Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ostrołęka, 10.09.2019r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym

 

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Gen. J. Hallera 13, 07-410 Ostrołęka, ogłasza przetarg nieograniczony, na podstawie § 4 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej„Regulaminu wyboru wykonawców robót budowlanych i usług …”, na realizację inwestycji pn:

Budowa parkingu oraz drogi wewnętrznej zapewniającej dojazd do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Goworowskiej 11,13 wraz z budową oświetlenia ulicznego w Ostrołęce.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Gen. J. Hallera 13, pok. Nr 14, Tel. 29/7666381 w. 34 – w dni powszednie, w godz. od 900 do 1400 (odbiór SIWZ osobisty).

Termin realizacji całości zamówienia: do 30.06.2020r., realizacja prac z podziałem na ZADANIA:

- I ZADANIE - od 01.10.2019r. do 31.12.2019r.

- II ZADANIE - od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do 30.09.2019r., do godz. 1400,

w  wysokości 10 000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 07-410 Ostrołęka, ul. Gen. J. Hallera 13, Sekretariat.

Termin składania ofert upływa 30.09.2019r., godz. 1400.

Zamawiający otworzy oferty w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, odrzucenia oferty bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty oraz do prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

                                                                                                    ZARZĄD

                                                                  OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 

 

 

Nowości

P R Z E T A R G
Ostrołęka, 10.09.2019r. OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym   Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Gen. J. Hallera
WYCIECZKA NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI
     Jak co roku na zakończenie wakacji Dział Społeczny, Oświatowy i Kulturalny Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostr
Krok za krokiem, ku wrześniowi....
     Drugi miesiąc wakacji lub sezonu urlopowego nie wywarł znaczącego śladu na działalności Spółdzielni. Ci, którzy pracowa
Opłata za korespondencję
Szanowni Mieszkańcy, W zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej rośnie liczba lokali mieszkalnych, których właściciele
eBOK
Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że udostępni Państwu od 14 stycznia 2019r. nową usługę w ramach f

Więcej o nas

Podstawowe informacje na temat
Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej