii cieplnej,

  • zawiadomienie o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

  • zawiadomienie o zmianie wysokości opłat za lokal z tytułu zmiany stawek,

  • zawiadomienie o zmianie wysokości opłat za lokal dokonywane na wniosek użytkownika lokalu w związku ze zmianą ilości osób lub zaliczkowej ilości zużycia wody,

  • potwierdzenia sald lub monity.

W przypadku zmiany stawek opłat niezależnych od Spółdzielni, ilość korespondencji doręczanej pocztą wzrasta.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nakłada obowiązek informowania mieszkańców o zmianie wysokości opłat itp., wobec czego wysyłane informacje muszą być doręczane przesyłką „za potwierdzeniem odbioru”. Ponoszone z tego powodu przez Spółdzielnię koszty generują coraz wyższe kwoty wydatków – opłata za przesyłkę listową doręczaną „za potwierdzeniem odbioru” wynosi obecnie 8,50 zł.

Na podstawie kalkulacji kosztów wysyłki korespondencji przez Spółdzielnię, na wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza Uchwałą nr 29/06/2019 z dnia 26.06.2019r. wprowadziła obowiązek naliczania opłat za korespondencję, obowiązujący od 1 listopada 2019r. ustalając jednocześnie wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej na poziomie 3,25 zł za lokal mieszkalny brutto.

Osobom, które złożą pisemną rezygnację z wysyłania korespondencji na adres korespondencyjny, pisma będą dostarczane do oddawczych skrzynek pocztowych, znajdujących się we wszystkich budynkach mieszkalnych w zasobach OSM.

Wniosek o przesyłanie wszelkiej korespondencji na wskazany adres lub rezygnację z takiej formy przesyłania korespondencji (druki do pobrania poniżej) można składać osobiście w biurach: Spółdzielni przy ul.gen.J.Hallera 13, Administracji Osiedla nr 1 przy ul.gen.J.Hallera 13A, Administracji Osiedla nr 2 przy ul. H. Sienkiewicza 3 lub drogą pocztową.

Druki do pobrania:

Wniosek o przesyłanie wszelkiej korespondencji na wskazany adres              

Wniosek o rezygnacji z wysyłania korespondencji na wcześniej podany adres do korespondencji

Klauzula informacyjna RODO

 

 

Nowości

List do Mikołaja
     Od wielu już lat Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa wraz z Agencją Informedia uczestniczą w akcji „List do Mikołaja
Zabawa choinkowa Osiedla Dzieci Polskich
     Jak co roku w zimowe niedzielne popołudnie Rada Osiedla Dzieci Polskich zaprasza swoich małych mieszkańców z rodzicami na za
miało być po grudzie, a był był blady, chlapowaty grudzień....
       Impresje pogodowe mogłyby zaczynać i kończyć comiesięczne komentarze, ale tak nie jest i nie będzie. Będzie tańsza "a
ZAPRASZAMY DO SIŁOWNI ZREALIZOWANEJ W RAMACH PROGRAMU OSA 2019
ZAPRASZAMY DO SIŁOWNI ZREALIZOWANEJ W RAMACH PROGRAMU OSA 2019
GALA JUBILEUSZOWA
.AG_classic .ag_imageThumb {border-color:#808080} .AG_classic .ag_imageThumb:hover {background-color:#fea804} /* P
Opłata za korespondencję
Szanowni Mieszkańcy, W zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej rośnie liczba lokali mieszkalnych, których właściciele

Więcej o nas

Podstawowe informacje na temat
Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej